Bepillantás

Interjú Magyarország Misszió elnökével

Lowell V. Smith és felesége, Lynne Cutler Smith 2012 nyarán érkezett hazánkba. Az elmúlt 3 évben Misszió elnöki elhívásban szolgáltak. Ma ünnepeljük a magyarországi Budapest Misszió megnyitásának 25. évfordulóját. Ennek alkalmából a misszióról és Smith elnök élményeiről beszélgettünk. 

1) Hogyan hívták el Önt és Smith nővért? Hiszen, tudomásom szerint, nem adták be a papírjaikat, hogy missziót szolgáljanak, hanem csak úgy elhívták Önöket.

Ez így van; nem nyújtottam be kérelmet, hogy misszióelnökként szolgáljak. 2011. október egyik hétfő reggelén szokás szerint az ügyvédi irodámban dolgoztam. Aztán elmentem ebédelni, és ahogy visszaértem, Richard G. Scott elder (a Tizenkét Apostol Kvórumából) titkárnője üzenete várt az üzenetrögzítőn, amiben elmondta, hogy Scott elder megbízást kapott arra, hogy velem és feleségemmel találkozzon. Megkért, hogy hívjam vissza és egyeztessünk időpontot. Visszahívtam és mondtam neki, hogy megtiszteltetés számunkra Scott elderrel találkozni, ezért bármilyen időpont megfelel nekünk, ami neki alkalmas. Így következő szerdára beszéltük meg a találkozót. Smith nővér és én elmentünk az egyházi irodaházba és találkoztunk Scott elderrel. Ekkor elmondta nekünk, hogy most nem fog elhívást elénk terjeszteni, hanem ő csupán információkat gyűjt rólunk. Megkérdezte, hogy hogy vannak Smith nővér szülei, majd a munkahelyem felől érdeklődott. Kérdezett a gyermekeinkről és feltett még egy pár kérdést. Nagyon kedves és szeretetteljes volt. Az interjú végén újra elmondta, hogy nem terjeszt elénk elhívást, de megköszönte, hogy eljöttünk. Nagyjából három hétre rá kaptunk egy telefonhívást Henry B. Eyring elnök (az Első Elnökség tanácsosa) titkárnőjétől. Megkért minket, hogy találkozzunk Eyring elnökkel. Ekkor Eyring elnök elénk terjesztette az elhívást, hogy jöjjünk és szolgáljunk Magyarországon. Csodálatos gyűlésünk volt vele. Ő is nagyon kedves és szeretetteljes volt. Egy csodálatosan felemelő élmény volt vele találkozni. Éreztük a ránk nehezedő felelősség terhét, hisz tudtuk, mit várnak el tőlünk.

2) Mielőtt elhívták Önöket, hallottak bármit is Magyarországról?

Bár Smith nővér (egy BYU körút részeként sok évvel ezelőtt) már egyszer meglátogatta Magyarországot, én még soha nem voltam itt. Valamit tanultunk Magyarországról az iskolában, de nem igazán emlékeztem már arra. Tudtam, hogy hol van Magyarország. Azt is tudtam, hogy valamikor a vasfüggöny mögött volt. Hallottam, hogy Magyarország a történelme során nagyon bátor volt. De ezen kívül igazán nem tudtam sokkal többet. Smith nővér sokkal többet tudott Magyarországról, és ahogy már említettem, az 1970-es években el is látogatott ide. Ő segített nekem többet megtudni Magyarországról.

3) A családjuk mit gondolt, amikor megtudták, hogy idős házaspárként elhívták misszióelnöknek? Csodálkoztak a családtagok, hogy Magyarországra jönnek?

A családunk nagyon támogató volt a misszióelnöki elhívásunkban és misszionáriusi elhívásunkban Magyarországra. Mind az öt gyermekünk házas. Hat unokánk volt akkor. Mind tudták, hogy hiányozni fogunk nekik, de lelkesek voltak, hogy ide jövünk. Megpróbáltuk fontossá tenni számukra az elkőkészületeinket. Például mindegyik gyermekünknek vettünk egy magyar zászlót. Megkértük őket, hogy állítsák fel a szobájukba, abban reménykedve, hogy amikor ránéznek akkor ránk gondolnak. Megkértük őket, hogy imádkozzanak értünk (amit meg is ígértek). Megkértük őket, hogy gondoljanak ránk (amit szintén megígértek). Sokan csodálkoztak, hogy miért Magyarországra hívtak el bennünket. Az egyedüli válaszunk az volt, hogy „Az Úr hívott el minket, hogy itt szolgáljunk, méghozzá prófétáin keresztül. És mi lelkesen elmegyünk oda, ahova az Úr szeretné, hogy menjünk.” Amióta itt vagyunk Magyarországon, négy további unokánk született, akikkel még nem találkoztunk. További unokák vannak úton, hogy megszülessenek. A családunk nagyon támogató volt amíg itt voltunk. Sőt, egyik nap, amikor a 13 éves unokámmal telefonáltam, mondtam neki, hogy mennyire hiányzik az, hogy nem látom, amikor amerikai focit játszik és kívánom, hogy bárcsak ott lehetnék. Mire ő ezt válaszolta: „Nem Nagyapa. Te maradj csak Magyarországon. Neked most ott a helyed. Később bármikor nézheted a meccsemet. Most annak az ideje van, hogy Magyarországon legyél és misszióelnök legyél.” Az egész családunk nagyon támogató volt egész végig. Mind az öt gyermekünk eljött Magyarországra meglátogatni minket.

4) Ismernek korábbi misszióelnököket, akik Magyarországon szolgáltak?

Magamat beleszámítva kilenc misszióelnök volt Magyarországon. Mielőtt megkaptuk volna az elhívásunkat, egyik volt elnököt sem ismertük. Azonban, miután ki lett hirdetve az elhívásunk, lehetőségünk volt James L. Wilde elnökkel (Magyarország legelső misszióelnökével) találkozni, és feleségével, Kathleen Wilde nőtestvérrel (1990-1994). Meghívtuk magunkhoz vacsorára és órákat beszélgettünk Magyarországról. Nagyon kedves volt és kinyilvánította Magyarország és a magyar emberek iránt érzett nagy szeretetét. Aztán lehetőségünk nyílt Walter Gasser elnökkel és Katie Gasser nőtestvérrel találkozni (2006-2009). Meghívtak az otthonukba és több órát töltöttünk velük Magyarországról beszélgetve. Ők is kifejezték szeretetüket a magyarokért és Magyarországért. Nagy megtiszteltetés volt számunkra és örültünk, hogy találkozhattunk ezzel a két csodálatos misszióelnökkel és feleségeikkel, mielőtt Magyarországra jöttünk. Az volt a cél, hogy Gary Baughman elnökkel és feleségével, Marilyn Baughman nőtestvérrel (2009-2012) találkozunk azon a napon, amikor megérkezünk az országba. Azonban a Salt Lake City-ből induló, Párizsba érkező gépünk késett – így lekéstük a párizs-budapesti csatlakozásunkat és az éjjelt Párizsban kellett töltenünk. Mire végre megérkeztünk Budapestre, a Baughmanék már épp a gépen ültek hazafelé. A Baughman házaspárral tavaly találkoztunk, amikor ellátogattak Magyarországra. (A Baughmanék nagyon támogatóak voltak – és bármikor készen álltak telefonon vagy e-mailen beszélni velünk – nem csak mielőtt megérkeztünk volna, de utána is. Csodálatosan támogatóak voltak.) Tavaly, Douglas Clement elnök és Karen Clement nőtestvér (2003-2006) látogattak el Magyarországra egy rövid időre. Megtiszteltetés volt számunkra találkozni velük. Darelyn Peterson nőtestvérrel is találkoztunk (aki David Peterson elnök felesége) a repülőtéren, Budapesten. Épp elkísértünk egy általános felhatalmazottat, aki a magyarországi látogatásából tért haza, és ahogy megfordultam és megláttam Peterson nőtestvért, ezt mondtam: „Helló – Ön nem Peterson nővér?” Ránézett a névtáblámra és ezt mondta, „Oh, akkor Ön biztosan Smith elnök.” Egy jó beszélgetésünk volt Peterson nővérrel a reptéren.

5) Tudja, hogy hány misszionárius szolgált Magyarországon az elmúlt 25 év alatt?

Nem tudom. Meg kell próbálnom kideríteni.

6) Missziójuk a következő hónapban lejár. Milyen érzésekkel vannak missziójuk iránt? Itt voltak 3 évet. Megváltoztak bármiben, míg itt voltak?

Csodálatos élmény volt számunkra, hogy itt lehettünk. Nagy növekedést és fejlődést figyelhettünk meg a misszionáriusokban, akik itt szolgáltak. Nagy növekedést és eredményeket is láthattunk itt az egyházban. Izgalmas változások is voltak. Például, amikor megérkeztünk, 11 gyülekezet volt a misszió része és 11 egyházközség/gyülekezet, pedig a cövek része volt. Négy gyülekezetet a cövekbe integráltunk – hogy így megkaphassák a cövek szervezetének áldásait (köztük azt is, hogy van egy cövekelnökük, egy főtanácsuk, cövek segédszervezeti vezetőik, cövek pátriárka, stb. stb.) Úgy gondolom, ezek a lépések közelebb viszik Magyarországot ahhoz, hogy legyen egy második cövek. Továbbá tanúi lehettünk több egyházi épület felépülésének Magyarországon. De a legnagyobb változás, amit megfigyelhettünk, az egyes egyháztagok életében volt. Részt vehettünk azokon az eseményeken, amikor egy pár barátunkat tanították a misszionáriusok. Láttuk, ahogyan fejlődtek, az elején még szkeptikusok voltak, majd hívő egyháztagok és vezetők lettek. Láttuk, hogy az evangélium milyen nagy áldás az életükben. Most látjuk őket vezetői pozíciókban az egyházközségekben és a gyülekezetekben. Látjuk az evangélium áldását az életükben, családjaik életében és barátaikéban. Elismerjük, hogy ez az Úr munkája – és a maga idejében előmozdítja/sietteti munkáját.

7) Missziójuk alatt megünnepelhettük a Magyarország Misszió 25. évfordulóját. Mit gondol, mi fog történni Magyarországon / itt a Magyarország Misszióban az elkövetkező 25 évben?

Természetesen nehéz megjósolni, hogy mit hoz a jövő. De hiszem és bízom benne, hogy az egyház továbbra is növekedni és gyarapodni fog Magyarországon. Russell M. Nelson elder felszentelő imájából, amelyet 1987. április 19.-én mondott, megtudhatjuk, hogy „egy napon egyházközségek és cövekek tarkít[j]ák ezt a földet”. Látom, ahogy e csodálatos áldás megvalósulásának irányba haladnak a dolgok. Nelson elder továbbá kitér a templom áldásaira, amelyek minden magyar szent számára elérhetők lesznek. Látom, ahogy e csodálatos áldás megvalósulásának irányába haladnak a dolgok. Végsősorban, az evangélium áldásai az egyes embereknek/személyeknek adattak – és látom, ahogyan sokan felismerik üzenetünk igazságát, amelyet tanítunk. Úgy gondolom, hogy „eddig nem látott” számban fogunk majd látni embereket, akik elfogadják az evangéliumot, ahogyan hirdetjük ezt a nagyszerű üzenetet. Látom, ahogy az evangélium üzenete megáldja az egyéneket, a családokat, egész közösségeket, és ezt a nagyszerű nemzetet. Izgatott vagyok az áldások miatt, amelyeket ez a csodálatos nemzet meg fog tapasztalni, miközben polgárai elfogadják az evangéliumot és megbecsülik tanításait.

 

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.