Téma

Fiatalok az egyházban

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza a Fiatal Férfiak és a Fiatal Nők szervezetén keresztül átfogó programot kínál a fiataloknak. A 12 és 17 év közötti fiataloknak vasárnaponként vallási oktatási órákat tartanak, és havonta többször is összegyűlnek társasági tevékenységekre, például szolgálati projektekre, sportolni, táborozni vagy táncolni. A fiatal férfiak és nők vezetői tisztségeket is kapnak a szervezeten belül, melynek során vezetői készségeket tanulnak, például célok kitűzését, csoportos tevékenységek megtervezését és problémamegoldást.

Fiatal Férfiak

Az érdemes fiúkat 12 éves korukban rendelik el diakónussá az ároni papságban. 14 évesen lépnek tovább a tanító hivatalába, majd 16 évesen a pap hivatalába. A Fiatal Férfiak programjában szolgáló vezetők egyik elsődleges feladata a fiatal férfiak felkészítése papsági feladatok vállalására, valamint arra, hogy bizonyságot nyerjenek Jézus Krisztusról és az Ő evangéliumáról.

A papsági hivatalt viselő fiatal férfiak feladatai közé tartozik az úrvacsora előkészítése és kiosztása az egyház tagjainak a vasárnapi istentiszteleteken, az egyháztagok meglátogatása és tanítása, valamint a szegényeknek szánt felajánlások összegyűjtése.

A Fiatal Férfiak szervezete emellett jövőbeni családi, egyéni és közösségi kötelességeikre is felkészíti a fiúkat, az „Isten iránti kötelesség” nevű program által. Ezen kívül az egyház az Egyesült Államokban és Kanadában támogatja és szponzorálja a fiatal férfiak számára a cserkészetet is.

Fiatal Nők

A Fiatal Nők program célja, hogy segítsen a tizenéves lányoknak bizonyságot szerezni Jézus Krisztusról, és szert tenni olyan készségekre, amelyek felkészítik őket jövőbeni szerepköreikre az egyházban és a társadalomban, hogy mindkettőnek hasznos tagjai lehessenek.

A fiatal nők vezetői minden héten olyan vasárnapi órákat terveznek, amelyek evangéliumi tantételekre és azok mindennapi életben való alkalmazására tanítják a fiatal nőket.

A fiatal nők részt vesznek egy „Személyes fejlődés”-nek nevezett programban, aminek részeként a következő nyolc értékre vonatkozóank tűznek ki célokat: hit, isteni természet, egyéni érték, tudás, választás és felelősség, jó cselekedetek, feddhetetlenség és erény. A lányok a Fiatal Nők tábora program keretében is értékes készségekre tesznek szert és különféle díjakat nyerhetnek el.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.