Sajtóközlemény

Az utolsó napi szentírások zöldebbek, mint hinnéd

Június 5-e a környezetvédelem világnapja. Nonprofit szervezetek, aktivisták és politikai vezetők szólalnak fel a környezetszennyezés, a biodiverzitás csökkenése, valamint az éghajlatváltozás ellen. Bár a szószékről a környezeti gondok ritkán kerülnek közvetlenül említésre Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza gyűlései során, az egyház szentírásbeli kánonja telve van a környezettel kapcsolatos bölcsességekkel.

„Utolsó napi szentekként hajlamosak vagyunk az egyházi és családi sáfárságunkra összpontosítani, ami helyénvaló és jó” – mondta Steven E. Snow elder a Hetvenektől egy tavaly októberben megrendezett, a környezeti sáfárság témakörét felölelő szimpóziumon.[1] Emellett azonban a hithűek felelősséggel tartoznak „a földért, amely körülvesz bennünket, sőt, az egész [bolygóért] is” – tette hozzá.

  A Bibliában olvasható teremtéstörténetek, valamint a Jézus Krisztus által megosztott, magokról, búzáról, juhokról és fákról szóló példabeszédek gazdag képi világa áhítatot ébreszt a természet iránt.

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházán kívül a legtöbben csak keveset tudnak arról, hogy a Mormon könyve, a Tan és szövetségek, valamint a Nagy értékű gyöngy miként járulnak hozzá a környezeti etikához. A Biblia mellett az egyház e szentírásköteteket is Isten szavának tekinti.

Az anyag alapvető

A keresztény gondolkodók az isteniségről hagyományosan úgy vélekedtek, mint amely teljességgel kívül áll a fizikai világon. Az érvelés szerint az anyag múlandó, ezért alsóbbrendű, és kisebb értékkel bír, mint a lelki dolgok. Vannak, akik szerint ez a felfogás vajmi kevéssé törődik a természeti környezettel. Az utolsó napi szentírások feloldják ezt az érzékelhető kettősséget a lelki és anyagi dolgok között.

„Nem létezik olyan, hogy anyagtalan anyag. Minden lélek anyag, csak finomabb és tisztább, és csak tisztább szemek ismerhetik fel” [2]– mondja a Tan és szövetségek. A Mormon könyve azt tanítja, hogy mély kapcsolat áll fenn a teremtés és a teremtő között, mely utóbbit „a természet Isten[ének]”[3] nevezi.

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tanításaiban és gyakorlatában a természet sosem válik a hódolat és imádat tárgyává. Mindazonáltal „[n]em vehetjük semmibe az isteniséget a teremtésben”[4] – jelentette ki Russell M. Nelson, aki 2018. január 14-e óta szolgál az egyház elnökeként. – „Vigyáznunk kell a földre, legyünk bölcs sáfárok felette, és őrizzük azt meg a jövő nemzedékek számára!”

Fenntartható fogyasztás

Napjainkban számos fogyasztó elvárja, hogy egész évben megtalálja az általa megkívánt gyümölcsöket és zöldségeket a helyi élelmiszerüzlete polcain. Az étel gyakran sok-sok kilométert megtesz, mire eljut oda, ahol az adott időszakban helyben nem termelhető meg. A Tan és szövetségek azt tanácsolja, hogy „[m]inden gyógynövényt saját évszakában, és minden gyümölcsöt saját évszakában”[5] fogyasszunk. Habár ennek betartása nem számít szigorú vallási törvénynek az utolsó napi szentek számára, a helyi lehetőségekhez igazodó étrend jelentősen csökkenti az üzemanyag-pazarlást, és megelőzi a szennyezést is.

Ugyanennek a szentíráskötetnek egy másik szakasza szerint „minden dolog, ami a földből sarjad, annak idejében…[6] ételnek és ruházatnak, ízlelésre és szaglásra,” adatott „hogy erősítse a testet és élénkítse a lelket”[7]. Azért adattak, „hogy használják őket az ítélőképesség gyakorlásával, nem mértéktelenül, se nem erőszakkal”.[8]

Amint azt az utolsó napi szent szentírások kimondják, Isten „minden embert felelősségre vonhatóvá te[sz], mint sáfárt a földi áldások felett”[9]. A Mormon könyve dicséri azt a „sok olyan kitűnő minőségű növény[t] és gyök[eret]…, melyet Isten azért készített, hogy elhárítsa [a] betegségek okát”[10]. Ugyanakkor elítélendő, ha úgy használják az Ő teremtésének bőséges áldásait, hogy azokból nem adnak a „szegényeknek és a szűkölködőknek”[11].

Élő lények

A Nagy értékű gyöngy két beszámolót is tartalmaz a teremtésről. Az első azt írja le, hogy Isten miként teremtette meg az embert, mint „élő lény[t]”.[12] Azonban ugyanez vonatkozik a növényekre[13] és az állatokra[14] is – ők is „élő lényekké” váltak. Marlin K. Jensen elder, egy nyugalmazott általános felhatalmazott így foglalta ezt össze: „Azok, akiknek az életében jelen van az állatokkal való kapcsolat, általában boldogabbak. Számomra legalábbis a mennyország nem lesz mennyország, ha az állatvilág nem kap helyet Isten királyságában.”[15]

A Bölcsesség szava – egy, a Tan és szövetségekben található egészségtörvény – szerint a húst „mértékkel kell használni”[16]. Ezt Joseph Smith Mózes első könyvét illető sugalmazott átdolgozása is megerősíti: „És bizony, ne ontsatok vért, hacsak nem eledelért, hogy életetek megőrizzétek; és minden állat vérét számon kérem a kezetektől.”[17]

Nagymértékű szennyezés

A Mormon könyve előrevetíti, hogy „nagy szennyezések lesznek a föld színén”[18], a tüzek, viharok és füstpárák[19] formájában megnyilvánuló természeti katasztrófákat pedig a bűnös viselkedéshez, például a rabláshoz és hazudozáshoz köti. Ez a kapcsolat azt sugallja, hogy a környezeti válság többről szól, mint a szennyező gázok légköri jelenléte. Mélyebb, lelki válságot jelez.

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjai nem állítják, hogy a mindennapi életükben jobb keresztények vagy elkötelezettebbek lennének a földdel kapcsolatos sáfárkodásukban a más felekezetekhez tartozó társaiknál. Mindazonáltal felemelőnek és bátorítónak találják a Bibliában, valamint a visszaállítás szentírásaiban található, a természetről való törődésre vonatkozó tanácsokat.

 

[1] Elder Steven E. Snow, The Moral Imperative of Environmental Stewardship, October 10, 2018.

[2] Tan és szövetségek 131:7–8

[3] 1 Nefi 19:12

[4] Russell M. Nelson elnök: A teremtés. Liahóna, 2000. júl. 102–105.

[5] Tan és szövetségek 89:11

[6] Tan és szövetségek 59:18

[7] Tan és szövetségek 59:19

[8] Tan és szövetségek 59:20

[9] Tan és szövetségek 104:13

[10] Alma 46:40

[11] Lásd Tan és szövetségek 104:18

[12] Mózes 3:7

[13] Mózes 3:9

[14] Mózes 3:19

[15] Elder Marlin K. Jensen, Living after the Manner of Happiness, December 2002

[16] Tan és szövetségek 89:12

[17] Joseph Smith fordítás, 1 Mózes 9:11

[18] Mormon 8:31

[19] Lásd Mormon 8:29

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.