Téma

Joseph Smith iratok

Joseph Smith (1805–1844) volt Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza alapító prófétája és első elnöke. A Joseph Smith iratok projekt megpróbál összegyűjteni minden rendelkezésre álló okiratot, amely Joseph Smithtől vagy azoktól ered, akiket írnokának nevezett ki. Ez az átfogó gyűjtemény nagyon fontos forrásanyagot biztosít azon tudósok és diákok számára, akik Joseph Smith életét és munkásságát, a korai mormonizmust, valamint a tizenkilencedik századi amerikai vallásokat tanulmányozzák.

Az egyház történésze és jegyzője, Marlin K. Jensen elder azt mondta: „Szerintünk a Joseph Smith iratok lesz ezen nemzedék legfontosabb egyháztörténeti projektje.”

A mérföldkőnek számító gyűjtemény 20 kötetet tartalmaz majd, hat sorozatra bontva: naplók, kinyilatkoztatások és fordítások, történelem, okiratok, igazgatási feljegyzések, valamint jogi és üzleti feljegyzések. A több mint 2000 okirat mindegyikét elektronikusan is közzéteszik a projekt honlapján, és nagy részük nyomtatásban is kiadásra kerül.

A kutatás elnyerte az Egyesült Államok Országos Levéltára Nemzeti Történelmi Kiadványok és Feljegyzések Bizottságának jóváhagyását, ami azt jelenti, hogy a bizottság hivatalosan elismerte, hogy a munka minden fázisát a legmagasabb tudományos normákat alkalmazásával végzik.

A projekt résztvevői az Egyháztörténeti Könyvtár alkalmazásában álló tudósok, levéltárosok és szerkesztők. A projekt nyomtatott és webes kiadványainak kiadója Az Egyháztörténészi Nyomda, amely Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Történelmi Részlegének kiadással foglalkozó csoportja.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.