Sajtóközlemény

Az Első Elnökség húsvéti üzenete

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Első Elnöksége a következő húsvéti üzenetet adta ki az elmúlt hétvégén: „Ebben a húsvéti időszakban, amint eltűnődünk halandó életünkön és emlékezünk azon szeretteinkre, akik már elhagyták ezt a földi létet, szívünk Őfelé fordul, aki ezt ígérte: „Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” Jézus Krisztus szó szerint a világ Megváltója, Isten fia, a Béke hercege, Izrael szentje, a feltámadt Úr, aki kijelentette: „Íme, én Jézus Krisztus vagyok, az, akiről a próféták bizonyságot tettek, hogy el fog jönni a világra… Én vagyok a világ világossága és élete.” Én vagyok az első és az utolsó; én vagyok az, aki él, én vagyok az, aki megöletett; én vagyok a ti szószólótok az Atyánál.” Ebben a húsvéti időszakban az Ő tanúiként bizonyságot teszünk, hogy Ő él és rajta keresztül mi is élni fogunk.” 3 Nefi 11:10
3 Nefi 9:18
A Tan es a szövetségek 110: 4

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.