Téma

Mormon könyve: egy másik tanúbizonyság Jézus Krisztusról

A Mormon könyvét 1830-as első, angol nyelvű kiadása óta 82 nyelvre fordították le teljes egészében, és a kinyomtatott példányok száma meghaladja a 150 milliót. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza „zárókövének” nevezik. Az egyház tagjai kezdettől fogva szentírásként fogadják el.

Ez nem jelenti azt, hogy az egyház tagjai számára a Mormon könyve helyettesíti a Bibliát mint szentírást. A Bibliát és a Mormon könyvét egymással párhuzamosan használják, amikor prédikálnak vagy személyesen tanulmányozzák azokat.

Az utolsó napi szentek a nagy ősi amerikai civilizációk feljegyzésének tartják a Mormon könyvét.

A feljegyzés szerint e civilizációk egyike egy Lehi nevű férfitől eredt, aki családjával együtt Kr.e. 600 körül hagyta el Jeruzsálemet. Elvándoroltak a tengerhez, hajót építettek, és az óceánon átkelve eljutottak az amerikai földrészre.

Az Újvilágba érkezésük utáni egyre növekvő nézeteltérések miatt a család különböző törzsekre szakadt, amelyekből aztán két egymással szemben álló nemzet nőtte ki magát. A feljegyzések által lefedett ezer év alatt folyamatos viszálykodások voltak köztük, melynek révén végül a két nemzet egyike kipusztult.

A történet menete folyamán számos próféciát és bizonyságot olvashatunk Jézus Krisztusról, a világ Szabadítójáról, amelyek között kitűnik az, amikor a feltámadt Jézus meglátogatja az Újvilág népét.

A Mormon könyve feljegyzi, hogy az ősi Amerikában élő nép között végzett szolgálata során Krisztus megalapította egyházát, miként azt az Óvilágban is tette.

A feljegyzés szerint Krisztus látogatása után majdnem 200 évig egységben és bőségben éltek az emberek.

Idővel azonban kezdtek hátat fordítani Krisztus tanításainak. Elhatalmasodott közöttük a gonoszság, és a pusztító háborúk egy teljes nemzet kihalását eredményezték.

A Mormon könyve beszámol róla, hogyan jegyezték fel ezeket az eseményeket gondosan fémlemezekre. E feljegyzés megőrzésének és tovább vezetésének felelőssége a Jeruzsálemet elhagyó családdal kezdve nemzedékről nemzedékre szállt.

Az egyik utolsó feljegyzésíró egy Mormon nevű ősi amerikai próféta volt, aki az évszázadokon átívelő feljegyzések kivonatolásával aranylemezeken tömörebb beszámolót készített.

Ezt a kivonatolt feljegyzést Mormon fiának, Moróninak adta, nemzete utolsó általunk ismert túlélőjének, aki élete vége felé elrejtette a lemezeket egy dombon, amely évszázadokkal később New York állam északi részére esett.

Az utolsó napi szentek hiszik, hogy 1823-ban ide, a New York-i Palmyra közelében található, napjainkban Kumóra-domb nevet viselő helyszínre tért vissza Moróni – immár angyalként – és vezette el a tizenéves Joseph Smitht az elrejtett lemezekhez. Joseph Smith később megalapította Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházát.

A korai egyháztörténet feljegyzi, hogy Moróni az aranylemezeket később ideiglenesen Joseph Smithre bízta, aki három férfinak megengedte, hogy megnézzék azt, másik nyolc férfinak pedig hogy a kezükbe vegyék. E tanúk írásos bizonysága a Mormon könyve bevezetése után található.

Joseph körülbelül három hónap alatt fordította le a lemezeket, amelyeket aztán visszaadott Moróni angyalnak. A Mormon könyvét először 1830-ban, angolul adták ki, New York államban.

1851-ben a Mormon könyvét lefordították dán nyelvre, ez volt az első nem angol nyelvű kiadás. 2000-ben az egyház mérföldkőhöz érkezett, az angollal együtt ekkorra a Mormon könyve fordításai elérték a 100 nyelvet. A teljes könyv az angolt leszámítva 81 nyelven jelenik meg, és további 25 nyelven adtak ki belőle szemelvényeket. 

A Mormon könyve céljának tisztázása és hangsúlyozása végett 1982-ben a könyv alcímet is kapott. A teljes cím így A Mormon könyve: egy másik tanúbizonyság Jézus Krisztusról.

Joseph Smith a Mormon könyve lefordítása mellett más olyan kinyilatkoztatásokat is lejegyzett, amelyeket Istentől kapott. E kinyilatkoztatások nagy része megtalálható két másik utolsó napi szentírás-könyvben, amelyek címe: a Tan és a szövetségek, valamint a Nagyértékű gyöngy.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.