AP-Letter-Fasting-01_220304_v1.jpeg
Sajtóközlemény

A területi elnökség szavazásra buzdítja az utolsó napi szenteket Közép-Európában

Az egyház intézményként megerősíti semlegességét a politikai pártok és jelöltek tekintetében

Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza Európa Középső Területének az elnöksége 2024. május 14-én az alábbi levelet küldte ki az egyháztagoknak a közelgő, 2024. június 6–9-i európai parlamenti választások előtt:

Kedves fivérek és nővérek!

Az Európai Unió polgárainak kiváltságuk és kötelességük hivatalnokokat választani és befolyásolni a közpolitikát. Részvételük a politikai folyamatokban hatással van a közösségükre és a nemzetükre most és a jövőben is. Arra buzdítjuk az utolsó napi szenteket, hogy legyenek cselekvő állampolgárok azáltal, hogy regisztrálnak, élnek szavazati jogukkal, és részt vesznek közügyekben, mindig krisztusi szeretetet és udvariasságot tanúsítva a politikai eszmecserékben.

Arra buzdítunk benneteket, hogy szánjátok rá a szükséges időt azon ügyek és jelöltek megismerésére, amelyeket és akiket fontolóra fogtok venni. Több különböző politikai pártban is fellelhető lehet néhány, az evangéliummal összeegyeztethető alapelv, az egyház tagjait pedig az ezen alapelveket megtestesítő jelöltek keresésére buzdítjuk. Továbbá az egyháztagok alaposan tanulmányozzák a jelölteket, és azokra szavazzanak, akik becsületességet, együttérzést és másoknak nyújtott szolgálatot tanúsítanak, politikai hovatartozásuktól függetlenül. A jelöltekkel kapcsolatos információk elérhetőek az interneten, vitafórumokból és más forrásokon keresztül.

Bár az egyház intézményként megőrzi semlegességét a politikai pártok és ügyek tekintetében, időnként közzétehet információkat olyan konkrét kérdésekről, amelyek közvetlenül érintik az egyház küldetését, tanításait vagy működését, illetve amelyeket az egyházi vezetők nélkülözhetetlennek tartanak a demokrácia megőrzése, illetve az Európai Unió vagy annak tagállamai alapvető működése szempontjából. 

A politikai döntések és hovatartozás ne legyenek téma semmilyen tanításban vagy kampányolásban egyházi környezetben! A vezetők biztosítsák, hogy az egyházi gyűlések középpontjában Mennyei Atyánk, a Szabadítónk és az evangélium álljon. További tudnivalókért lásd a newsroom.ChurchofJesusChrist.org oldalát és az Általános kézikönyv: Szolgálat Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházában 38.8.30-as szakaszát.

Őszinte tisztelettel:

Az Európa Középső Terület Elnöksége

Massimo De Feo

Ruben V. Alliaud

Jack N. Gerard

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.