Christ_statue.jpeg
Sajtóközlemény

Európa Terület: Böjti és imanap

Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza Európa Terület Elnöksége az alábbi levelet küldte:

Kedves Nővérek és Fivérek!

Az elmúlt napok eseményei annak bizonyítékai, hogy a világban zűrzavar uralkodik. Szívünkben és imáinkban megemlékezünk azokról, akik szenvednek, és akiknek az életére hatással vannak ezek az események. Jézus Krisztus, a Békesség Hercege követőiként megoldásra, vigaszra és békességre vágyunk az ilyen időkben.

Az egyház egyik Isten által kijelölt küldetése a szükséget szenvedőkről való gondoskodás. Hálásak vagyunk érte és ámulattal figyeljük oly sokatok nagylelkűségét szerte a területről, akik felvették velünk a kapcsolatot, felajánlva támogatásukat. Mindenkit, aki vágyik a szolgálatra és a hozzájárulásra, arra kérünk, hogy hangolja össze erőfeszítéseit a cövekelnökségével, illetve – többcövekes projektek esetében – a területi hetvenes irányítása alatt a hatáskörébe tartozó területen. Továbbra is biztosak lehettek benne, hogy területi szinten a Jólléti és Önellátási Szolgáltatások már beazonosított lehetséges segítségnyújtási projekteket, és továbbra is figyelemmel kíséri majd az új fejleményeket, hogy felismerje, milyen módokon tudnak segítséget nyújtani a szükséget szenvedőknek.

Hálásak vagyunk azért a jóságért, szeretetért és őszinte gondoskodásért, amelyet oly sokaktól látunk és érzünk. Hálásak vagyunk az egyház emberbaráti vagy böjti felajánlási pénzalapjaiba felajánlott nagylelkű adományokért is, amelyek lehetővé teszik számunkra a szükséget szenvedők megsegítését.

A fizikai segítségnyújtáson túl minden egyháztagot arra kérünk, hogy 2022. március 6-án (vasárnap) vegyen részt egy területi böjti és imanapon. A szívünket és a gondolatainkat azok felé fordítjuk, akik félelmet és szenvedést élnek most át.

Krisztusba vetett állhatatossággal azért imádkozunk, hogy szeretetben és hitben egyesülve változást idézhessünk elő ebben a gondokkal teli világban. Mindezek mellett bízunk benne, hogy „a tökéletes szeretet minden félelmet elűz” (Moróni 8:16). Biztosak vagyunk abban, hogy az Úr segítségével fel fogjuk emelni a szíveket és a lelkeket.

Bizonyságot teszünk arról, hogy Jézus Krisztus evangéliuma a válasz az élet gondjaira, kihívásaira és kérdéseire, és minden jó akaratú embert arra kérünk, hogy forduljon Krisztushoz. Bizonyságot teszünk arról, hogy Ő a világ Szabadítója, az örökké tartó békesség igaz és egyetlen forrása.

Őszinte tisztelettel:                                                                                        

Az Európa Terület Elnöksége

Massimo De Feo

Erich W. Kopischke

Rubén V. Alliaud        

           

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.