Sajtóközlemény

Az egyház megvásárolta a Mormon könyve nyomdai kéziratát

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza, melynek központja Utah állam fővárosában, Salt Lake Cityben található, a közelmúltban megvásárolta a Mormon könyve nyomdai kéziratát. Az eladó a Krisztus Közössége felekezet volt, a Missouri állambeli Independence-ből. Az utolsó napi szentek hitük sarokköveként tekintenek a Mormon könyvére – olyan szentíráskönyvként, amely a Bibliához hasonlóan Jézus Krisztusról tesz tanúságot.

Steven E. Snow elder, egyházi történetíró és feljegyzésvezető, kijelentette: „A Mormon könyvét szent szövegnek tartjuk, mint a Bibliát. A nyomdai kézirat alkotja a Mormon könyve-beli szöveg megközelítőleg 72%-ának legrégebbi fennmaradt példányát, mivel az eredeti, ezt megelőzően tollba mondott kéziratnak csupán mintegy 28%-a élte túl, hogy évtizedeken át egy épület sarokkövében tárolták az illinois-i Nauvooban.”

 

Snow elder kifejezte háláját a Krisztus Közössége felé, amiért több mint egy évszázadon át gondját viselték a kéziratnak. Méltatta a bőkezű adakozókat is, akik biztosították a fedezetet ahhoz, hogy ez az érték az egyház birtokába kerülhessen.

A nyomdai kézirat már teljes egészében kiadásra került 2015-ben, a Joseph Smith Papers Project (Joseph Smith iratok projekt) részeként, a Revelations and Translations (Kinyilatkoztatások és fordítások) sorozat harmadik kötetében. A josephsmithpapers.org oldal idővel tartalmazni fogja a kézirat egészének digitális felvételeit.

A folyamatban lévő tervek szerint a kéziratot a következő hónapokban ki fogják állítani az Egyháztörténeti Könyvtárban, ahol bárki megtekintheti majd.

Itt tekinthető meg a Krisztus Közössége által 2017. szeptember 20-án, az Independence állambeli Missouriban tett bejelentés

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.