Sajtóközlemény

Megalapításának 175. évfordulóját ünnepli a Segítőegylet

2017. március 12-én ünnepli megalapításának 175. évfordulóját Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházának nő tagjait összefogó szervezet, a Segítőegylet. A Segítőegylet 18 éves és annál idősebb nők számára lett megszervezve, és az a célja, hogy támogatást nyújtson az egyházban a nők, valamint azok fizikai és lelki szükségleteiben, akiknek erre szükségük van. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Segítőegylete a világ legnagyobb női szervezete.

 

A Segítőegyletet 1842. március 12-én szervezte meg az Egyház akkori prófétája, Joseph Smith „a papság rendje szerint”. A próféta azt tanította, hogy az ősi, bibliai időkben is nagy szerep jutott a nőknek Jézus Krisztus egyházában, és a Segítőegylet az ősi szervezet visszaállított formája a modern időkben.

Az egyház szervezetén belül a nőknek lehetőségük nyílik a vezetésre, az istentiszteleti gyűléseken mondott prédikációkra és gyülekezeti imák elmondására. Tevékeny szerepet játszanak az egyház jóléti programjában azzal, hogy az önellátás alapelveit tanítják és segítenek megoldani az egyének ideiglenes és hosszútávú szükségleteit. Szerteágazó látogatási program is létezik, amelyben az egyházban a nőtestvérek rendszeresen meglátogatják egymást, támogatást és biztatást nyújtanak. Joseph Smith elmagyarázta, hogy a Segítőegylet célja„segíteni a szegényeket, a nélkülözőket, az özvegyeket és az árvákat, valamint minden jótékony cél gyakorlása”. A Segítőegylet hármas küldetése a hit és a személyes igazlelkűség gyarapítása; a családok és az otthonok megerősítése és a szükséget szenvedők felkutatása és megsegítése.

A Segítőegylet tagjai az elmúlt 175 évben csodálatos tetteket hajtottak végre. Megerősítették önmagukat és családjaikat, támogatták egymást és szolgáltak bárhol, ahol annak szükségét látták. Az Egyház nőtestvérei minden év március 12-én gyülekezetikben együtt megemlékeznek ennek a nagyszerű szervezetnek a megszületéséről, és a hithű és igazlelkő nőkről, akik előttük jártak.

A Segítőegyletet az Áltlaános Elnökség vezeti. Az Elnökség közvetlenül az Egyház Első Elnöksége alatt szolgál, és tagjai jelenleg Linda K. Burton, Carole M. Stephens és Linda S. Reeves nőtestvérek.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.