Téma

Az egyház szervezeti felépítése

Az egyház központja

Az egyházat 15 apostol vezeti. A rangidős apostol az egyház elnöke, aki két másik apostolt választ maga mellé tanácsosnak. Ők hárman alkotják az Első Elnökséget, amely az egyház legmagasabb igazgatási testülete. A többi tizenkettő alkotja a Tizenkettek Kvórumát – az egyház második legmagasabb igazgatási testületét. Az Első Elnökség és a Tizenkettek együtt felügyelik az egyház egészét. Az egyház tagjai ezt a szervezeti felépítést az Újszövetségre vezetik vissza.

Az egyház tagjai az apostolokat Jézus Krisztus „különleges tanúinak” tartják a világ előtt. Gyakran utaznak, és közben egyháztagok és érdeklődő nem egyháztagok nagy gyülekezeteihez szólnak és biztatják őket, valamint találkoznak a helyi vezetőkkel.

A Tizenkét Apostol Kvórumát hetveneknek – ami egy másik újszövetségi tisztség – nevezett vezetők segítik, akik világszerte különböző helyeken szolgálnak. A Hetveneknek jelenleg nyolc kvóruma van. Az egyes kvórumoknak maximum 70 tagja lehet. Vannak olyan hetvenesek, akik igazgatási funkciókat látnak el az egyház központjában, azonban a legtöbben közülük az egyház egy adott földrajzi területén laknak és dolgoznak.

Lásd még: „Hogyan választják ki az egyház elnökét.”

Helyi gyülekezetek

A gyülekezetvezetőt püspöknek nevezik. Igazgatási „községét” egyházközségnek nevezik.

Az egyházközségek egy-egy csoportja cöveket alkot, a cövek vezetőjét pedig cövekelnöknek nevezik. A „cövek” kifejezés nem található meg az Újszövetségben, hanem az ószövetségi sátorképből származik, ahol a „sátrat”, vagyis az egyházat cövekek tartják a helyén.

A cövekelnökök és a püspökök azok a vezetők, akikkel az egyház széles körű tagsága leginkább találkozik. Ezek a vezetők nem kapnak fizetést, és jelentős mértékű helyi autonómiával rendelkeznek.

A cövek vagy az egyházközség igazgatásához és a tagok szükségleteinek kielégítéséhez szükséges jelentős idő és erőfeszítés maguktól a tagoktól származik. A legtöbb egyháztagot arra kérik a helyi vezetők, hogy konkrét feladatok elvégzésével vegye ki részét a munkából. A feladatkörök között vannak helyi igazgatási, tanítási vagy szolgálat-központú tisztségek. Ezek a feladatkörök időről időre változnak. A püspökök általában körülbelül öt évig, a cövekelnökök pedig körülbelül kilenc évig szolgálnak.

Támogató szervezetek

Az egyház helyi segédszervezeteket is létrehoz, ezeket Segítőegyletnek, Vasárnapi Iskolának, Fiatal Férfiak, illetve Fiatal Nők szervezetének, valamint Eleminek nevezik.

Az egyház egy oktatási rendszert, egy jóléti rendszert és egy misszionáriusi programot is működtet.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.