Sajtóközlemény

Az utolsó napi szent templomok szépsége és célja

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza bejelentette következő megnyíló templomának, az Arizonai Gilbert templom nyílt napjainak és felszentelésének részleteit. Az egyház jelenleg 141 templomot működtet szerte a világon.

A több mint 18 ezer gyülekezeti házban zajló szokásos vasárnapi istentiszteleten kívül az utolsó napi szentek a bibliai gyakorlatot követve templomokban is hódolnak Istennek. Az egyház jelenleg 141 templomot működtet világszerte.

Az utolsó napi szentek számára a templomok világszerte a legszentebb helyeknek számítanak, olyan helyeknek, ahol a menny és a föld találkozik. A templomokban az utolsó napi szentek Jézus Krisztusról, az élet céljáról, valamint a házasság és a család fontosságáról tanulnak.

Az olyan templomok, mint amilyen a bibliai Salamon temploma is, már az ószövetségi időkben is jelentős részét képezték a vallási hódolatnak.

A templom olyan hely, ahol a legbecsesebb emberi kapcsolatok örökkévalóvá tétetnek. A hithű utolsó napi szent párok a pecsételésnek nevezett templomi szertartás keretében lépnek házasságra. Az egyház tagjai hiszik, hogy ez a kapocs örökre összeköti a házastársakat és minden gyermeküket. Az utolsó napi szentek számára a család a legfontosabb kötelék a földön és a földi élet után.

Egy nemrégiben elhangzott általános konferenciai beszédében Carole M. Stephens, az egyház Általános Segítőegyleti Elnökségéből azt mondta, hogy az a lelki erő, melyet az egyháztagok a templomi hódolatból nyernek, növeli a hitüket, hogy életükben „hittel és eltökéltséggel tudj[anak] szembenézni az előtt[ük] álló kihívásokkal”.

Az utolsó napi szentek a templomokban templomi szertartásokat végeznek az elhunytakért, ami az újszövetségi időkben is gyakorlatban volt (lásd 1 Korinthusbeliek 15:29). Ez a gyakorlat lehetővé teszi az utolsó napi szentek számára, hogy örökkévaló kapcsolatokat alakítsanak ki családtagjaikkal a földön és a mennyben.

Az utolsó napi szent templomok gyönyörű építmények, és gyakran szembetűnő helyen épülnek. Mivel az egyház tagjai Isten házaként tekintenek a templomra, az egyház arra kéri a templom és annak környezetének tervezőit és építőit, hogy alkotásukban tükrözzék ezt a hitet.

Amikor egy templom elkészül, az egyház nyílt napokat tart, melyre vallástól függetlenül mindenkit meghívnak, hogy látogassák meg e szent épületet. A nyílt napok során bárkit szívesen látnak, aki körbe szeretné járni a szobákat, termeket a templomban. Ehhez egy idegenvezető nyújt segítséget, aki elmagyarázza, mi történik a templomban, és válaszol a látogatók kérdéseire.

A legközelebbi templomi nyílt napokra az arizonai Gilbertben kerül majd sor 2014 januárjától februárig. A nyílt napokra való ingyenes, előzetes bejelentkezést ide látogatva lehet megtenni. A templom felszentelésére 2014 márciusában kerül sor.

Az utolsó napok szentjei hiszik, hogy nagyszerű béke származik abból a szent munkából, melyet a templomban végeznek, és hogy bárki részesülhet ebben a békében, aki a templomban, vagy annak közelében van. Quentin L. Cook apostol azt tanította, hogy a templomok mindenki számára a „békés menedék forrását… jelentik a világ elől”, beleértve azokat is, „akik a templom kertjébe vagy a templomi nyílt napokra látogatnak el”.

A legtöbb templom tetejét lobogó köntösű, aranyozott férfialak díszíti, aki hosszú kürtöt tart a szájához. Ez a szobor Moróni angyalt ábrázolja, egy ősi prófétát, a Mormon könyve egyik központi alakját. A szobor Jézus Krisztus evangéliumának világszerte való prédikálását jelképezi.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.