Sajtóközlemény

A Mormon könyve nyomtatott példányainak a száma meghaladta a 200 milliót

Ünnepeljük a könyv világnapját!

Április 23-án van a könyv világnapja, amikor eszünkbe juthat, hogy a könyvek mily nagymértékben befolyásolják az emberek önmagukról és a társadalomról alkotott képét. A Mormon könyve olyan könyv, amelyet világszerte sokan tisztelnek szentírásként.

Az első nyomtatott kiadása 1830-ban 5000 példányban jelent meg. A 2000. évre több mint 100 millió példány talált gazdára, tavaly pedig ez a szám több mint a kétszeresére nőtt, ahogy az emberek világszerte igyekeznek többet megtudni Jézus Krisztusról és az Ő szerepéről az életükben.  

A Mormon könyve különböző nyelvű kiadásai
A Mormon könyve különböző nyelvű kiadásai
A Mormon könyve különböző nyelvű kiadásai2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Mindenki a maga nyelvén

Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza, amelynek több mint 17 millió tagja van, 113 nyelven jelentette meg eddig a Mormon könyvét – 92 nyelven a teljes egészét, 21 nyelven pedig szemelvényeket. Dale G. Renlund elder, Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza egyik apostola kihangsúlyozta annak a fontosságát, hogy az emberek a saját nyelvükön olvashassák ezt a szentíráskönyvet. Renlund elder kijelentette, hogy a Szabadító fektette le a fordítási munka alapjait, amikor azt mondta: „Mert lészen azon a napon, hogy minden ember a saját nyelvén és a saját beszéde szerint hallja majd az evangélium teljességét” (Tan és szövetségek 90:11).   

A Mormon könyvét legelőször öt európai nyelvre fordították le: 1851-ben dán, 1852-ben pedig francia, walesi, német és olasz nyelvre.

A Mormon könyve 113 különböző nyelven került nyomtatásba
A Mormon könyve 113 különböző nyelven került nyomtatásba
A Mormon könyve 113 különböző nyelven került nyomtatásba2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

A Mormon könyve Jézus Krisztusról tesz bizonyságot

Az utolsó napi szentek a Mormon könyvét a Biblia társszentírásának tekintik, második tanúságként Jézus Krisztusról. A könyv tanításai között szerepelnek Jézusnak a bibliai időkben élő prófétákhoz intézett szavai, valamint az Ő feltámadása után az ősi amerikai földrészen élő embereknél tett látogatásáról és tanításairól szóló beszámoló.

A Mormon könyvében 1,7 versenként szerepel utalás Krisztusra, a haláláról és keresztre feszítéséről 36 alkalommal esik szó, a feltámadásról 88 alkalommal, Krisztust 117 különböző néven említik a Mormon könyvében, emellett pedig olvasható benne az a 12 021 szava (az angol változat szerint), amelyek az amerikai földrészen tett látogatása során hangzottak el.

A Mormon könyve ígéretei napjainkban

Russell M. Nelson, az egyház jelenlegi elnöke védelmet, hitet és isteni útmutatást ígért a Mormon könyve imádságos és következetes tanulmányozásáért. „Amikor a Mormon könyvére gondolok, a hatalom szó jut eszembe – jegyezte meg Nelson elnök. – A Mormon könyve igazságainak hatalmukban áll meggyógyítani, megvigasztalni, helyrehozni, megsegíteni, megerősíteni, gyámolítani és felvidítani a lelkünket” (Russell M. Nelson elnök, 2017. októberi általános konferencia).

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.