Téma

Házitanító

A házitanító olyan valaki, aki megbízást kap rá, hogy őrködjön mások felett utolsó napi szent egyházközségében vagy gyülekezetében, és segítsen nekik. A gyülekezetben minden egyénhez vagy családhoz beosztanak két házitanítót, és ez a két papságviselő havonta meglátogatja a hozzájuk kijelölt egyéneket és családokat, segíti és támogatja őket a Jézus Krisztus által tanított tantételek szerinti életre irányuló törekvéseikben.

E rendszeres látogatások alkalmával lelki utasításokat tartalmazó üzenetet is átadnak az adott egyén vagy család szükségletei vagy felmerülő gondjai szerint. A házitanítók arról is meggyőződnek, hogy a tagok fizikai szükségletei ki legyenek elégítve.

„A házitanítás nem csupán egy további program. Ez a szentek feletti őrködés és az egyház küldetése elvégzésének papsági módja. A házitanítás nem csupán egy megbízatás. Szent elhívás” – az egyház korábbi elnöke, Ezra Taft Benson szerint.

A házitanítást kiegészíti a látogatótanítás programja, amely szintén gondoskodik az utolsó napi szentek szükségleteiről. A látogatótanítók két nőből állnak, akik megbízást kapnak, hogy látogassanak egy bizonyos nőt a gyülekezetükben. 


 

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.