Téma

Iskolázottság

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza kihangsúlyozza a folyamatos világi és lelki ismeretszerzés fontosságát. Az egyház oktatási programjait az Egyházi Oktatási Szervezet (EOSZ) fogja össze.

Egyetemek és főiskolák

 • A Brigham Young Egyetem (BYU) a Utah állambeli Provóban több mint 30 000 tanulónak biztosít alap- és mesterkurzusokat.
 • Hawaii szigetén, a Laie-ben működő BYU–Hawaii egyetemre mintegy 2 400 tanuló jár. A U.S. News and World Report 2006-os felmérése alapján a BYU–Hawaii egyetem tanulógárdája bizonyult a legnemzetközibbnek: hallgatói abban az évben több mint 74 országból kerültek ki.
 • A BYU–Idaho, korábbi nevén Ricks College, 2000-ben vált négy éves egyetemmé. Az Idaho állambeli Rexburgben található iskolába több mint 11 000 tanuló jár. 2005-ben Dr. Kim B. Clarkot, a Harvardi Üzleti Főiskola volt dékánját nevezték ki a BYU–Idaho 15. elnökévé.
 • Az LDS Business College Utah államban, Salt Lake City belvárosában található. Egy és két éves szakmai képzéseket kínál. Körülbelül 1300 tanuló jár ide.


Felsőfokú hitoktatás

 • A felsõfokú hitoktatás az egyház 18 és 30 év közötti egyedülálló tagjai számára biztosít vallási ismereteket. Házas egyetemisták is járhatnak órákra. Ezek az órák nem csak az egyháztagoknak szólnak. Vallásától függetlenül bárki részt vehet rajtuk. 
 • A felsőfokú hitoktatásra járó tanulók tanulmányozzák az egyház történetét, a tanokat, valamint azt, hogy miként készüljenek fel a házasságra és a misszióra.
 • Az órákat teljes idejű oktatók, illetve a helyi vezetőség által kijelölt önkéntesek tartják.
 • A vallási oktatás mellett a felsőfokú hitoktatás élvezetes és szórakoztató társasági légkört teremt a tanulók számára.

Ifjúsági hitoktatás

 • Az ifjúsági hitoktatás középiskolásoknak szóló négy éves oktatási program. Vallásuktól függetlenül más tizenévesek is részt vehetnek rajta.
 • A tanulók egy teljes iskolai tanévig tanulmányozzák a következő szentírások egyikét: Ószövetség, Újszövetség, Mormon könyve vagy a Tan és a szövetségek. Mire a tanulók elvégzik a középiskolát, mind a négy szentírást átveszik.
 • Olyan közösségekben, melyekben nagy számban élnek utolsó napi szentek, a tanulók „órarendbe illesztett” ifjúsági hitoktatásra járnak a tanítási napokon. A világ más részein a tanulók vagy iskolakezdés előtt vagy iskola után vesznek részt ezeken az órákon. Néhány esetben, ahol a távolság gondot okoz, vagy túl kevés utolsó napi szent fiatal él a területen, a tanulók a négy éves tananyagot otthontanuló program keretében sajátíthatják el.
 • Az órákat teljes idejű oktatók vagy önkéntesek tartják.
 • Világszerte körülbelül 350 000 tanuló veszt részt az ifjúsági hitoktatásban.


Állandó Oktatási Alap
2001 márciusában az egyház akkori elnöke, Gordon B. Hinckley bejelentette az Állandó Oktatási Alap létrehozását, amely olyan iskolák és tanfolyamok elvégzésére ad lehetõséget az egyház tagjainak, melyek révén saját országukban munkalehetõséghez juthatnak. Az Egyesült Államok területén kívül, bizonyos országokban pályázhatnak erre az alapra fiatal férfiak és nők. A pénzalap alacsony kamattal biztosít hiteleket a tanulóknak tandíjuk és könyveik fedezésére. A tanuló az iskola elvégzése után nyolc éves futamidővel fizeti vissza a kölcsönt. Az egyház tagjainak pénzadományai biztosítják az alap folyamatos működését.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.