Sajtóközlemény

A 2013. év legfontosabb eseményeinek áttekintése

Drámai növekedés az egyház misszionáriusainak számában, több ezer Mormon Segítő Kezek önkéntes tisztítja és szépíti meg a tájat, új templomok felszentelése.

Drámai növekedés az egyház misszionáriusainak számában, több ezer Mormon Segítő Kezek önkéntes tisztítja és szépíti meg a tájat, új templomok felszentelése.

2013 nagyszerű év volt Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza fejlődése szempontjából, kezdve a misszionáriusi program kiterjesztésétől egészen addig, hogy az utolsó napi szentek száma elérte a 15 milliót világszerte. Más mérföldköveket is megünnepeltek: Többek között Thomas S. Monson elnök apostoli szolgálatának 50. évfordulóját, a Hawaiin található Polinéz Kultúrközpont, a Deseret Industries és a cserkész program működésének évfordulóit. Az egyház emberbaráti segítséget nyújtott a világ számos részén, többek között a Fülöp-szigeteken, Haitin és Oklahomában.

Ezrekkel több utolsó napi szent kezdi meg a misszionáriusi szolgálatot
Thomas S. Monson, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza elnökének a 2012. októberi általános konferenciai bejelentése örökre hatással lett a misszionáriusi munkára világszerte.

A misszionáriusi szolgálat korhatárcsökkentésről szóló történelmi bejelentés óta a Jézus Krisztus  evangéliumát teljes idejű misszionáriusként hirdető fiatal férfiak és nők száma a 2012 októberi 58 500-ról az év végére több mint 82 000-re nőtt.

A misszionáriusi létszámnövekedéssel járó követelmények kielégítéséhez az egyház vezetőinek növelniük kellett a misszionáriusképző központok (MKK-k) kapacitását, alakítaniuk kellett az időbeosztásokon, új missziókat kellett megnyitniuk, és fejleszteniük kellett a misszionáriusok fogadásának és kiküldésének folyamatát. Az egyik legnagyobb változás egy egyházi magániskola átépítése volt Mexikóvárosban. Az előrehozott júniusi érettségi vizsgák után a hónap végére az épületet a Mexikóvárosi MKK-vá alakították át. A misszionáriusképző központ június 26-án több mint 1000 misszionárius előtt nyitotta meg kapuit.

A Fülöp-szigeteki Hayan tájfun

Az egyház rendkívül tevékenyen részt vett a novemberi Hayan tájfun túlélőinek való segítségnyújtásban. Több mint 10 000 Fülöp-szigeteki lakos talált menedékre 4000 mormon szomszédjukkal együtt 200 utolsó napi szent kápolnában Az egyházi emberbaráti szolgáltatások azonnali ellátmányokat vásárolt, sok egyéb mellett vizet és higiéniai csomagokat.

Az egyház tagjainak létszáma meghaladta a 15 milliót
Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza taglétszáma túllépte a 15 millió főt, ahogy arról Thomas S. Monson, az egyház elnöke a 2013. októberi általános konferencia nyitóülésén beszámolt.

„Az egyház továbbra is folyamatosan növekszik, egyre több ember életét változtatva meg évről évre – mondta Monson elnök. – Egyre jobban szétterjed az egész világon, miközben misszionáriusaink felkutatják azokat, akik az igazságot keresik.”

Monson elnök 50 éve szolgálja az egyházat apostolként
Az elhívást 1963. október 4-én kapta. Az azt megelőző 53 évben az akkor 36 éves Thomas S. Monson volt a legfiatalabb férfi, akit apostolként támogattak a szolgálatra. Monson elnök Joseph Fielding Smith elnök (1876–1972) óta az első olyan általános felhatalmazott, aki fél évszázada szolgál.

Monson elnök először a Tizenkét Apostol Kvórumának tagjaként, majd három egyházelnök tanácsosaként, az elmúlt 5 évben pedig az egyház 16. elnökeként szolgált.

Elhunyt Frances J. Monson nőtestvér
Frances J. Monson, Thomas S. Monson elnök felesége, több hétnyi kórházi tartózkodása után 2013. május 17-én elhunyt.

Monson nőtestvér, aki a férje és a családja szerint a szeretet, könyörület és ösztönzés legfőbb példaképe volt a családja számára, Krisztus-központú életet élt mind szavaiban, mind tetteiben. Mindig emlékezni fognak csendes, ám fáradhatatlan támogatására, melyet férjének nyújtott az egyházi elhívásaiban.

Új kínai honlap

A mormonsandchina.org címen található honlap információt nyújt azon kínai állampolgároknak, akik csatlakoztak Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházához, míg egy másik országban éltek vagy tanultak, és most visszatérnek a hazájukba. Az oldal választ ad különféle kérdésekre az egyházi aktivitást illetően, valamint arra buzdít, hogy támogassák a Kínai Népköztársaság törvényeit.

Változás a Fiatal Nők vezetőségében
Az Első Elnökség az áprilisi éves általános konferencián bejelentette az egyház Fiatal Nők Általános Elnökségének új vezetőit. Bonnie L. Oscarsont a Fiatal Nők általános elnökeként támogatták. Tanácsosai Carol F. McConkie nőtestvér (első tanácsos) és Neill F. Marriott nőtestvér (második tanácsos). Ők hárman vezetik a 12 és 17 év közötti fiatal nők programját. Az új elnökség 2013 áprilisában kezdte meg szolgálatát.

Új Általános Női Gyűlés
A nők és a nyolc éven felüli lányok az egyház általános konferenciája előtti szombaton tartott, félévenkénti gyűléseken együtt vesznek majd részt. Az Első Elnökség irányítása alatt a Segítőegylet, a Fiatal Nők és az Elemi elnökségei vezetik majd a gyűléseket.

Az új félévenkénti gyűlést az Első Elnökség jelentette be. Korábban a felnőtt és a tizenéves nőknek külön gyűléseket tartottak.

Vallásszabadság
Azon erőfeszítése részeként, hogy kihangsúlyozza a vallásszabadságot és a vallás helyét a nyilvánosság előtt, az egyház egy sor forrásanyagot bocsátott ki, hogy fokozza a megértést és a témában való részvételt. Ezen új források között található egy különleges animációs videó, továbbá egyéb videofilmek, amelyek a vallásszabadság megőrzésének fontosságát hangsúlyozzák. A Support Religious Freedom (Támogassuk a vallásszabadságot) Facebook-oldal híreket és háttéranyagokat közöl a vallásszabadságról, míg a hozzá kapcsolódó tematikus honlap a vallásszabadság alapelveit és a személyes cselekvés lehetőségeit vázolja.

A bevezető videóban L. Tom Perry elder, a Tizenkét Apostol Kvórumából, azt hangsúlyozza, hogy „a vallásszabadságba ágyazott alapvető lelkiismereti szabadságjogokat szorgalmasan kell őrizni és védeni”.

Az áttervezett FamilySearch.org
Az ebben az évben kibocsátott FamilySearch.org új verziója sokkal interaktívabbá és kényelmesebben kezelhetővé teszi a családtörténeti kutatást. A program olyan közösségi média, fényképes és történeti elemekkel bővült, melyek személyesebb családtörténeti élményt nyújtanak minden felhasználónak.

Az oldal a továbbfejlesztett elemeivel igyekszik vonzóbbá tenni a családtörténetet mindazoknak, akik nem tartják magukat kutatónak vagy genealógusnak, különösen a fiatalok számára, akik mesterei a digitális világnak, például a közösségi médiának.

Az oklahomai tornádó utáni eltakarításhoz a Mormon Segítő Kezek segítségét kérik
Májusban Oklahoma egyes részein pusztító tornádó söpört végig, mely 24 ember halálát okozta, valamint az oklahomai Moore város nagy részét elpusztította.  A Mormon Segítő Kezek összefogva az Egyházi Jóléti Szolgáltatásokkal és a misszionáriusokkal, együtt dolgoztak a közösség vezetőivel, hogy segítsenek eltakarítani a romokat, mindezt egy a hétvégére eső ünnepnapon (háborús hősök emléknapja), valamint még azon túl is.

Az egyik moore-i lakos azt mondta, lenyűgözte, hogy valaki ennyi könyörületet és szeretetet tudjon érezni számára teljesen ismeretlenek iránt. „Könnybe lábad a szemem, hacsak rájuk nézek. […] Megköszönöm Istennek, …hogy a segítségemre küldte ezeket az embereket.” A hölgy otthonát teljesen elpusztította a tornádó.

Faültetés Haitin
Több mint 1800 mormon önkéntes vett részt Haiti nemzeti ünnepén, a mezőgazdaság napján, hogy mintegy 25 000 facsemetét ültessenek egy erdősítési projekt keretében. A fatelepítési projekt részeként összesen 400 000 csemetét fognak elültetni. Az egyház ezzel az erőfeszítéssel kíván részt venni Haiti újraépítésében a 2010-es földrengés pusztítása miatt. A helyi egyházi vezetők szervezték a projektet, melyre hat városban és három községben került sor országszerte.

Felszenteltek egy közép-amerikai templomot

2013. március 17-én Dieter F. Uchtdorf elnök, az Egyház Első Elnökségének második tanácsosa, felszentelte a Hondurasi Tegucigalpa templomot. Az Egyházban az összes templom közül ez a száznegyvenegyedik, Közép-Amerikában pedig a hatodik.

A felszentelés előtt a templom három héten át nyitva állt a látogatók előtt, melyen bármilyen vallású emberek végigjárhatták az épületet. A vasárnapi felszentelés előestéjén az utolsó napi szentek ünnepséget tartottak, melyen ősi népdalokkal és -táncokkal mutatták be az országuk és a templom szépségét és hazájuk gazdag kultúráját.

Állványon a Provói Városközponti templom
A utahi Provo Tabernákulumot átépítő vállalkozók egy innovatív mérnöki bravúr bevetésével az egész téglaépületet egy 12 méter magas acéloszlopokból álló állványra emelték. Ez lehetővé tette, hogy kiássák az alapzatot az áttervezett épület számára. A tabernákulum, melynek javarésze elpusztult egy 2010. decemberében keletkezett tűzben, második templomként fog továbbüzemelni Provo városában.

Online bibliai videók
2013. május 22-én befejeződött Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza által készített 49 bibliai videó felvétele. A film a Jakab király-féle Biblia újszövetségi történeteit eleveníti meg az ősi Jeruzsálemet idéző különleges díszletei segítségével, melyet azonban a Közép-Utahban lévő Goshenben építettek fel.

A filmjelenetek bárki által könnyen elérhetők az interneten, nemcsak az egyház tagjai, hanem más vallásúak számára is. A díszletet a jövőben más produkciókhoz is felhasználják.

A „Mormon vagyok” kampány sikeres a Brit-szigeteken
Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza idén áprilisban az Egyesült Királyságban és Írországban is elindította a „Mormon vagyok” kampányát. Júniusra a mormon.org.uk honlap látogatóinak száma 250 százalékkal emelkedett. Hasonló növekedés volt tapasztalható azok számában is, akik kértek egy példányt az egyház Mormon könyvéből, vagy érdekelte őket a misszionáriusokkal való beszélgetés.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.