Sajtóközlemény

Mormon apostol a Lordok Házában

Jeffrey R. Holland az emberbaráti segélyekről és az egyházak konfliktusmegoldó szerepéről beszélt

Tekintettel a világszerte sokasodó vallási konfliktusokra, Jeffrey R. Holland elder, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza egyik apostola arról beszélt 2015. június 10-én a Lordok Házában a külügyekkel foglalkozó brit pártközi parlamenti csoport előtt, hogy milyen módokon segíthet az emberbaráti segély.

Holland eldert megelőzően felszólalt Dr. Rouzs Núri Savajsz, iraki miniszterelenök-helyettes, Dr. Ali Nasszer Mutanna az AMAR International részéről, valamint Sharon Eubank, az egyház Emberbaráti Szolgáltatások igazgatója.

„Mindannyian nagyon várjuk azt a napot, amikor a kardokból ekevasakat kovácsolnak, a dárdákat pedig sarlókká, de sajnos a vallási vonatkozású erőszak a XXI. század előrehaladtával nem csökken, hanem növekszik – jelentette ki Holland elder a megjelent képviselők és más résztvevők előtt. – E konfliktusok döbbenetes mértékű humanitárius válságokat eredményeztek világszerte. A segítség iránti szükség továbbra is óriási.”

A külügyekkel foglalkozó pártközi parlamenti csoport egy olyan informális szervezet, melynek keretében parlamenti képviselők, valamint vallási, jótékonysági és vállalati vezetők külpolitikai kérdéseket tárgyalnak meg, illetve a maihoz hasonló találkozókat tartanak annak érdekében, hogy egy adott témában szélesebb körű parlamenti vitát gerjesszenek. Az ilyen találkozókon való felszólalás megtiszteltetésnek számít, mivel ez a csoport jelentős hatással van a brit kormánypolitika alakulására.

„Azért hívtam meg Holland eldert a Lordok Házába a mai napon, hogy találkozzon néhány felsőházi társammal – jelentette ki egy interjúban Emma Nicholson bárónő, a külügyi csoport elnöke. – Szeretném, ha megosztaná tudásának és meglátásainak széles körét; a szívét, az eszét és a bölcsességét. Képviselőtársaim pártállástól függetlenül keményen dolgoznak azon, hogy segítsenek az embereken, és mindig készen állnak további tudást és új utakat keresni a még eredményesebb munka érdekében.”

A konfliktusok által okozott szenvedésről szólva Holland elder leszögezte: „Minthogy e helyzetek jelentős részét olyanok okozzák, akik egyik vagy másik vallás elkötelezett hívei (bármilyen tragikus következménnyel alkalmazzák is a hitüket), ezért helyénvalónak tűnik, hogy a hasonló intenzitású, de építőbb vallási meggyőződéssel bírók segítsenek e helyzetek megoldásában és a rossz dolgok kijavításában. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza ebből a szemszögből tekint az emberbaráti segélyezés terén tett erőfeszítéseire.”

Holland elder felvázolta azokat az előnyöket, melyekkel a vallási csoportok rendelkeznek az ilyen helyzetekben nyújtott segítséggel, beleértve azt, hogy az érintettek értelmet és vigaszt találnak a vallásuk gyakorlása által, továbbá azt, hogy a vallási szervezetek képesek megágyazni az országhatárokon átívelő bizalomnak és párbeszédnek, és egységet teremteni ellentétes csoportok között. Kifejtette azt is, hogy a vallási szervezetek a tolerancia, a pluralizmus és a konfliktuskezelés erőteljes képviselői lehetnek, és az igazságtalansággal szembeni teológiai támogatás biztosítása által erőt adhatnak az embereknek.

„Azáltal, hogy a vallások és vallási szervezetek az emberek legalapvetőbb értékeihez fordulnak, egyedi képességgel rendelkeznek a motiválásukra és – ezzel párhuzamosan – a megbocsátásra, a kiegyezésre, valamint a személyes és társadalmi eszményekre való megújult törekvésük elősegítésére – mondta Holland elder. – A vallás ezen pozitív befolyásának mellőzése a konfliktusokban nagy veszteség – azt mondanám, hogy túl nagy veszteség – lenne. Vallási meggyőződésünknek köszönhetően – amely vallási meggyőződés abban a parancsolatban gyökerezik, hogy szeressük Istent és szeressük felebarátainkat, mint önmagunkat – finanszírozzuk az emberbaráti segélyprogramokat.”

„Az UNSZ Szeretetszolgálatok rendkívüli program  – jelentette ki Nicholson bárónő. – El nem tudom mondani, mennyire csodálom ezt a hatalmas rendszert, amely kizárólag jótékonysági alapon lett létrehozva. Mindkét szervezet egyformán a közjóban gyökerezik, valamint abban a mélyreható vágyban, hogy mindenki lehetőséget kapjon a saját dolgainak intézésére; hogy ne csak túléljen, de jövője is legyen. Ezért is örülök nagyon ennek az együttműködésnek.”

A közel-keleti konfliktusokban érintett közösségek megsegítésében tevékeny nemzetközi jótékonysági szervezet, az AMAR alapítójaként és elnökeként Nicholson bárónő közeli kapcsolatot ápol az UNSZ Szeretetszolgálatokkal, amely Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza emberbaráti szervezete.

„Olyan sok a teendő, olyan sok a szenvedés, hogy egyetlen szervezet nem képes mindent megtenni” – közölte újságírói kérdésre Sharon Eubank.

A találkozó alkalmat adott az egyház tisztségviselőinek arra, hogy megosszák azokat a meglátásaikat és tudásukat, melyet a világ szenvedéseinek enyhítésére tett erőfeszítések segítése során szereztek.  Ez volt az első eset, hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza bármely vezetője a brit parlamentben összegyűltekhez szólhatott. A gyűlés során Nicholson bárónő köszönetet mondott Holland eldernek „a rendkívüli beszédért”.

„A parlament – különösképpen pedig a Lordok Házának – tagjai érdeklődéssel szemlélik, amit teszünk – fejtette ki Holland elder a gyűlést követően a sajtó képviselőinek. – Ők is sok ilyen tevékenységet végeznek, és úgy hiszem, hogy immár jelentős partnerként, jelentős hozzájárulóként tekintenek ránk, és szerintem építeni szeretnék ezt a kapcsolatot.

Az én üzenetem az volt, hogy vallási szervezetként, egyházként van egy meghatározott előnyünk, abból fakadóan, hogy hiszünk Isten atyai és az emberek testvéri mivoltában. Valamint, hogy nemcsak kötelesek, de képesek is vagyunk Jézus Krisztus evangéliuma révén arra, hogy kinyújtsuk a karunkat, gondoskodjunk a szegényekről, felruházzuk a ruhátlanokat, etessük az éhezőket.”

A MormonNewsroom.org oldalon további érdekes részletek találhatók az UNSZ Szeretetszolgálatok működéséről.

 

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.