Sajtóközlemény

Mit találunk egy mormon kápolnában?

A legtöbb látogató, aki először jön el egy mormon egyházi épületbe, először a termek számával kapcsolatban tesz megjegyzést. Sokan arra számítanak, hogy csak egy nagy belső terem lesz benne, hasonlóan más keresztény felekezetek istentiszteleti épületéhez. De Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza gyülekezeti házai különböznek a többi felekezet által használt épületektől. Van bennük több osztályterem, iroda, keresztelőmedence, konyha és sok esetben egy kultúrterem, fedett kosárlabda pályával. A mormon egyházi épületek kultúrtermeiben általában van színpad is a színpadi vagy zenés előadások számára. A kosárlabda pálya pedig akkor is jó szolgálatot tesz, ha táncra vagy közös étkezésre kerül sor. Ezen felül van egy tágas, 200-300 ülőhelyes terem. Ezt kápolnának nevezik, melyet a vasárnapi istentisztelet megtartásához használnak. A „kápolna” szót a mormonok időnként az egész épület, illetve gyülekezeti ház megnevezéseként is használják. „Az épület nagyon egyszerű volt – mondta Sandra Yeo, miután először látogatott el a hazájában, Angliában található egyik egyházi épületbe. – Nem voltak keresztek, nem voltak falfestmények, sem pedig szobrok vagy ikonok, amennyire láthattam. Még soha nem voltam olyan keresztény egyházban, melyben ne lettek volna ilyesmik. Nagyon vonzónak találtam ezt az egyszerűséget.” Az utolsó napi szentek számára a gyülekezeti ház a vallási és társasági élet központja. A hét legfontosabb része azonban az egyórás úrvacsoragyűlés. Erre vasárnap kerül sor, hasonlóan a többi keresztény istentisztelethez. Az imákat és a beszédeket az oda járó férfiak, nők és fiatalok mondják, továbbá együtt éneklik a himnuszokat, és vesznek az úrvacsorából, amely sokban hasonlít a más egyházaknál végzett áldozásához. Az egyháztagok a Jézus Krisztus által bevezetett tantételeket tanítják. Amikor Brian Sharon először vett részt Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza egyik Wisconsin államban tartott gyűlésén, már maga az istentisztelet is lenyűgözte. „Hozzá voltam szokva, hogy a vallás, melyben nevelkedtem, nagyon formális, zárt struktúrájú miséket tartott – mondta Sharon. – Itt egyszerűen és hatékonyan kezelték a dolgokat, túlzó rituálék vagy ceremóniák nélkül, ami kiváncsivá tett. Az is megérintett, hogy mennyire barátságos és nyílt volt mindenki, különösen az olyan látogatókkal, mint például a családom volt. Igazán felüdítő élmény volt számomra.” Vasárnap, az úrvacsoragyűlésen kívül vannak más gyűlések is egy háromórás blokk részeként, mely általában délelőtt 9 és 12, vagy 11 és 14 között tartanak, esetleg valamilyen más variációban. E további gyűlések során órákat tartanak a fiataloknak és a felnőtteknek. Sor kerül továbbá a mormonok által Eleminek nevezett gyűlésre is a 12 éves és annál fiatalabb gyermekek számára, ahol a kicsik tanulnak és énekelnek. A mormonok szeretik a nagy családot, ezért készülj fel, hogy rengeteg gyermeket fogsz látni – és hallani. A mormon szülők arra buzdítják őket, hogy hozzák el kicsinyeiket is az egyházba, ők pedig igyekeznek áhítatos viselkedésre tanítani őket. Az Elemiben például láthatod majd, hogy a 7 éves vagy akár fiatalabb gyermekek beszédeket mondanak, szentírást olvasnak és imádkoznak a társaik előtt. Az Elemiben tanult és énekelt dalok elsősorban Jézus Krisztus életére és tanításaira és különböző szentírásbeli témákra összpontosítanak olyan egyszerű megfogalmazásban, hogy a gyermekek a gyakorlatba is átültethessék a tanultakat. A mormonok barátsággal fogadják a látogatókat, így ne lepődjünk meg, ha valaki az új arc láttán odajön hozzánk, hogy kezet fogjon vagy beszélgessen velünk, és segítsen megtalálnunk a megfelelő gyűlést vagy osztályt. Gyakori tévhit, hogy a mormonok kápolnájába csak utolsó napi szentek léphetnek be. Ez valószínűleg a templomok és a kápolnák közötti különbségek félreértéséből ered. Míg a templomokba, melyből jelenleg 151 van (a működő és a bejelentett vagy építés alatt állókkal együtt), csak azon egyháztagok számára áll nyitva, akik teljesen elkötelezték magukat a vallásuk mellett, addig a mormon kápolnába bárki beléphet, aki oda ellátogat, vagy szeretne együtt hódolni utolsó napi szent felebarátaival. Világszerte több mint 17 000 kápolna van. Az utolsó napi szent kápolnák felépítése tükrözi a mormonok hitének mélységét, mely túlmutat a szószéken és a padsorokon. Ha az ember része egy mormon egyházközségnek (vagy gyülekezetnek) azzal egy olyan vallási közösség tagjává válik, mely hétköznap is tartja egymással a kapcsolatot számos egyéb gyűlésen vagy más alkalmakkor. Időnként a mormon gyülekezeti házak olyan közösségi szolgálati helyszínekké változnak, ahol segítséget nyújtanak például a katasztrófák idején. Számos alkalommal ezek a kezdeményezések más közösségi vagy vallási csoportokkal való együttműködésben történnek. A mormonok meglátása szerint mindazokat a változatos sport-, kulturális, oktatási és szociális tevékenységet, melyek összehozzák őket az épületeikben, egyetlen közös dolog motiválja: hogy az egyének és a családok segítsenek egymásnak leküzdeni az élet kihívásait azáltal, hogy Jézus Krisztusról tanulnak, és arra törekszenek, hogy olyanná váljanak, mint Ő. Az utolsó napi szentek fontosnak tartják az épületeiket, melyekben az istentiszteleti vagy más gyűléseiket tartják, de még fontosabbnak vélik azt az épülési folyamatot, mely a falain belül megy végbe. Ez pedig az egyének és családok megerősödése, valamint a tudás, az emberek közötti kapcsolatok kapcsolatok és az Istenbe vetett hit elmélyülése. „Kápolnáink külsőre nem egyformák – mondta az egyház apostola, L. Tom Perry elder egy világméretű konferencián elhangzott beszédében –, azonban mindegyikük Szabadítónk küldetésére összpontosít. Olyan épületek ezek, melyeket abból a célból építettek, hogy Őt imádhassuk bennük.”

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.