Life-Preparation-Lessons_01_240220_v1.jpeg
Sajtóközlemény

Életre felkészítő leckék - Új forrásanyag kerül bevezetésre az Ifjúsági Hitoktatásban

Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházának Ifjúsági és Felsőfokú Hitoktatása örömmel jelenti be az új, Életre felkészítő leckék című forrásanyagát. Az egyházi ifjúsági hitoktatás órarendbe illesztett tananyagának jelentős kibővítése 2024 januárjában kezdődik (az Egyesült Államok néhány területén és Kanadában), majd 2025 januárjától a világ valamennyi területén bevezetésre kerül.

Ezek a gazdagított ifjúsági hitoktatási leckék a mai fiatalság kialakuló szükségleteire reagálnak. A kiegészítés segíteni fog a tanulóknak Jézus Krisztus hatalmába kapaszkodni életük minden területén, miközben továbbra is szentírásbeli alapokra épít, és összhangban áll a Jöjj, kövess engem! című evangéliumi tanulmányozási forrásanyaggal.

„Arra összpontosítunk, hogy hallgatóink Jézus Krisztus tanítványaivá váljanak – mondta Clark G. Gilber elder, az egyház oktatási biztosa. – Következésképpen a kulcs az olyan életre felkészítő források biztosításában rejlik, amelyek Jézus Krisztusban gyökereznek és a szentírásokra alapoznak. Pont a lényeg veszne el, ha az érzelmi ellenállóképességről és az egyetemre való felkészülésről szóló, életre felkészítő leckék nem tanítanák a hallgatóknak, hogy vonják be az Urat a tanulásukba. Egy nemzedéket tanítunk arra, hogy a Szabadítóra tekintsenek fejlődésük minden területén.”

A kibővített ifjúsági hitoktatási leckék segíteni fogják a hallgatókat a kihívást jelentő életkörülmények kezelésében, isteni önazonosságuk és lehetőségük beteljesítésében, önellátóvá válásukban, egészséges szokások kialakításában, iskolai sikerek elérésében, további tanulmányok folytatásában, a misszionáriusi szolgálatra való felkészülésben, valamint a templomi szövetségek megkötésében és megtartásában. Ez az eddiginél átfogóbb megközelítés jobban felkészíti a fiatalokat a modern világ összetettségével való szembesülésre, miközben továbbra is a szentírásokra alapoz, és végső soron a Krisztushoz való megtérésük elmélyítéséhez vezeti a tanulókat.

„Reményeink szerint, azáltal, hogy bevonjuk az Életre felkészítő leckéket az ifjúsági hitoktatás tananyagába, egy olyan lelki tárház nyílik meg, amelyhez foghatót még nem láttunk ezelőtt – mondta Chad Webb, az Ifjúsági és Felsőfokú Hitoktatás igazgatója. – Reméljük, segítünk egy fiatal nemzedéknek felkészülni arra, hogy tudják, miképpen tanulmányozzák a szentírásokat és ragaszkodjanak az élő próféták tanításaihoz, hogy egy érzelmileg ellenálló fiatal nemzedékünk legyen, akik olyan készségekkel és képességekkel rendelkeznek, amelyeknek köszönhetően iskolai sikereket érnek el, igazlelkű apákká és anyákká válnak, és vezetik az egyházat és a közösségeiket.”

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.