Sajtóközlemény

A Budapest Magyarország Cövek 2019. őszi konferenciája

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Budapest Magyarország Cövek őszi cövekkonferenciájának 2019. november 2-3-án megrendezett, szombati, valamint vasárnapi gyűléseit is igen nagy várakozás előzte meg. Több mint ötszázan jöttek el a cövek budapesti épületében megrendezésre kerülő konferenciára, amelyen Gary B. Sabin elder, az egyház Európa Területének elnöke is részt vett felesége, Valerie P. Sabin nővér kíséretében. A konferencián számos egyházi vezető és egyháztag mondott beszédet.

A kétnapos rendezvényen a cövek tagjaiból szerveződött kórus különleges zeneszámokkal örvendeztette meg a résztvevőket. A csodálatos egyházi himnuszokat gyerekek és felnőttek énekelték együtt áhítatosan orgona, valamint zongorakísérettel.

 Vasárnap délelőtt elmondott beszédében Sabin elder a próféták isteni elhívásának szerepéről szólt a magyar szentekhez. Az egyház tagjainak és barátainak bizonyságával támogatva tett tanúságot Russell M. Nelson elnöknek, az egyház jelenlegi elnökének prófétai, látnoki és kinyilatkoztatói szerepéről. Beszédében emellett a Jézus Krisztus engesztelésébe vetett szilárd hit fontosságát is kifejtette.

Cristopher N. Southwick elnök, a Budapest Magyarország Cövek elnöke beszédében kiemelte: a magyar egyháztagok készülnek a Magyarországi Budapest templom megépülésére. Németh-Tóth Zsolt pátriárka 34 pátriárkai áldást adott 8 hónap alatt. Egyre több családot pecsételnek egymáshoz az örökkévalóságra, és töretlenül nő az érvényes templomi ajánlással rendelkező egyháztagok, valamint a családtörténeti kutatást, illetve indexelést végzők száma.

A Magyarország-Románia Misszió vezetője, Kyle B. Hettinger elnök és felesége, Barbara E. Hettinger nővér a barátok támogatásának fontosságáról beszéltek a Mennyei Atyához visszavezető utukon. Új magyar megtértek történeteit osztották meg, akik a barátaik és családtagjaik szerető gondoskodása által vezérelve személyes kapcsolatot alakítottak ki Istennel és fogadták be Jézus Krisztus evangéliumát. A cövekkonferencia ülésein az egyház két új megtértje, Tóth Péter és Fülöp Attila osztották meg az egyházba való megtérésük személyes történetét.

 Vasváry Károly, a cövekelnökség első tanácsosa, Krisztus követőinek erkölcsi alapját egy szent templom alapzatához hasonlította. Kifejtette, miszerint ez az alap Jézus Krisztusra és az Őhozzá való megtérésünk sziklájára épül fel. Szentírásbeli versekkel alátámasztva elmondta, hogy a hit minden olyan ember számára elérhető, aki követi Krisztust és szeretet által indíttatva betartja az Ő egyszerű tanításait.

Az elhangzott beszédek egyik visszatérő motívuma a szeretetteljes szolgálattétel áldásaira összpontosított. Starosta Katalin, a Buda Egyházközség tagja és családja Isten gyermekeinek és az egyház misszionáriusainak szeretet és törődése révén átélt élményektől vezérelve tért vissza Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházába. „Szerintem Isten folyamatosan találkozókat szervez nekünk másokkal. Nem számít, hogy régóta egyháztag vagy-e, vagy érdeklődőként vagy itt velünk, arra buzdítalak téged, menj el a saját találkozódra! Ne zárd ki Istent, légy nyitott a lehetőségre, hogy valami új és csodálatos dologra találj rá általa, és szánj rá néhány percet az üzenete meghallgatására, bárki közvetíti is feléd. Egy döntés mindent megváltoztathat. A jó döntések pedig csodákhoz és új lehetőségekhez vezetnek” – mondta.

 Az egyház világszerte található cövekei évente két alkalommal, tavasszal és ősszel konferenciát tartanak. Ezeket rendszerint az egyház általános konferenciáihoz közeli, azokat követő időpontban szervezik meg. Ilyenkor az adott cövek vezetői és az általuk felkért egyháztagok szólnak az egybegyűltekhez különböző evangéliumi témákban. A Budapest Magyarország Cövek a 2006. júniusi 4-i megszervezése óta ugyanezt a gyakorlatot követi.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.