Muslims_pamphlet_01_220201_v1.jpeg
Sajtóközlemény

A muszlimok és az utolsó napi szentek közötti megértést szorgalmazza egy új kiadvány

Az ismeretterjesztő forrásanyag nyolc nyelven áll rendelkezésre

A Muslims and Latter-day Saints: Beliefs, Values and Lifestyles (Muszlimok és utolsó napi szentek – Hitelvek, értékek és életvitel) címmel megjelenő új füzet nyolc nyelven – arabul, angolul, fársziul, franciául, németül, spanyolul, törökül és oroszul* – áll rendelkezésre a ChurchofJesusChrist.org oldalon, valamint ezeken a nyelveken az Evangéliumi könyvtár alkalmazásban is a Books and Lessons, azon belül pedig a Interfaith Relations menüpont alatt.

Muslim Pamphlet 02Download Photo

A forrásanyagról először David A. Bednar elder és Gerrit W. Gong elder, a Tizenkét Apostol Kvóruma tagjai beszéltek 2021 októberében a Brigham Young Egyetemen tartott, iszlámról szóló konferencián. A füzet bemutatja egymásnak a muszlimokat (az iszlám követőit) és az utolsó napi szenteket (Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza tagjait). A füzet több év munkájának a gyümölcse, amelyben muszlim imámok is közreműködtek.

„Amikor a muszlim munkatársakkal együtt belevágtunk ebbe az erőfeszítésbe, észrevettük, milyen sok közös van a két hitben – mondja Bednar elder a füzethez tartozó félórás rövidfilmben. – Például: Az utolsó napi szentek és a muszlimok is őszintén hisznek az Istenbe vetett hitben, a prófétákban, a szentírásokban és a szent helyekben. Közös értékeink a család fontossága, a nemi erkölcsösség és a szükséget látók segítése. Mindkét hit követőinek az életvitele magában foglalja az imát, a böjtölést, valamint a testi egészségünk védelmét. A mindkét hitben egyaránt megtalálható hitelvek, értékek és szokások bármilyen politikai, etnikai vagy kulturális határvonalon átívelnek.”

A két vallás közötti különbségek elismerése mellett a füzet különböző részei néhány közös hitelvet is szemléltetnek. Például:

  • Isten mindentudó és mindenható.
  • A hit nyilvánuljon meg gondolatban, szóban és tettben is.
  • A próféták létfontosságúak az Istentől érkező útmutatás biztosításában.
  • Jézus Krisztus mindkét csoport számára fontos, bár eltérő szerepet játszik.
  • Az Istentől hírnökökön és a szentíráson keresztül érkező kinyilatkoztatáson alapszik Isten akaratának a megismerése, a kötelezettségek betartása és a hithű hódolatban való részvétel.
  • Az emberi lényeknek mindennapi imán keresztül kapcsolatot kell tartaniuk Istennel.
  • Isten örömét leli a tisztaságban és a nemi erkölcsösségben.
  • A nők nélkülözhetetlenek a társadalomban és otthon.
  • A család a társadalom alapvető egysége, és az öröm elengedhetetlen forrása.

Ebben a rövidfilmben Bednar elder elutasítja azokat a becsmérlő és általánosító kijelentéseket, amelyeket néhány utolsó napi szent tett az iszlám követőire vonatkozóan.

„Rosszulesik és félrevezetőnek érezzük, amikor egy hírben megjelenik, hogy valaki, aki súlyos bűntettet követett el, utolsó napi szent volt. Vagy amikor az egyházunkat összekeverik olyan attól elszakadt csoportokkal, amelyek viselkedése ellentétes a miénkkel – mondja Bednar elder. – Hasonlóképpen téves és a muszlimokra nézve éppen olyan sértő az a felvetés, miszerint minden muszlimnak köze van az Amerikai Egyesült Államokban vagy a világon máshol elkövetett komoly bűncselekményekhez. A muszlimok éppen úgy elhatárolódnak ezektől a cselekményektől, ahogyan az utolsó napi szentek. Minden nagyobb vallásban vannak olyan szélsőségesek, akik félreértelmezik a saját vallásuk tanításait, vagy akik a vallás nevében igyekeznek rosszat tenni.”

A rövidfilmben az apostolok azt is kihangsúlyozzák, milyen erőfeszítéseket tesz az egyház a muszlimokkal együtt minden ember vallásszabadsága védelméért.

„Amikor a világ számos részéből érkező muszlim vezetőkkel találkozunk, elbeszélgetünk a vallásszabadság védelméről – mondja Gong elder. – A hívő embereknek össze kell fogniuk mindenféle vallási meggyőződésű ember méltóságáért és az elfogadásukért.”

Bednar elder megerősítette, hogy az egyház számára „nagyon fontos a vallásszabadság, nemcsak saját magunk, hanem mindenki vonatkozásában. Az Amerikai Egyesült Államokban vagy a világ más részein élő muszlimokhoz hasonlóan a mi egyházunk is érezte már az üldöztetés és a beskatulyázás hatásait, és az ilyen tettek elítélésében minden jó emberhez csatlakozunk, bárhol legyenek is.”

*A füzet németül és oroszul később fog megjelenni.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.