Sajtóközlemény

Hogyan zajlanak az egyház vasárnapi gyűlései?

Az utolsó napi szentek minden látogatót örömmel fogadnak hódolati gyűléseiken, ezért az első alkalommal érkező látogatók számára hasznos lehet az alábbi tájékoztatás.

Megjegyzés az újságíróknak:

Ha szeretne részt venni egy helyi utolsó napi szent gyülekezet gyűlésein, örömmel fogadjuk Önt! Nagyra értékeljük, hogy időt fordít hitünk és tagjaink jobb megismerésére. Helyi egyházközségeink vagy gyülekezeteink (azaz a nagyobb illetve kisebb létszámú egységeink) meglátogatása kulcsfontosságú annak megértéséhez, hogy miben hisznek az utolsó napi szentek, és hogy miként jelenik meg ez a hit a közös hódolatunkban és egymás szolgálatában. Az Ön által látottak tükrözni fogják mindazt, ahogyan az utolsó napi szentek világszerte hódolnak Jézus Krisztusnak.

Kérjük, hogy mindazonáltal emlékezzen arra, hogy a vasárnapi gyűlések hódolati gyűlések. A barátság és a közvetlenség légköre mellett az áhítat is jellemzi ezeket a gyűléseket. Ha interjúkat szeretne készíteni helyi egyháztagokkal vagy vezetőkkel, valamint ha képekre vagy videókra van szüksége a cikkéhez, kérjük itt érdeklődjön:

Hogyan zajlanak az egyház vasárnapi gyűlései?

Az utolsó napi szentek minden látogatót örömmel fogadnak hódolati gyűléseiken, ezért az első alkalommal érkező látogatók számára hasznos lehet az alábbi tájékoztatás.

A hét közben szervezett tevékenységeken és programokon kívül, vasárnaponként az utolsó napi szentek körülbelül egyórás „úrvacsorai gyűlések” keretében találkoznak. Ezeken a gyűléseken férfiak, nők és fiatalok mondanak imákat és beszédeket, énekelnek himnuszokat, és vesznek az úrvacsorából (hasonlóan ahhoz, ahogyan az áldozás zajlik). Ezen túlmenően vannak még tantételekkel és szentírásokkal foglalkozó órák a fiatalok és a felnőttek részére, a teljes, háromórás program keretében.

A mormonok általában barátságos emberek, ezért senki ne lepődjön meg, ha már az első látogatásakor odajön hozzá valaki beszélgetni, kezet fogni, és segíteni megtalálni a megfelelő gyűlést vagy órát.

Hol zajlanak ezek a gyűlések?

A gyülekezeti házak a világ számos pontján jól felismerhető, egységes arculatú épületek, amelyeken fel van tüntetve az egyház neve. Ezeknek része egy kápolna, vagy más szóval egy „úrvacsorai terem”, amelyben padok vannak a gyülekezet részére, valamint egy emelvény a beszélőknek. Ezek az épületek általában tartalmaznak osztálytermeket és egy tornatermet is. A gyülekezeti házakat az egyszerűség és a használhatóság jellemzi (Krisztus szolgálatát ábrázoló egyszerű képek díszítik a folyosók és osztálytermek falait). Az épületek többcélúak, a vasárnapi gyűlésekre éppen úgy használatosak, mint szükséghelyzeti menedékhelyekként, kosárlabda-mérkőzések megrendezésére a tornatermekben, vagy éppen a Jézus Krisztussal kapcsolatos reggeli, ifjúsági szentírás-tanulmányozás helyszíneiként. Vannak olyan területek is, ahol a hódolati gyűlések kisebb, bérelt épületekben zajlanak, amelyek a leginkább megfelelnek a helyi egyháztagok szükségleteinek.

Ki vesz részt ezeken a gyűléseken?

A helyi gyülekezetek földrajzi alapon kerülnek kijelölésre oly módon, hogy a lakosokat és a lakóközösségeket közelebb hozzák egymáshoz, több lehetőséget nyújtva számukra egymás szolgálatára. Következésképpen, a résztvevők száma a helyszín függvényében változhat. Lehet egy tucatnyi egyháztag bensőséges összejövetele valamelyik mongóliai gyülekezetben, de akár több száz ember gyűlése is egy Washington D.C.-ben lévő egyházközségben. Jellemzően a földrajzi határok úgy vannak kialakítva, hogy a gyülekezetek létszáma ne haladja meg azt, amely még lehetővé teszi a kölcsönös ismeretség és a közösség fenntartását. A családtagok rendszerint egymás mellett ülnek, de számos egyedülálló egyháztag is látogatja a gyűléseket. Több nagyvárosban léteznek külön az egyedülálló felnőttek számára létrehozott gyülekezetek is.

Mi történik a gyűlések során?

Alább olvasható a fő hódolati gyűlés, az úgynevezett „úrvacsorai gyűlés” részletes taglalása (az „úrvacsora” az „áldozás” mormon megfelelője):

  • A gyűlést vezető személy - általában az egyházközség püspöke vagy a gyülekezeti elnök, esetleg a két tanácsosuk egyike – öltönyt visel, nem papi öltözetet. Attól eltekintve, hogy az emelvényen foglal helyet, semmilyen külső jegy nem különbözteti meg a többi egyháztagtól.
  • A gyülekezetet érintő bejelentéseket követően az egyháztagok egy himnusszal nyitják a gyűlést. Azegyházi himnuszok összessége egyrészt a keresztény fülnek ismerős énekekből áll, másrészt olyanokból, amelyek az utolsó napi szentek történelmét, tanait és szokásait tükrözik.
  • A gyülekezet egyik tagja nyitóimát mond az emelvényen. Ezek az imák rögtönzöttek. A gyülekezetnek itt nincs más tennivalója, mint a Jézus Krisztus nevében befejezett ima végén egy közös „Ámen” kimondása. Nem történik szertartásos szentírásolvasás sem a szószékről, bár az elmondott beszédeket a szentírások széleskörű használata jellemzi.
  • A nyitóima után következik a 70 perces gyűlés központi eleme. Egy újabb himnuszt követően az úrvacsorai jelképek – hasonlóan más egyházak áldozási rítusaihoz – megáldásra és kiosztásra kerülnek. A kenyér és a víz megáldását olyan férfiak végzik, 16 éves kortól kezdődően, akiket már elrendeltek a papsági felelősség különböző fokozataiba. Az egyháztagok ülve maradnak, miközben a tálcákat körbeviszik és körbeadják a sorok között. Ezalatt a kápolnában csend van, miközben mindenki felidézi a Szabadító Jézus Krisztus áldozatát. Habár az úrvacsora elsősorban a megkeresztelkedett egyháztagoknak van szánva, senki nem kifogásolja, ha egy látogató is részt vesz benne azáltal, hogy vesz belőle.
  • A kenyér és a víz kiosztását követően a gyűlés néhány felkért egyháztag egymást követő beszédeivel folytatódik. Minden héten más és más egyháztag kap felkérést a beszédre, hogy minél több embernek (férfinak, nőnek és fiatalnak) legyen lehetősége egy üzenet megosztására és tanítására. A témákat rendszerint egy vagy két héttel korábban jelölik ki, vagy olykor a beszélő saját belátására bízzák. Ezek a beszédek, avagy prédikációk, általában 10-25 perc hosszúak, és a Jézus Krisztus által tanított tantételekre összpontosítanak. Minden hónap első vasárnapján, vagyis a „böjti vasárnapon” nem kérnek fel senkit beszélni; ekkor bárki megoszthatja az aktuális élményeit, hangot adhat személyes hitének és bizonyságának.
  • Egyes gyülekezetekben bevett gyakorlat, hogy az utolsó beszélőt megelőzi valamilyen zenei betét, például egy kórusmű. A kórusokat a gyülekezetek tagjai alkotják.
  • Végül egy himnusz és egy ima zárja a gyűlést. Ezt az imát is mondhatja úgy férfi, mint női egyháztag is.
  • Mivel nincs fizetett, hivatásos papság, így a gyülekezeti teendőkben és feladatokban való osztozás elülteti a közösség és testvériesség értékeit. Ez az együttműködési rendszer azt jelenti, hogy az egyháztagok felváltva prédikálnak és hallgatják a prédikációkat, vezényelnek és énekelnek, szolgálnak másokat és részesülnek szolgálatban.

A látogatóknak kötelező a részvétel?

Nem. A látogatók leülhetnek, kényelmesen elhelyezkedhetnek, és élvezhetik a gyűlést. A gyülekezettel együtt énekelhetnek is a kiosztott himnuszoskönyvekből. Nincs perselyezés, sem bármi olyan dolog, amit kötelező lenne elhozni a gyűlésre.

Mit viselnek az emberek?

Bármilyen ruhában örömmel látjuk, amelyben Ön kényelmesen érzi magát egy egyházi gyűlésen. A férfiak rendszerint öltönyt és nyakkendőt, a nők egyberészes ruhát, vagy szoknyát viselnek. Általában a gyermekek is ünneplőbe öltöznek.

Mi történik az úrvacsorai gyűlés után?

A fő hódolati összejövetel, azaz az úrvacsorai gyűlés lezárása után, az egyháztagok a Vasárnapi Iskola óráin és egyéb órákon vesznek részt tanulás és megbeszélés céljából, korosztályuknak megfelelően. Például a 18 hónap és 11 év közötti gyerekek Elemibe járnak – ez kimondottan gyerekek részére tervezett program, amely a lehető legegyszerűbben szemlélteti az evangéliumot. A leckék alapja a szentírás, és zene, valamint képi segédeszközök igénybevételével köti le a gyerekek figyelmét. Vannak osztályok a 12–18 év közötti fiataloknak, valamint a 18 év feletti felnőtteknek. Gyakran vannak az új egyháztagok és a látogatók részére szervezett, úgynevezett Evangélium tantételei órák. Míg a Vasárnapi Iskola tananyaga a szentírások mentén szerveződik (minden évben egy másik szentírás kerül sorra), addig az Evangélium tantételei alapvető tanbéli témákat fed le. Az egyórás vasárnapi iskolai oktatást követően van még egy, szintén egyórás gyűlés, külön a nők (Segítőegylet), a férfiak és a fiatal férfiak (papság), a fiatal nők és a gyermekek számára kialakítva.

A mormon hódolati és egyéb gyűlések látogatásához nincs szükség meghívóra. Egyes gyülekezetekben fordított az órák és a fő gyűlés sorrendje, a helyi körülmények és az épületet használó gyülekezetek számának függvényében.

Mi a helyzet a templomokkal?

Gyakori félreértés a más hiten lévők körében, hogy csak a mormonok léphetnek be a kápolnákba. Ez az elképzelés valószínűleg a templomok és kápolnák szerepének félreértéséből adódik. Míg a templomok, melyekből 151 van világszerte (beleértve a működőket, a bejelentetteket és az építés alatt lévőket is), csak a teljes mértékben hithű egyháztagok számára nyitottak, a mormon kápolnákba bárki beléphet, hogy megnézze azt, vagy hogy közösen hódoljon utolsó napi szent szomszédaival. Világszerte több mint 18 000 kápolna van.

 

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.