Sajtóközlemény

Egy új kutatás reflektorfénybe helyezi a mormon önkéntességet

Miközben Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházával ( a mormonokkal ) folyamatosan vezető helyen foglalkozik a sajtó, egy új tanulmány került napvilágra, amely az Egyesült Államokban élő aktív utolsó napi szentek nagylelkű jótékony adományaira és önkéntességére összpontosít. A Pennsylvania Egyetem professzora, Ram Cnaan, valamint kutatótársai, Van Evans és Daniel W. Curtis, közösen adták ki a következő tanulmányt: „Szolgálatra hívva: Az aktív utolsó napi szentek közösségbarát viselkedése” Kutatók egy csoportja, akiket a Pennsylvania Egyetem Társadalomtudományi Kara szponzorált, olyan adatokat analizált, melyeket 2664 aktív egyháztagtól gyűjtöttek be az egész országból. Az így nyert ismeretekből a szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy az aktív utolsó napi szentek „lényegesen több önkéntes munkát végeznek és jóval többet adakoznak, mint az átlag amerikaiak, és sokkal bőkezűbben bánnak az idejükkel és a pénzükkel, mint az amerikai vallásos emberek felső rétege”. Önkéntesség Az adatok szerint amíg egy átlagos amerikai ember 48 óra önkéntes jótékonysági munkát végez egy évben (havonta 4 órát), addig egy aktív utolsó napi szent 427,9 órát áldoz önkéntes munkára (havonta 35,6 órát). E hozzájárulás értéke pénzben kifejezve 9140 dollárt jelent évente. Az utolsó napi szentek önkéntes munkájának nagy része természetesen vallási jellegű. Ilyen többek között a szentírások oktatása fiataloknak vagy például a kápolnák előkészítése a vasárnapi gyűlésekre. Ennek ellenére a tanulmány azt is kimutatta, hogy az aktív egyháztagok mintegy 152 óra önkéntes munkát végeznek az egyház által kezdeményezett társadalmi és közösségi programokon. Ilyen például a cserkészet vagy az egyház világméretű jóléti és emberbaráti segélyezési programja. A tanulmányból az is kiderül, hogy az egyháztagok ezeken felül évente 34 óra önkéntes munkát áldoznak az egyháztól független társadalmi célokra. >Jótékony adományok A tanulmány azt is kimutatta, hogy az aktív utolsó napi szentek 88,8%-a a bibliai kérést követve tizedet fizet (vagyis az éves jövedelmének 10 százalékát felajánlja az egyháznak). A tizeden kívül egy aktív utolsó napi szent átlagosan 1171 dollárt adományoz évente nem az egyházzal kapcsolatos jótékonysági célokra. Ezenfelül átlagosan 650 dollárt adományoznak az egyház jóléti programjának is. Összegezve, egy aktív egyháztag nemcsak az éves jövedelmének 10 százalékát adományozza az egyháznak, hanem ezenfelül még mintegy 1821 dollárt ad egyéb társadalmi és közösségi ügyekre. „Mindent összevetve láthatjuk, hogy [az utolsó napi szentek] a leginkább közösségbarát tagjai az amerikai társadalomnak – állítja a tanulmány. – Függetlenül attól, hogy hol élnek, nagyon nagylelkűek az idejükkel és a pénzükkel.” A nyilvánosságra hozott eredmények további bizonyítékai annak, hogy ez a „közösségbarát viselkedés” visszatükröződik az utolsó napi szent tanításokban, melyek nagy hangsúlyt fektetnek a szolgálatra és a jószívűségre. Az egyháztagok tényleg hisznek abban, hogy Jézus Krisztus megparancsolja a tanítványainak, hogy szolgálják és szeressék egymást. Ez a magasztos tanítás folyamatosan benne él az utolsó napi szentekben szerte a világon. Az egyház elnöke, Thomas S. Monson, egy nemrég elmondott beszédében a következőket tanította: „Ha az ég felé tekintünk, szükségszerűen megtanuljuk azon felelősségünket, hogy ki kell nyújtanunk a kezünket mások felé.” >Monson elnök így folytatta: „Akkor leljük meg az igazi boldogságot, ha úgy keressük, hogy közben nem magunkra összpontosítunk. Senki nem sajátíthatja el az élet jelentését addig, amíg az egóját nem rendelte alá felebarátai szolgálatának. Mások szolgálata hasonló a kötelességhez, a teljesítése igaz örömet hoz. Nem egyedül élünk a városunkban, az országunkban vagy a világunkban. Nincs elválasztó vonal a saját jólétünk és a szomszédunk nyomora között. A »szeresd felebarátodat« több mint isteni igazság. Ez az a minta, amely elvezet a tökéletességhez.”

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.