Sajtóközlemény

Az Oxford Egyetem az utolsó napi szentekkel összefogva szimpóziumot rendezett a Jakab király-féle Bibliáról

2011. május 14-én, szombaton, tudósok és vallási vezetők szimpóziumot rendeztek Angliában az Oxford Egyetemen a Jakab király-féle Biblia fordításának 400. évfordulója alkalmából.

Az esemény, melyet a Harris Manchester College és Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza közösen rendezett, megünnepelte a Szent Biblia hatását a kultúrára, a vallásra és az irodalomra.

Nagy-Britannia egyik vezető teológusa, prof. Alister E. McGrath tiszteletes felvázolta a Jakab király-féle bibliafordítás hátterét és a fordítás menetét: „A [fordítók] mit sem tudtak arról, hogy munkájuk gyümölcse 300 éven keresztül dominálni fogja a világ angol nyelvű részét.

Úgy tűnik, a fordítók kulcsfeladata a szöveg elérhetővé tétele volt -- magyarázta McGrath, aki a 17. században élt oxfordi tudós, Miles Smith szavait idézte. -- Miles Smith azt mondta, hogy a Jakab király-féle verzió elkészítése olyan volt, »mint amikor egy kútról elgörgetik a zárókövet, hogy mindenki ihasson belőle«.”

Az egyik irodalomtudós, Jonathan Bate professzor, kifejtette, hogy „az angol kultúra két oszlopon nyugszik”: az egyik a Biblia „Jóváhagyott változata” -- amely I. Jakab király megbízásából készült --, a másik pedig William Shakespeare művei. Bate professzor szellemesen megjegyezte, hogy „a Jóváhagyott változat az a kivétel, amelyik erősíti azt a szabályt, hogy bizottság még soha nem alkotott nagy irodalmi művet”.

John S. Tanner professzor, a Brigham Young Egyetem rektorhelyettese, a Jakab király-féle Biblia Amerikára gyakorolt hatását vizsgálta. „A könyv óriási hatással volt a kultúránkra” -- mondta. Tanner professzor megvizsgálta, hogy milyen szerepet játszott a könyv az Egyesült Államok négy történelmi fontosságú személyének életében: John Winthrop („az egyik első telepes”), Joseph Smith („a próféta”), Abraham Lincoln („az elnök”) és Martin Luther King („a hitszónok”).

Kenneth Johnson elder, a Hetvenek egyik nyugalmazott tagja, megosztotta személyes bizonyságát a Szent Bibliáról. „A könyv tanításainak olvasása közben teljesen megváltoztam -- mondta. -- A Biblia tanúságot tesz arról, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia. A könyv az inspiráció és a kinyilatkoztatás kútja.”

Az esemény része volt a régi Bibliákról szóló kiállítás is, melyet a Harris Manchester College és az Oxford Egyetem Bodleian Könyvtárában rendeztek. A szimpózium résztvevői megtekinthették az 1602-es kiadású Püspökök Bibliája azon egyetlen megmaradt példányát, melyet Jakab király fordítói használtak, és amely tartalmazza az általuk tett javaslatokat, törléseket és változtatásokat. A kiállítás része volt még az egyik korai Jakab király-féle kiadás, Luther Márton 1522-es Bibliája, valamint George Frideric Händel Messiás című művének karmesteri példánya.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.