Téma

Főpap

A melkisédeki papság egyik felelősségteljes hivatala. Arra érdemes férfitestvéreket akkor neveznek ki főpappá, amikor cövekelnökségbe, főtanácsba vagy püspökségbe hívják el őket, illetve más olyan esetben, amikor a cövekelnök így rendelkezik. Sok mormon férfi főpap, ehhez a tisztséghez nem vesznek részt hivatásos képzésben.

Minden cöveknek van egy főpapi kvóruma. Ennek a kvórumnak az elnöksége a cövekelnökség. A főpapok minden egyházközségben főpapok csoportjába szerveződnek.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.