Sajtóközlemény

Az Első Elnökség 2014. évi karácsonyi üzenete

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Első Elnöksége a következő 2014. évi karácsonyi üzenetet tette közzé:

Az idei karácsony megünneplésekor gondolataink ama réges-régi, szent esemény felé fordulnak, amikor a Békesség Fejedelme és a Világ Világossága megszületett (lásd Ésaiás 9:6). Jézus Krisztus a Szabadítónk és a Megváltónk, aki „megsebesíttetett a bűneinkért, …és az ő sebeivel gyógyulánk meg” (Ésaiás 53:5). Ezt ígérte: „…a ki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága” (János 8:12).

E karácsonyi időszakban őszintén imádkozunk azért, hogy a Szabadító világossága és a Róla való bizonyság töltse be a szívünket, hogy az életünk az Ő életét és jellemvonásait tükrözze, és az emberek mindenütt elfogadják az Ő irgalmából és kegyelméből fakadó áldásokat, melyeket az engesztelő áldozata tett lehetővé.

Kívánjuk, hogy mindannyian legyünk áldottak az évnek ebben az örömteli szakában, és hálával ismerjük el Mennyei Atyánk nekünk adott páratlan ajándékát: Fiát, az Úr Jézus Krisztust.

 

Thomas S. Monson
Henry B. Eyring
Dieter F. Uchtdorf

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.