Téma

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus központi helyen áll Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházában, amely az Ő nevét viseli. Az egyház tagjainak hite szerint Jézus Isten Fia, az Egyszülött Fiú a testben (János 3:16). Az utolsó napi szentek elfogadják a próféták azon ószövetségi kijelentéseit, amelyek közvetlenül és hatásosan utalnak a Messiás, az egész emberiség Szabadítójának eljövetelére. Az egyház tagjai emellett elfogadják mindazt, amiről az Újszövetség beszámol Jézus Krisztus születése, élete, papsági szolgálata, halála és feltámadása vonatkozásában.

Minden otthon elmondott ima, minden kápolnában elhangzott beszéd Jézus Krisztus nevében zárul. Az úrvacsora jegyei, amelyekből hetente veszünk az istentiszteleten, az Ő engesztelésének szimbólumai. Atyjához hasonlóan Krisztusnak is fizikai teste van – ugyanaz a test, amely feltámadása után előjött a sírból, és amellyel kapcsolatban azt mondta apostolainak: „tapogassatok meg… és lássatok” (Lukács 24:39).

A valaha is élt emberek közül egyedül Jézus mutatott tökéletes példát, amelyet mindannyian követhetünk. Mivel az ember hibázik, Krisztus engesztelő áldozata az egyéni bűnbánat feltételével megfizeti a bűn árát. Áldozata azt is lehetővé teszi, hogy az egész emberiség feltámadjon és halhatatlanná váljon. Ő a Szabadító, és egykor Ő lesz a Bíró.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.