Téma

A szabadulás terve

  • Az utolsó napi szentek egy, a történelmen átívelő, összefüggő folyamatként tekintenek a halandó létre, amely a földi élet előtt kezdődik, ahol minden ember lelke Mennyei Atyánkkal élt, és egy jövőbeni életben folytatódik, amikor szintén az Ő jelenlétében tovább fejlődünk, tanulunk és jobbá válunk.
  • A földi életet próbatételi állapotnak tartják, ahol a férfiak és a nők próbára tétetnek, és ahol olyan tapasztalatokra tesznek szert, amelyekben máshol nem lehetne részük.
  • Az utolsó napi szentek hite szerint Mennyei Atyánk tudta, hogy az emberek hibákat követnek majd el, ezért gondoskodott egy Szabadítóról, Jézus Krisztusról, aki magára veszi a világ bűneit. Bár az engesztelés bizonyos ajándékai feltétel nélküliek (feltámadt test, halhatatlanság), a férfiaktól és a nőktől elvárják, hogy bánják meg a bűneiket, és igyekezzenek még inkább összhangban élni Krisztus tanításaival ahhoz, hogy továbbra is fejlődjenek és a következő életben elérjék azt, amit elérhetnek.
  • Az egyház tagjai szerint a földön bekövetkező fizikai halál nem a vég, hanem a következő lépés Mennyei Atyánk gyermekei számára alkotott tervében. A halál szeretteinkhez fűződő kapcsolatainknak sem jelenti feltétlenül a végét. A családok örökké együtt lehetnek – nem csak ebben az életben. A család azon tagjai, akik elfogadják Jézus Krisztus engesztelését és követik példáját, örökre együtt lehetnek, az Isten szent templomaiban végzett szent pecsételő szertartások által.
  • Az utolsó napi szent tan azt tanítja, hogy a feltámadás után mindenki megítéltetik és megkapja jutalmát mindazért, amit e földi életben tett. Akik érdemesek rá, hogy visszatérjenek Isten és Krisztus színe elé, azok „örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak” (Rómabeliek 8:17) mindabban, amivel az Atya rendelkezik. Visszatérve Mennyei Atyjukkal és a családjukkal fognak élni.
  • Akik úgy döntenek, hogy nem követik Mennyei Atyánkat és Jézus Krisztust, azok aszerint kapnak jutalmat, hogy mit tettek ebben az életben, de nem élvezik majd annak dicsőségét, amikor valaki Isten színe előtt él.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.