Sajtóközlemény

Az Első Elnökség nyilatkozata az egyház pénzügyeit illetően

A médiában megjelenő hírekre válaszként kiadott nyilatkozat

Komolyan vesszük abbéli felelősségünket, hogy gondoskodjunk az egyháztagoktól kapott tizedről és adományokról. Ezen alapok túlnyomó többsége azonnali felhasználásra kerül a növekvő egyház szükségleteinek kielégítésére, beleértve az egyre több gyülekezeti házat és templomot, az oktatást, az emberbaráti munkát, valamint a misszionáriusi erőfeszítéseket szerte a világon. Éveken keresztül az alapok egy része módszeresen oltalmazásra kerül megfontolt pénzügyi gazdálkodás, valamint a jövőre szánt tartalék körültekintő létrehozása révén. Ezt a becsületes tanbéli és pénzügyi alapelvet a Szabadító tanította a tálentumokról szóló példázatban, és az egyház, valamint annak tagjai aszerint élnek. Az egyházi pénzalapok létének egyetlen célja van: az egyház istenileg kijelölt küldetésének támogatása.

A jelenleg terjedő vádak szűklátókörűségen és korlátozott információkon alapulnak. Az egyház eleget tesz minden rá vonatkozó, az adományainkat, befektetéseinket, adóinkat és tartalékainkat érintő törvénynek. Továbbra is nyitottak maradunk annak lehetőségére, hogy együtt munkálkodjunk a hatóságokkal az esetlegesen felmerülő kérdéseik megválaszolásán.

További források

Egyházi pénzügyek és egyre bővülő világméretű hit

Az egyház pénzügyi önellátásának lelki alapjai

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.