Sajtóközlemény

Az afrikai utolsó napi szenteknél töltött látogatás nagyszerű élményt nyújtott

Kenyában, 1992 vége felé Consolata Usi öt gyermekével épp sétálgatott egy szép napon, amikor mormon misszionáriusok szólították meg, és elkezdtek neki mesélni Jézus Krisztus visszaállított evangéliumáról. Bár érdekelte a misszionáriusok mondanivalója, de mivel a férje munkaügyben elutazott, ezért azt mondta nekik, hogy majd jöjjenek vissza egy későbbi időpontban, és akkor többet beszélgethetnek. „Amikor hazaérkeztem, én is találkoztam a misszionáriusokkal, akikről a családom mesélt – mondta Hesbon O. Usi elder. – Érdekelt, hogyan hódolnak az Úrnak, ezért elmentem az egyházba. Attól kezdve, hogy elkezdtem látogatni az egyház gyűléseit, folyamatosan voltak kérdéseim. Az volt az érzésem, hogy ez az egyház más, így egyre többet tanultam róla.” Minél többet tanult az Usi család Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházáról, úgy mélyült el a megtérésük is. Rövid időn belül, 1993-ban, Usi testvér, Usi nőtestvér és a keresztelkedéshez elég idős gyermekeik csatlakoztak az egyházhoz. Négy hónappal az Usi család keresztelkedése után Usi testvért elhívták gyülekezeti elnöknek, mely elhívásban hét éven át szolgált. „Az elhívások életünk részévé váltak – mondta. – Amikor elhívást kapunk, bármilyen elhívást az Úr egyik szolgájától, azt komolyan vesszük, és a tőlünk telhető legjobban teljesítjük. Semelyik elhívást sem vesszük magától értetődőnek.” Most, majdnem 17 évvel később Usi elder területi hetvenesként szolgál a kenyai Nairobiban. Akár gyülekezeti elnöknek, akár területi hetvenesnek hívják el, Usi elder tudja, hogy az Úr szolgálatában tölti el leghasznosabban az idejét. >Apostolként Neil L. Anderson elder a Tizenkettektől először látogatott Afrikába feleségével, Kathy Andersen nőtestvérrel, valamint Donald L. Hallstrom elderrel a Hetvenek Elnökségéből, akit szintén elkísért felesége, Diane Hallstrom nőtestvér. Az október 16 és 24-e közötti dél-afrikai és ghánai útjuk során meglátogatták Usi eldert, valamint más vezetőket és egyháztagokat is. „Nagyszerű élményekben volt részünk – nyilatkozta Andersen elder a Church Newsnak. – Az Úr keze nyugszik ezeken az országokon, az egyház pedig növekszik és virágzik.” Afrika országaiban a mormon egyház még gyermekcipőben jár, ezért Usi elderhez hasonlóan sok vezető a megtértek első- és második nemzedékébe tartozik. 10 területi hetvenes szolgál az afrikai földrészen, hat különböző országból. Az apostol látogatásakor sok vezető hatalmas utat tett meg, hogy részt vehessen a Hetvenek Ötödik Kvórumának néhány tagjával tartott gyűlésen Johannesburgban. A résztvevők között jelen volt minden afrikai területi hetvenes, és az Afrika Délkeleti Terület elnöksége: Paul E. Koelliker elder, elnök; F. Michael Watson elder, első tanácsos; Dale G. Renlund elder, második tanácsos; valamint Craig A. Cardon elder, az Afrika Nyugati Terület elnöke és Keith B. McMullin püspök, az elnöklő püspökség második tanácsosa. „Csodálatos élmény volt szemtől szembe állni és bizalmas légkörben elbeszélgetni egy apostollal – mondta Usi elder. – Felemelő volt látni és hallgatni az Úr egyik apostolát, aki úgy tanít, hogy azt meg is tudod érteni.” Usi elder számára nem csupán az volt emlékezetes, hogy sokat tanulhatott egy apostoltól. Elmondása szerint az Afrika többi területi hetvenesével való találkozás is csodás, összekovácsoló élmény volt. „Megtapasztalhattuk a testvériség érzését – mondta Usi elder. – E férfiak közül sokan a megtértek első- vagy második nemzedékébe tartoznak, nagyon eltérő háttérrel rendelkeznek, de összegyűlnek, hogy dolgozzanak és építsék az egyházat. Papságviselőkként hatalmas egységet teremtett közöttünk, amikor mindannyian találkoztunk, hogy megosszuk egymással tapasztalatainkat és építsük egymást – ezáltal eggyé váltunk. >Az 1997. évi áprilisi általános konferencián Gordon B. Hinckley elnök bejelentett egy új elhívást, a területi felhatalmazott hetvenek elhívását. Ezek a területi hetvenesek segítenek kielégíteni az egyre növekvő egyháztagság szükségleteit, és fontos szerepet játszanak az evangélium prédikálásában és kiszolgálásában. Ezen hivatalra Területi Hetvenekként utalunk. A Hetveneknek nyolc kvóruma létezik; az Afrikában szolgálók a Hetvenek Harmadik Kvórumához tartoznak. „A területi hetvenes szerepe az, hogy a Tizenkét Apostol Kvórumának irányítása alatt tevékenykedjen a nemzetek között az egyház felépítésén és az egyházi ügyek intézésében – mondta Hallstrom elder. – A Tizenketteknek kell elhívnia a hetveneseket arra, hogy segítsenek az evangélium hirdetésében és az egyház ügyeinek irányításában.” Az egyház növekedésével a Hetvenek Kvóruma is tovább bővül. A területi hetvenesek Afrikában történt elhívása jól mutatja az egyház ottani növekedését. „Ezek a vezetők tele vannak nagyszerű történetekkel – mondta Andersen elder. – Lenyűgöző volt leülni és beszélgetni velük arról, hogy milyen kihívásokkal szembesülnek.” Útitervük részeként Andersen elder és Hallstrom elder tartott egy esti beszélgetést a ghánai Accrában, ahol több mint 450 fiatal egyedülálló felnőtt gyűlt össze, valamint találkoztak számos püspökkel, cövekelnökkel és misszióelnökkel. „Végiglátogattuk Johannesburg hat cövekének összes püspökét és cövekelnökét – mondta Andersen elder. – Csodálatos volt látni, hogyan virágzik itt az egyház.” Beszélt a hithű egyháztagok hihetetlen megtéréseiről, és arról, milyen hatással volt szolgálatuk az egyház növekedésére. „Sok egyháztagot látogattunk meg az otthonában – mondta Andersen elder. „Lenyűgözött bennünket ezeknek a családoknak a lelkisége. Mind igazlelkű és a lélekre fogékony emberek. Meg fogjuk látni az egyház növekedését és virágzását ezekben az országokban.”

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.