Téma

Család

  • Az utolsó napi szent tan lényegét alkotja az egységes, örökre együtt élő és fejlődő család képe. Az apa és anya által vezetett családban a gyermekek olyan erényekre tesznek szert, mint a szeretet, a bizalom, a hűség, az együttműködés és a szolgálat.
  • Az egyház tana értelmében az a házasság, amely az egyház egyik templomában köttetik, nem ér véget a halállal, ha a házaspár hű marad a templomi fogadalmaihoz. Ilyenkor a családi kapcsolatok a síron túl is megmaradnak, és a család tagjai az örökkévalóságon át fejlődhetnek.
  • 1995-ben az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvóruma – az egyház két legmagasabb irányító testülete – kiadott egy kiáltványt, amely elmagyarázza a család isteni természetét, valamint a családi kapcsolatok mikéntjét és táplálásának módjait. (Lásd A család: Kiáltvány a világhoz.)
  • Az egyház vezetői 1915-ben létrehoztak egy programot, amely arra biztatja a szülőket, hogy hetente egyszer gyűjtsék maguk köré a családjukat és szenteljék azt az estét a családnak. A családi est olyan időszak, amikor a szülők az evangélium tantételeit taníthatják a gyermekeiknek. A tipikus családi estnek részét képezi az ima, az ének, a rövid tanítás, a tevékenység és a frissítők. A tanítást a szülők, időnként a gyermekek tartják.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.