Téma

Egyháztagok részvétele

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tevékeny tagjai általában nagymértékben részt vesznek az egyház ügyeiben, a helyi igazgatást is beleértve ebbe. A fizetett, hivatásos papság hiánya azt is jelenti, hogy a vezetőség világszerte nagyon kevéssé központosított, és a legtöbb egyháztag önkéntes erőfeszítésekkel járul hozzá a működéshez, például tanít vagy különböző típusú szolgálatokat végez.

A helyi gyülekezet vezetőjét püspöknek hívják, és általában körülbelül öt évig szolgál ebben a minőségben. Szolgálata befejeztével kaphat további vezető feladatokat egy nagyobb földrajzi területen, vagy az is lehet, hogy saját gyülekezetében tér vissza kevésbé megterhelő szolgálati lehetőségekhez.

2004 decemberében Larry King, egy televíziós talkshow vezetője interjút készített Gordon B. Hinckley elnökkel, és azt kérdezte tőle: „Nehéz egyháztagnak lenni, nemde?” Hinckley elnök azt mondta: „Nem, inkább csodálatos. Nem mondom, sokat követel az embertől, magasak az elvárások, mégis csodálatos.” 

Az egyházhoz csatlakozó új tagokról azt mondta Hinckley elnök: „Őket is munkába állítjuk. Feladatokat kapnak. Éreztetjük velük, hogy részét képezik ennek a nagyszerű előre haladó munkának, Isten munkájának. […] Hamarosan felfedezik, hogy utolsó napi szentekként sokat várunk tőlük. Ők pedig nem bánják. Felnőnek a feladatokhoz és szeretik. El is várják, hogy vallásuk sokat követeljen, hogy változtatni kelljen miatta az életükön. Eleget tesznek a követelményeknek. Bizonyságot tesznek róla, milyen nagyszerű dolgok érték őket. Lelkesek és hűek.”

Amellett, hogy a gyülekezetben elvégzik a nekik kijelölt szolgálatot, az egyház tagjai az egyház jóléti és emberbaráti rendszereinek támogatására is felajánlhatják az idejüket. Ide tartozhat az, hogy időről időre több órát is dolgoznak egy helyi konzervüzemben, ahol a szükséget látóknak készül élelmiszer.

Az egyháztagok emellett pénzügyileg is olyan szintű felajánlásokat tesznek, ami sokakat meglep, akik nem tartoznak ehhez a hithez. A tevékeny egyháztag jellemzően éves bevételének egytizedét adományozza az egyháznak, és ezen felül havonta felajánlásokat tesz a szükséget látóknak.

A tevékeny egyháztagok jellemzően három órás istentiszteleten vesznek részt vasárnaponként, amely három különböző gyűlésből áll. A fő istentiszteleti gyűlés alig tart tovább egy óránál, és úrvacsorai gyűlésnek nevezik. Férfiak és nők előre kijelölt témákban beszédet mondanak a szószékről, a gyülekezet himnuszokat énekel, imádkozik és vesz az „úrvacsorából” – Jézus Krisztusnak az emberiség bűneiért hozott engesztelésének jelképeiből, a kenyérből és a vízből. A fennmaradó idő a vasárnapi iskola és a férfiaknak, nőknek, fiataloknak és gyermekeknek tartott órák közt oszlik meg. A vasárnapi gyűléseket mindenki látogathatja, akár tagja az egyháznak, akár nem.

A középiskolás korú diákok ifjúsági hitoktatáson vesznek részt – a hét öt napján tartott olyan órákon, amelyek a szentírások tanulmányozására összpontosítanak. Attól függően, hogy hol laknak, a fiatalok találkozhatnak iskolaidőben, iskola előtt vagy iskola után.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.