Sajtóközlemény

Egyesítés a hit által

Amint a Covid19 egyre nagyobb léptéket öltött, a társadalom is elkezdett leállni. Rendezvényeket mondtak le, üzletek zártak be, és még a hagyományos ünnepélyek is elmaradtak. A vallási összejövetelek megtartását felfüggesztették. Ugyanakkor a spanyolországi Sabadellben egy felekezetközi csoport virtuálisan folytatta a munkáját.

A Grupo de Diálogo Interreligioso de Sabadell (GDIS) számos különböző téma megvitatására gyűlik össze havonta. Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza egyik tagja, Cristina Villar Rey elmondása szerint „a városi önkormányzat által is támogatott csoport arra törekszik, hogy előmozdítsa a tudást, valamint a kölcsönös tiszteletet a városban jelen lévő különböző vallási felekezetek között”.

Az utolsó napi szent, katolikus, baptista, anglikán, Brahma Kumaris, bahái, zsidó és evangélikál képviselők meghatározzák egy adott év témáját. Minden hónapban egy képviselő megosztja a hitvallásuk tanait az adott témában. Időről időre vendégbeszélőket is meghívhatnak, hogy megosszák a törvénykezési, egészségügyi vagy más gondokkal kapcsolatos tapasztalataikat.

Sok hónapnyi videókonferencia után nemrégiben ismét sor került a GDIS első helyszíni gyűlésére. A csoport egy utolsó napi szent egyházi épülethez tartozó területen található kis erdőben gyűlt össze. Döntést hoztak arról, hogy szeptemberben megemlékezést fognak tartani azok tiszteletére, akik a járvány alatt vesztették életüket. Az eseményhez Sabadell városa is csatlakozni fog.

Interfaith01
Interfaith01
A csoport néhány tagja a májusi gyűlés után2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

A portugál felekezetközi párbeszéd munkacsoport nemrégiben hasonlóképpen, vegyes formában találkozott másfél évvel a járvány kirobbanása után. Ennek során 15 Portugáliában működő egyház képviselői gyűltek össze június 22-én, kedden. A kormányzati korlátozások a konferenciaterem kapacitásának 30 százalékos kihasználását tették lehetővé, így néhányan személyesen, a többiek pedig virtuálisan vettek részt.

Interfaith02
Interfaith02
A portugál felekezetközi párbeszéd munkacsoport élő ülése2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

A beszélőket a csoport vallási képviselői közül választották ki. Dr. Joaquim Moreira, Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházából, a portugál egyházak emberbaráti segítségnyújtásban betöltött társadalmi szerepéről beszélt. Az egyházi vezetőkön kívül számos kormányzati és nem kormányzati vezető is részt vett.

Interfaith03
Interfaith03
Dr. Moreira beszél2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Dr. Moreira közlése szerint a csoport „havi rendszerességgel gyűlésezik, amikor is vallási vonatkozású kérdéseket vitatunk meg, valamint azt, hogy miként lehetnek a felekezetek pozitív hatással a portugál társadalomra”. Céljuk a vallások közti összhang, melynek része a tanbéli különbségek tiszteletben tartása és az egység a közös célokban.

Nemrégiben megvitatott témáik közé tartozik az ország egészségügyi törvényeinek való megfelelés a járvány idején. Ez magában foglalja a védőoltásról való kommunikáció terjesztését és a migránsok segítését az oltás beadatásában anélkül, hogy az országból való kiutasítástól kelljen tartaniuk. Emellett támogatják a menekültek beilleszkedését a portugál társadalomba.

A csoport egyenlő jogokra törekszik minden vallás számára. Egyik eredményük a hittérítés törvényessé tétele volt Portugáliában. Egyensúly kialakítására törekszenek a világiasság és a vallás között a portugál oktatási rendszerben részt vevő fiatalok számára. Ennek érdekében azon dolgoznak, hogy a katolikus erkölcs és hittan tantárgy helyét a vallástörténelem vegye át. Ezenfelül törekszenek a különböző vallásokat övező téves elképzelések lebontására a fiatal felnőttek körében, és arra, hogy „elültessék Portugáliában a vallási béke megteremtésének magját”.

Megértés, tisztelet, barátság és szeretet. Ezek azok a dolgok, amire minden felekezet tagjai törekednek. Az ebben a lelkületben folytatott közös munka lehetővé teszi e csoportoknak, hogy a béke és egység iránti reményt tartsák szem előtt, megszüntessék az előítéleteket, eltöröljék a tévhiteket, valamint elkerüljék az elidegenedést. Ha a különbségek helyett felismerik azt, hogy mi a közös bennük, akkor vállvetve állhatnak a vallásszabadság megvédésének elősegítésében.

David A. Bednar elder, Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza apostola fenntartja, hogy „a vallásos csoportok megfelelő megismerése és tisztelete fontos előnyökkel járhat az egész közösség számára”.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.