Téma

Első Elnökség

Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházát 15 apostol vezeti, akik prófétáknak, látnokoknak és kinyilatkoztatóknak szamítanak. Az egyház elnöke az a férfi, aki a legrégebben apostol, és sugalmazás által választ magának tanácsosokként két másik apostolt. Ők hárman alkotják az Első Elnökséget, amely az egyház legfőbb igazgatási testülete. (A többi 12 apostolra vonatkozó információkért lásd A Tizenkét Apostol Kvórumáról, az egyház második legfőbb igazgatási testületéről szóló részt.)

Az Első Elnökség tagjai Jézus Krisztus különleges tanúi, akik arra hívattak el, hogy világszerte tanítsanak és tegyenek bizonyságot Róla. Gyakran utaznak, egyháztagok és érdeklődő nem egyháztagok nagy gyülekezeteihez szólnak és biztatják őket, valamint helyi vezetőkkel találkoznak.

Amikor az Első Elnökség tagjai éppen nem utaznak, akkor tanácskoznak egymással és más általános egyházi vezetőkkel a világméretű egyházat érintő kérdésekről, például a misszionáriusi munkáról, a templomépítésről, a lelki és fizikai jóllétről és még sok minden másról.

Russell M. Nelson elnök, Dallin H. Oaks elnök és Henry B. Eyring elnök alkotják az Első Elnökséget.

 

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.