A Sajtószoba Blog

1989: Az első gyülekezeti ház
Magyarországon

 (A Church News 1989. nov. 11-i, Meetinghouse dedicated in Hungary című cikkének fordítása.)

A Magyar Köztársaság első UNSZ gyülekezeti házát [1989.] október 17-én szentelte fel Thomas S. Monson, az Első Elnökség második tanácsosa.

1 11 2007 02

[Thomas S. Monson elnök az első magyarországi gyülekezeti ház felszentelésén.]

A gyülekezeti ház egy átalakított budapesti villa, amely az egyház tulajdonában van. Monson elnök társaságában vett részt a felszentelési ünnepségen Russell M. Nelson elder a Tizenkettek Tanácsából. Frances Monson és Dantzel Nelson nőtestvérek is elkísérték férjeiket az ünnepségre.

Az este 6 órakor kezdődő felszentelésen mintegy 125–150 ember vett részt, „egyháztagok és komoly érdeklődők vegyesen”.

A Church News számára a Salt Lake Citybe történő visszatérését követően adott interjúban Monson elnök utalt arra a fejlődésre, melyet az egyház Magyarországon mutatott 1987. április 19. óta, amikor is Nelson elder felszentelte az országot az evangélium prédikálásra. Azon a bizonyos húsvéti napon, szürkületkor Nelson elder felment a Duna nyugati partján álló Gellért-hegy tetejére, hogy az ott lévő parkban elmondja a felszentelési imát. Csak egyetlen magyarországi egyháztag, egy pár héttel korábban Ausztriában megkeresztelt ortopéd sebész tudta elkísérni Nelson eldert és a többi egyházi vezetőt.

Alig több mint egy évvel később, 1988. június 1-én a magyar kormány hivatalosan is elismerte az egyházat. Ez lehetővé tette az egyháznak, hogy korlátozás nélkül tanítson és kereszteljen. Nelson elder is részt vett azon az ünnepélyes találkozón 1988. június 24-én, amelyen az állam képviselői aláírták az egyház hivatalos elismeréséről szóló iratokat. (Lásd Church News, 1988. júl. 2.)

Azóta a misszionáriusoknak joguk van Magyarországon szolgálni. Jelenleg egy misszionárius házaspár és nyolc teljes idejű misszionárius szolgál Magyarországon, Dennis B. Neuenschwander elnöknek, az Ausztriai Bécs Keleti Misszió elnökének irányítása alatt munkálkodva.

„Nagyon boldogok vagyunk, hogy hivatalosan is elismertek bennünket Magyarországon, és hogy teljes idejű misszionáriusok munkálkodnak ott – jelentette ki Monson elnök. Neuenschwander elnök figyelemre méltó tevékenységet végzett a magyarországi munka kezdeti szakaszaiban.”

Monson elnök úgy írta le az új gyülekezeti házat, mint amely „egy szépséges, nagy ház, amely szinte tökéletes állapotba lett hozva. Az épület tágas, és a helyiségei kiválóan alkalmassá lettek téve tantermeknek. Ami egykor egy nagy nappali és étkező volt, ma kellemes gyülekezeti teremként szolgál a szentek számára, valamint tanteremként is használható. Amikor a misszionáriusok találkoznak az emberekkel, akkor meghívhatják őket ebbe a létesítménybe, ahol a szemléltetőeszközeik vannak, és ahol lehetőségük van nyugodt körülmények között leülni és tanítani azokat, akik az evangélium tantételei iránt érdeklődnek.

UNSZ

[A gyülekezeti ház felszentelésének napja. Balról: Andreasen elder, Bain elder, a Merkley házaspár (fent); Pace elder, Christensen elder (középen); White elder, Brinkerhoff elder (elöl) .]

A misszionáriusok – folytatta Monson elnök – olyan szorgalmasak, olyan eredményesek voltak, valamint annyira sugalmazta és vezérelte őket az Úr, hogy csodálatos sikereket értek el.”

Monson elnök kifejtette, hogy elégedett volt a gyülekezeti ház felszentelésével. A résztvevők annyira megtöltötték a gyűléstermet, hogy a folyosón is álltak. „Láttam édesapákat és édesanyákat a kisgyermekeikkel. Ott ültek legelöl. Meglehetősen sok gyerekkel és tizenévessel fogtam kezet. Különösen nagy benyomást tett rám az, hogy az egyház tagjai közül sokan még fiatalok, és előttük áll a jövő.”

Monson elnök a magyar egyháztagokat „kiemelkedőknek” nevezte a hithűségüket és az evangélium iránti elkötelezettségüket tekintve. Beszélt a tolmácsáról, a 18 év körüli Felső Attiláról. Ez a fiatal egyháztag „kitűnő misszionárius lesz. Először még eleget kell tennie a hadkötelezettségének, de azután csodálatos misszionárius lesz belőle. Már most is elkíséri az eldereket.”

Monson így folytatta: „A kerületi elnökünk Dr. Kereszti Gedeon, sebész, csodálatos ember. A magyaron kívül folyékonyan beszél angolul is. A budapesti gyülekezeti elnök, Csapó Ferenc teljességgel odaadó és teljesen elkötelezett. Olyan, mint a többi gyülekezetünk elnökei vagy az egyházközségeink püspökei.

A magyarok jó kiállású és értelmes emberek – folytatta Monson elnök. Sóvárognak az igazság ismeretére, és úgy tűnik, hogy vonzónak találják a visszaállítás üzenetét, különösen pedig a szabadítás tervét.”

Monson elnök az egyház magyarországi fejlődésével kapcsolatos örömének és elégedettségének is hangot adott, amikor ezt mondta: „Régóta megbizatásom részét képezik Kelet-Európa nemzetei. Ez hatalmas elégedettséggel tölt el.”

Monson elnök kijelentette, hogy Magyarország egy „termékeny mező”, és „a munka egyre gyorsabb ütemben fog kibontakozni, amint a misszionáriusok serege fogja egészen bizonyosan tanítani az evangéliumot azon nemzet nagy számú kitűnő polgárának.”

gyulihaz

[Budapest, Hűvösvölgyi út 94/b. Az egyház első saját tulajdonú épülete Magyarországon. Forrás: hg.hu]

A gyülekezeti ház felszentelése az Európa Terület 26 misszióelnöke számára tartott ötnapos képzés második napján történt. Monson elnökön és Nelson elderen kívül jelen volt még a képzésen az általános felhatalmazottak közül az Európa Terület elnöke Hans B. Ringger eder a Hetvenek Első Kvórumából, valamint Spencer J. Condie és ifj. Albert Choules hetvenesek, az Európa Terület elnökségének tanácsosai.

„Gyűlést tartottunk a misszionáriusokkal, és lenyűgözött a hitük és elkötelezettségük – mondta Monson elnök. Ott áltak a folyami kikötőben a misszionáriusi névtábláikkal, és egyházi himnuszokat énekelve üdvözöltek bennünket Magyarországon. Az elégedettség bizsergető érzése töltött el.”

Nelson elder elmondta a Church Newsnak, hogy a magyarországi egyháztagok az ország területén szétszórtan élnek, a keleti Debrecentől a déli Szegedig, és más helyeken. Egyesek gyülekezetekbe vannak szervezve, mások családi csoportokba. A fő gyülekezet Budapesten van.

„Egyházi mértékkel ez egy kis gyülekezet – mondta Nelson elder –, de növekedni fog.”

Nelson elder jelentőségteljesnek tartotta, hogy „ottani tartózkodásunk alatt módosította a magyar parlament az ország alkotmányát, hogy az ország teljesen köztársasággá alakulhasson. Az ország nevét Magyar Népköztársaságról Magyar Köztársaságra változtatták.

Úgy érezzük, hogy ez figyelemreméltó dolog – mondta Nelson elder. Számomra ez a két és fél évvel korábbi felszentelési imában tett kijelentés beteljesítése volt. Abban az imában ez hangzott el: »Apostoli áldást kérek arra, hogy ez egy új kor hajnala lehessen.«  Az Úr beteljesítette a szolgája imáját.”

Nelson elder ezt mondta:. „Jó, stabil alapunk van az egyház biztos növekedéséhez Magyarországon. Engedélyezték számunkra az egyházi tevékenységeink teljességét. Gyűléseket tarthatunk, keresztelhetünk, és utcai standokat is felállíthatunk, ha azt szeretnénk.”

A gyülekezeti ház felszentelését követő tévéinterjú során is érezhető volt az az érdeklődés, amelyet sok magyar tanúsít az evangélium iránt.

„Elfogadtam egy meghívást, amely arra szólt, hogy az egyház egyik vezetője menjen el a köztévébe és adjon interjút – idézi fel Nelson elder. Trevor Andreason [helyesen: Andreasen – a ford.] elder a utahi Sandyből, aki folyékonyan beszél magyarul, elkísért engem. Lévén az egyház magas rangú képviselője, először rám összpontosítottak. De a figyelem nagyon hamar Andreason elderre, erre a jó kiállású, magyarul folyékonyan beszélő, tipikus UNSZ misszionáriusra terelődött.

A kétnyelvű tévés műsorvezető hölgy nem tudott napirendre térni e fiatalember fölött, aki nem iszik, nem dohányzik, nem kábítószerezik és nem randevúzik. Meg is kérdezte tőle: »Mitől vagy mégis boldog?« Ő ezt válaszolta: »Azért, mert azt teszem, amit az Úr kért tőlem. Egy jobb életformára tanítom az embereket, és boldoggá teszem őket.« Teljesen lebilincselte az embereket; a műsorvezetőt, a kisegítőket, az operatőröket és a műszakiakat,  akik az interjú után Andreason elder köré gyűltek, hogy közelebbről is megismerhessék.

Maga az televíziós interjú azzal indult, hogy a műsorvezető az épület felszenteléséről kérdezett, tehát arról beszéltem egy keveset. Elmondtam azonban, hogy ennél is nagyobb jelentőséggel bír az, hogy két és fél évvel korábban Isten élő prófétája elküldte 12 apostolának egyikét ebbe az országba, hogy felszentelje az országot és annak népét egy jobb életformára és az evangélium prédikálására.

Elmondtam neki, hogy én kaptam a megbizatást, hogy 1987 húsvétvasárnap elmondjam azt az imát.

Ez nagyon meghatotta őt. Azután összeszedte magát és ezt mondta: »Nos, ezt megköszönöm Önnek! Azóta egyre jobban mennek a dolgok.«  Ez egy valóban megható élmény volt.”

Nelson elder kifejtette: „Az történik, hogy az Úr megérinti az emberek szívét. Úgy vélem, hogy ezt a föld sok országában láthatjuk.

Ez egy igazán nagyszerű kor – folytatta Nelson elder –, és nagyon erősen érzem, hogy az Úr Lelke kiárad e térség népeire.

Lelki tevékenységük igazán fellendülőben van. A munka természetesen kemény. A nyelv nehéz, a kulturális különbségek valósak, de mindezek mellett a misszionáriusok a remény valódi üzenetét hozzák el ezeknek az embereknek. Ez izgalmas.” 

1 11 2007 03

1 11 2007 09

További fotók elérhetők itt.

A Blog böngészése

Névjegy: This blog is managed and written by staff of the Public Affairs Department of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. The information here is reliable and accurate but should not necessarily be viewed as official statements from the Church. The purpose of this blog is to provide journalists, bloggers, and the public with additional context and information regarding public issues involving the Church. For official news releases and statements from the Church, visit MormonNewsroom.org.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS: Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.