Sajtóközlemény

Az ősrégi viszály lényege a jó és a rossz közti harc

2008. november 22. Ma az egyház fiatal tagjai „ugyanazt a csatát vívják, mely már a világ megalapítását megelőző idők óta tart” -- mondta november 16-án a felsőfokú hitoktatás hallgatóinak M. Russell Ballard elder a Tizenkettek Kvórumából. Ballard elder a Utah Egyetem campusán található Salt Lake Egyetemi Felsőfokú Hitoktatás épületében egy esti beszélgetés keretében szólt a hat Salt Lake egyetemi cövek, valamint az egyetem közelében lévő más cövekek és felsőfokú hitoktatási intézmények tagjaihoz. Az egyetemi sportesemények és különleges rendezvények helyszínéül szolgáló Huntsman Központban több ezren vettek részt a gyűlésen. Idősebb Jon M. Huntsman elder, aki egy területi hetvenes, gyáriparos és jótékonyságáról ismert ember, egyben a Huntsman Központ névadója, ugyancsak szólt a jelenlévőkhöz. Ballard elder azt mondta, noha napjaink technológiája és egyéb jellemzői különböznek a régebbi korokétól, a csata mégis ugyanaz. „Ez a harc Mennyei Atyánk lélekgyermekeinek szívéért és lelkéért folyik, melynek során ellenfelünk Lucifer, a Nagy Megtévesztő, a hazugságok atyja -- mondta. Mint mindig, a csata most is az erkölcsi önrendelkezés és a szabad akarat harcmezején folyik. Nem számít, hogy milyen az adott korszak műszaki fejlettsége vagy politikai légköre, a lényeg még mindig a következő: Hogyan fogod használni az Istentől kapott önrendelkezésedet? Azt választod-e, hogy az Urat követed, vagy azt választod, hogy Sátánt követed? Ez tényleg ilyen egyszerű. Mindegy, mennyire igyekszünk választásainkat igazolni vagy ésszerűsíteni, a lényeg az, hogy vajon a jót választjuk-e a gonosz helyett.” Ballard elder a hallgatóság fiatal egyháztagjaihoz fordulva azt mondta, hogy életük ezen pontján egész életükre szóló viselkedésformákat alakítanak ki. Elmesélte, hogy amikor misszióelnökként szolgált, egyszer felkereste az egyik misszionáriusa. Azt mondta, úgy érzi, lassan elveszíti a bizonyságát. Egyházellenes írásokat forgatott, és olyan kérdései voltak, melyekre a püspöke és a cövekelnöke nem adott választ. Mikor már indulófélben volt, Ballard elder megkérdezte tőle, hogy mikor olvasott utoljára a Mormon könyvéből. „Már nagyon régen” – hangzott a felelet. Ballard elder megígértette vele, hogy az elkövetkező 10 nap során mindennap legalább egy órát olvas a Mormon könyvéből. „Tíz nap múlva visszajött” – folytatta a történetet Ballard elder. Elővettem a papíromat, hogy elkezdjem mondani a válaszokat, de ő így szólt: »Elnök úr, nem szükséges, hogy megválaszold a kérdéseimet.« Majd könnyek folytak végig arcán, miközben ezt mondta: »Elnök úr, tudom, hogy a Mormon könyve igaz. Tudom, hogy Joseph Smith próféta.« Így válaszoltam: »Nos, ezt nagy örömmel hallom, de akkor is megkapod a választ a kérdéseidre. Sokat dolgoztam ezen. Most figyelj, és válaszokat kapsz a kérdéseidre.« Majd megkérdeztem: »Elder, mit tanultál ebből?« Erre ő így felelt: »Ugyanannyi időt szánj az Úrra is!«” Ballard elder felhívta hallgatósága figyelmét arra, hogy soha nem lesznek erejükön felül próbára téve, ha megfelelő időt szánnak az Úrra azáltal, hogy tanulmányozzák az egyház alapműveiben található evangéliumot, elgondolkodnak rajta, és imádkoznak felőle. „Olyan korban élünk, amikor muszáj lelkileg lehorgonyoznunk – mondta. Nektek is és nekem is azokhoz az isteni igazságokhoz kell rögzíteni magunkat, melyeket Joseph Smith prófétán keresztül kaptunk. Isten boldogságtervének tantételeihez kell rögzítenünk magunkat, amely tervnek az Úr Jézus Krisztus áll a középpontjában.” Ballard elder biztosította a fiatalokat vezetőik irántuk érzett szeretetéről és imáiról, miközben megjegyezte, hogy az egyház ereje már a kezdetektől fogva a tagjainak egyéni bizonyságában és szolgálatában rejlett. „Azt is tudnotok kell, hogy megértjük kihívásaitokat, és biztosak lehettek benne, hogy pillanatnyi körülményeitektől függetlenül mindannyian drágák vagytok Mennyei Atyátok és Szeretett Fia, az Úr Jézus Krisztus számára.” Beszélt annak szükségességéről is, hogy úgy kell fejlődniük, hogy majd templomi szövetségek által összekötött családokat alkossanak. „Higgyétek el, amikor hozzám hasonlóan ti is 80 évesek lesztek, a társatok, a gyermekeitek és a családotok nagyszerű öröm és boldogság forrása lesz számotokra” -- mondta. Hozzátette még, hogy semmilyen örökkévaló áldás nem lesz megtagadva azoktól, akik hűek maradnak az evangéliumhoz, bár lesznek olyanok, akik nem nyerik el minden igazlelkű vágyukat a halandóság folyamán. Később Ballard elder egy pillanatra eltért az előre megírt szövegétől, és arra buzdította fiatal hallgatóságát, hogy kerüljék a pornográfiát és az ehhez hasonló gonosz dolgokat. „Ha bármi módon is kapcsolatban álltok ezekkel a dolgokkal, Jézus Krisztus nevében és az Úr egyik apostolaként felszólítalak benneteket a bűnbánatra, és szívem minden szeretetével és hatalmam minden erejével mondom, még ma este hagyjatok fel ezekkel!” Joseph és Hyrum Smith kijelentéseit idézve Ballard elder azt mondta: „Míg e nemes férfiak sírjánál időztem Nauvooban, úgy éreztem, azt szeretnék, ha arra inteném az egyház összes tagját, hogy horgonyozzák le magukat az evangélium alapvető és egyszerű tantételeihez. Tanulmányozzátok a szentírásokat; figyeljetek egyházi vezetőitek irányítására ezekben a nehéz időkben! Fivérek és nőtestvérek, óvakodjatok a ma köztünk lévő szakadásoktól, megoszlásoktól és viszályoktól! Tartsátok be a parancsolatokat, hogy a Szentlélek veletek legyen, miközben igazság és tudás után kutattok!” Figyelmeztetett, hogy a tanítványságnak ára van: „Soha nem volt könnyű dolog Krisztushoz jönni. A hamis próféták csak arra várnak, hogy tőrbe csalják az elővigyázatlanokat. Mindenkinek, aki szeretné megismerni és követni a Szabadítót, áldozatokat kell hoznia, melyek néha fájdalommal és könnyekkel járnak. De az Ő szent munkájában való »buzgó munkálkodás« öröme minden mást felülmúl.” Huntsman elder, akinek egyik fia Ballard elder egyik lányát vette el, s így vannak közös unokáik, elmondta, hogy sok éve jó barátok és számos alkalommal utaztak együtt világszerte. Beszélt arról is, hogy a mai világ tele van hatalmas kihívásokkal, de ugyanakkor nagyszerű lehetőségekkel is. „A stressz, a nehézségek és a kihívások idején alakítjuk ki szívünkben és elménkben a személyiségünket – mondta. Mi határozzuk meg saját fedhetetlenségünket. Mi határozzuk meg azt, hogy kik is vagyunk, és kinek a példájára formázzuk életünket.” Huntsman elder kifejtett, hogy sokat tanult az általa ismert nagyszerű vezetőktől, köztük Howard W. Hunter elnöktől. Felidézte, hogy egy alkalommal, mikor Hunter elnök otthona mellett ment el, úgy érezte, meg kell állnia, hogy meglátogassa. Az egyház elnöke megkérte, hogy adjon neki egy áldást. „[Hunter elnök] azt mondta: »Huntsman elnök, ma rosszat gondoltam egy másik személyről. Ez fizikailag beteggé tett. Szükségem van egy papsági áldásra, mert nem tudom tovább ellátni feladatomat, ha e föld bármely férfijáról vagy asszonyáról rosszat gondolok.«” Ez az esemény a Szabadító kijelentését juttatta Huntsman elder eszébe, miszerint áldottak a tisztaszívűek, „mert akkor egy tisztaszívű ember jelenlétében voltam.”

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.