Téma

Ünnepélyes gyülekezet

Az ünnepélyes gyülekezetek különféle szent célokból megtartott különleges, szent
gyűlések, melyek megkövetelik, hogy az utolsó napi szentek emelkedett lelkiséggel
érkezzenek rájuk.

E gyülekezetek keretében sor került már az egyház új elnökeinek
támogatására, templomok vagy más jelentőségteljes épületek (például a
Konferencia-központ) felszentelésére, új szentírások bevezetésére, papsági
vezetőknek nyújtott iránymutatásra és egyéb különleges gyűlésekre. 

Az „ünnepélyes gyülekezet” kifejezés a héber Bibliából származik, amely említést tesz
a pészah, valamint a sátorok ünnepe alatt zajló jelentős gyűlésekről. Az első
jeruzsálemi templom felszentelése is egy ilyen ünnepélyes gyülekezet ideje alatt
történt. Innen származik a kifejezés ősi kapcsolata a templomok felszentelésével.
A Tan és szövetségek – az egyházra vonatkozó szent kinyilatkoztatások gyűjteménye
– többször is hivatkozik arra, amikor Isten ezt kéri az utolsó napi szentektől: „Hívjátok
össze ünnepélyes gyülekezeteiteket” (Tan és szövetségek 133:6). 1836. március 27-
én a Kirtland templom felszentelése is egy ilyen esemény volt. A felszentelésen sokan
tanúi voltak a lelki megnyilvánulások kiáradásának. A templom e mérföldkövet
jelentő felszentelése szolgál az azt követő ünnepélyes gyülekezetek példájául.

E gyűléseket részben abból a célból tartják, hogy kövessék e tanítást: „minden dolog közös megegyezéssel történjen az egyházban, sok ima és hit által” (Tan és szövetségek 26:2).

A közös megegyezés az egyházban a – helyi vagy világméretű – gyülekezet tagjainak és vezetőinek egyetértését jelenti a gyülekezetben lévő személyeknek átadott javasolt feladatköröket illetően. Az egyének eldöntik, hogy elfogadnak-e egy feladatot, a többi egyháztag pedig lehetőséget kap, hogy kimutassa támogatását e döntést illetően. A gyülekezeti közös megegyezés egy formáját a bibliai időkben is gyakorolták, ahogy az a 2 Mózes könyvében feljegyzésre is került, amikor Mózes „elbeszélé a népnek az Úr minden beszédét… az egész nép pedig egyező szóval felele” (2 Mózes 24:3).

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.