Új cikk

Magyar elismerés a FamilySearch honlapnak

A kormány részéről Dr. Gyimesi Endre helyettes államtitkár, levéltárakért felelős miniszteri biztos, míg Budapest képviseletében Csomós Miklós főpolgármester-helyettes és Nagyné Varga Melinda a hivatal Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztályának vezetője vett részt az ünnepségen.

Megnyitójában Hunyady László, a MACSE elnöke kiemelte, hogy a két díjazottat – Belföldi Kutatóhely kategóriában a Budapest Főváros Levéltárát, míg Nemzetközi Kutatóhely kategóriában a FamilySearch honlapot – több mint 50 kiváló javaslat közül választották ki. Az elnök szerint “a díj azért népszerű, mert a tagság dönt róla, valamint a hazai családkutatók népes tábora.”

Kiemelte még, hogy a nevezések elbírálásakor jelentős súllyal esett latba a szolgáltatás színvonala, a segítőkészség, valamint – honlap esetén – a használhatóság és a nyelvi korlátok ellenére is közérthető kezelés.

A MACSE titkára , Németh József felolvasott néhány indoklást, amit a benyújtók a nevezésekhez fűztek, kihangsúlyozva a FamilySearch világméretű jelentőségét a genalógiai kutatások terén.

„Szerintem nyilvánvaló, hogy a www.familysearch.org az a KUTATÓHELY, ahonnan minden családkutató elindul, azt rendszeresen használja, hiányát rögtön észrevennénk, ha nem lenne” – írta az egyik javaslattevő.

Több nevező is kiemelte az egyház és a honlap kapcsolatát, dicsérve a mormon erőfeszítéseket. A nevezők egyike így nyilatkozott: „A díj javaslatom szerint ugyan a familysearch.org honlapnak szól, de mindannyian tudjuk, hogy annak tulajdonosa és üzemeltetője az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza, amely a világ számtalan országában tart fenn Családtörténeti Központot, így ez a díj őket illeti.”

Ezt az álláspontot tükrözte egy másik felolvasott bejegyzés is, ami szerint „a mormonok lehetővé tették az anyakönyvi adatok és különféle összeírások interneten való kutathatóságát. Ezzel nagy segítséget adtak a családfa és helytörténeti kutatáshoz. Köszönet és elismerés illeti az önkéntes adatrögzítőket is.”

A díjakat átadó miniszteri biztos szerint „a kutatóknak érezniük kell a segíteni akarást”, aminek a díjazott intézmények kétségtelenül eleget is tettek.

A BFL részéről Dr. Kenyeres István, megbízott főigazgató vette át a díjat.

A FamilySearch képviseletében jelen lévő Torben Engbjerg, Közép- és Kelet Európai területi igazgató  beszédében először is megköszönte a mintegy 350 000 önkéntes „óriási munkáját” 2012-ben. Ezután külön kitért azokra a magyar és külföldi levéltárosokra, akiknek a munkája elengedhetetlen a FamilySearch küldetésének – a feljegyzések megőrzésének és közzétételének – sikeréhez.

A 2013-as tervekről szólva Engbjerg igazgató kiemelte, hogy a globális cél 400 millió feljegyzés feldolgozása (digitalizálása és névmutatóval való ellátása). Tekintve a 2012-es év igen komoly, 77 milliós feldolgozott állományát, ez mindenképpen egy ambiciózus, ugyanakkor az önkétesek számának gyarapodásából kiindulva reális célkitűzés.

Felidézte saját, 35 évvel korábbi élményeit is, amikor először vehette kezébe a levéltár régi feljegyzéseit, hogy az őseiről olvasson bennük.  A területi igazgató derűs nosztalgiával vetette fel, hogy a gyerekei „nem fogják ugyanezt, ugyanígy megtapasztalni, mert ma már mindezt a számítógépükön is megnézhetik. Nincs több régikönyv-illat.”

A díjátadási ceremónia lezárulta után Engbjerg igazgató még egy órán keresztül  válaszolt a közönség kérdéseire. Válaszaiban kiemelte, hogy  FamilySearch minden olyan információt örömmel fogad, ami segíthet újabb, eddig lappangó állományokat rögzíteni. Kihangsúlyozta azonban, hogy a szervezet minden országban csak és kizárólag a helyi törvényeket betartva végzi a tevékenységét. Vonatkozik ez az adatok rögzítésére éppúgy, mint azok esetleges későbbi közzétételére.

 

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.