Sajtóközlemény

A missziós munka és a Facebook: Magyarország az elsők között Európában

Az elmúlt években az egyház egyre növekvő hangsúlyt fektetett arra, hogy tagjait a közösségi média igazlelkű használatára buzdítsa.

Egyháztagok tízezreit mozgatta meg világszerte az a legutóbbi, Facebookon terjedő kezdeményezés, melynek során a résztvevők megosztották bizonyságukat a Mormon könyvéről. A nemzetközi megmozdulás szervezője az a több mint 27 000 tagot számláló Called to Share csoport volt, melyet kimondottan azért hozzott létre az egyház néhány fiatal misszionáriusa, hogy misszionárius társaikkal és az egyháztagokkal közösen használják az internet nyújtotta lehetőségeket az evangélium megosztására.

Az elmúlt években az egyház egyre növekvő hangsúlyt fektetett arra, hogy tagjait a közösségi média igazlelkű használatára buzdítsa. 2011 tavaszán, az Általános Konferencián, Dieter F. Uchtdorf elnök  ezt mondta:

„A rengeteg közösségi médiaforrással, és a rendelkezésünkre álló megannyi hasznos vagy kevésbé hasznos szerkentyűvel, sokkal könnyebben és szélesebb körben tudjuk megosztani az evangélium jó hírét, mint eddig valaha... Kedves testvérek, a modern technika áldásaival úgy fejezhetjük ki hálánkat és örömünket Isten nagyszerű tervéért, amelyet gyermekeinek szán, hogy azt nem csupán a munkahelyünkön hallhatják, hanem az egész világon. Néha a bizonyság egyetlen mondata olyan eseményeket indíthat el, amelyek az egész örökkévalóságra hatással lehetnek egy másik ember életére.”[1]

Vagy ahogy Adrián Ochoa elder, a Fiatal Férfiak Általános Elnökségének akkori második tanácsosa fogalmazott egy évvel később, „...az internet, a közösségi oldalak, valamint más technikai megoldások olyan eszközök, melyeket az Úr azért adott a kezetekbe, hogy... másokkal is éreztetni tudjátok az igazság és az erény jótékony hatását.”[2]

A Called to Share csoport által szervezett kezdeményezés nem korlátozódott a Facebookra, hanem egyéb internetes közösségi oldalakon (pl. az Instagramon vagy a Twitteren) is követhető volt. Az egyik szervező, Katie Ashcraft nővér így foglalta össze az indíttatásukat: „A végső cél az, hogy megosszuk a Mormon könyvét – nem csak úgy általában a tömegekkel, hanem konkrét személyekkel. Szándékunk, hogy – rajtatok keresztül – az interneten tanítási alkalmakat teremtsünk a misszionáriusok számára!”[3]

Az internetes megmozdulás négy egymásra épülő elemből állt. A Discover the Book (Fedezd fel a Könyvet) részeként számos egyháztag és érdeklődő osztott meg magáról egy olyan képet, amelyen a Mormon könyvét tartja a kezében, illetve egy történetet arról, hogy miként talált rá erre a könyvre. A második héten a Search the Book (Kutasd a Könyvet) szakasz következett. Ennek során arra kérték a résztvevőket, hogy fényképeztessék le magukat, miközben a szentírást olvassák a megszokott helyükön, valamint osszanak meg egy történetet vagy egy kedvenc szentírásverset. Harmadik elemként – ennek az elnevezése Live the Book (Éld meg a Könyvet) volt – egy olyan fénykép és történet megosztása következett, amelyek az evangélium mindennapi megéléséről szóltak. A kezdeményezés záróakkordjaként, a Share the Book (Oszd meg a Könyvet) tevékenység keretében a szervezők arra kértek mindenkit, hogy örökítsék meg magukat, amint éppen valaki mással „osztoznak” a Mormon könyvén.

Magyarországról is többen vettek részt ily módon a Mormon könyve megosztásában, akik saját Facebook-csoportot is létrehoztak erre az alkalomra, ahol magyarul is közzé tehették az élményeiket.

Rusz Tímea, a budai egyházközség tagja például ezt írta a csoportba: „16 évesen volt egy elég erős lelki élményem, amikor is nagy döntés előtt álltam, és felütöttem a könyvet és válaszra leltem. Az élmény túl személyes ahhoz, hogy megosszam, de azóta tudom, hogy a Mormon könyve a legigazabb könyv a Földön, ami tényleg Isten szavait tartalmazza. Nincs más könyv, amely segítene nekem ennyire közel kerülni Mennyei Atyánkhoz. Nagyon hálás vagyok érte!”

A magyar Facebook-csoport létrehozóját, Juhász Ágostont is az öröm és a hála motiválta, amikor csatlakozott ehhez a nemzetközi kezdeményezéshez. „A Mormon könyve az életem részévé vált, egyfajta kulcs a boldogsághoz és egy újabb lehetőség, hogy közelebb kerüljek Mennyei Atyámhoz. Emlékszem, hogy mekkora örömöt jelentett számomra a felismerés, hogy a Mormon könyve – akárcsak a Biblia – Isten szava, és keresztelésem óta éreztem, hogy misszionáriusi munkát végezni nagyon fontos feladat az Isten számára nagy értékkel bíró lelkek számára – és Mennyei Atyánk számára.

Éreztem, hogy részt kell vennünk ebben a küldetésben. Nagy örömmel töltött el, hogy hamar találtam a fiatal egyháztagok között támogatást ebben a kezdeményezésben és különösen nagy büszkeséggel tölt el, hogy Magyarország az első európai országok közt sorakozott fel a Called to Share küldetésben. Nagy boldogsággal tölött el az is, hogy nem csak egyháztagok, hanem érdeklődők is szép számmal aktívan részt vettek benne. Bizonyságom van róla, hogy a Mormon könyve megváltoztatja az életünket, reményteli és boldog életet ad, és ahogy a Jákób 2:8 írja: »Meggyógyítja a sebzett lelket«."

 

[1] Dieter F. Uchtdorf: Várakozni a Damaszkuszba vezető úton. Liahóna, 2011. máj. 76–77.

[2] Adrián Ochoa: Ároni papság: keljetek fel és használjátok Isten hatalmát! Liahóna, 2012. máj. 57.

[3] Kelsey Berteaux, New Online LDS Event: 'Discover the Book' in LDS Living, June 9th 2014 http://ldsliving.com/story/76036-new-online-lds-event-discover-the-book

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.