Sajtóközlemény

Új mormon apostolok csatlakoztak a Tizenkettek Kvórumához

Három új taggal bővül a Tizenkét Apostol Kvóruma – vagyis Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza egyik legmagasabb irányító testülete. A bejelentésre szombaton, az egyház 185. félévi általános világkonferenciáján került sor a Utah állambeli Salt Lake Cityben.  


A három új apostol Ronald A. Rasband elder, Gary E. Stevenson elder és Dale G. Renlund elder. Az új tagok azokat a helyeket fogják betölteni a Tizenkét Apostol Kvórumában, melyek L. Tom Perry, Boyd K. Packer valamint Richard G. Scott halála miatt, az utolsó általános konferencia után üresedtek meg. 

Az általános konferenciai hétvégén az új apostolok beszélni fognak a világméretű hallgatósághoz, illetve válaszolni fognak a hírközlő szervek kérdéseire a konferencia szombat délutáni ülése után.

A Tizenkettek Kvórumában az egyház elnöke hív el új tagokat, aki sugalmazást kap az átadandó elhívással kapcsolatban. A Tizenkettek új tagját elhívhatják az általános felhatalmazottak közül, akik az egyház rangidős vezetői, illetve a világ bármely részéről az egyház általános tagságából.


A Tizenkét Apostol Kvóruma a második legfőbb elnöklő testület az egyház igazgatásában. Elsősorban az a feladatuk, hogy Krisztus nevének különleges tanúi legyenek szerte a világon, de emellett az apostolokra komoly igazgatási feladatok is hárulnak, mert ők felügyelik a világméretű egyház programjait és fejlődését.

A Tizenkettek Kvórumában a rangidősséget nem az életkor alapján, hanem az apostoli elhívás időpontja alapján határozzák meg. A Tizenkét Apostol Kvórumának jelenlegi tagjai:

Russell M. Nelson elnök
Dallin H. Oaks elder
M. Russell Ballard elder
Robert D. Hales elder
Jeffrey R. Holland elder
David A. Bednar elder
Quentin L. Cook elder
D. Todd Christofferson elder
Neil L. Andersen elder
Ronald A. Rasband elder
Gary E. Stevenson elder
Dale G. Renlund elder

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.