Sajtóközlemény

Nelson elder hívők százaival találkozik Németországban és Olaszországban

2013. június 8-án, szombaton Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjainak és vezetőinek százai gyűltek össze két európai helyszínen múlt hétvégén, hogy sugalmazást nyerjenek és útmutatást kapjanak a Tizenkét Apostol Kvóruma egyik tagjától. 2013-ban Russell M. Nelson elder Münchenben képzést tartott a Dél-Németországból, Ausztriából és Svájcból érkező, nem hivatásos papsági vezetők számára. Másnap részt vett egy egyházi konferencián, melyet Münchenben tartottak a dél-bajorországi egyháztagoknak és barátaiknak, valamint szólt a hívőkhöz egy különleges összejövetel alkalmával az északkelet-olaszországi Padovában.

Nelson eldert számos rangidős egyházi vezető elkísérte: Ulisses Soares elder a Hetvenek Elnökségéből, Patrick Kearon elder az Európa Terület Elnökségéből és Christian Fingerle, területi hetvenes.

„Az egyháztagok felkészülten érkeztek. Magukkal hozták ismerőseiket és mindannyian áldásban részesültek. Akikkel csak találkozott Nelson elder és a felesége, és akiket tanítottak, mindannyian felemelő érzésekről és kérdéseik megválaszolásáról számoltak be. Kiváltságnak érzem, hogy láthattam a résztvevők hitét és azon eltökéltségét, hogy az ott tapasztaltak alapján cselekedjenek” - mondta Kearon elder.

Más egyházi vezetők is beszámoltak a konferencián tapasztalt érzéseikről. „Apaként mélyen megindított Nelson elder látogatása. Beszédében azokat az egyszerű, krisztusi elveket emelte ki, amelyeket szülőkként megtaníthatunk a gyermekeinknek. Nelson elder kifejezte azon vágyát is, hogy minden gyerek képes legyen visszaemlékezni apja hangjára, amint éppen a szentírásokat olvassa fel neki” - mondta Michael Auras, a München Cövek elnöke.

A müncheni képzésen a München, Stuttgart, Zürich, Sankt Gallen, Bern, Salzburg és Bécs Cövekek vezetőségi tagjai vettek részt. Ugyanabban az időben az egyház ugyanazon területeiről érkező női tagjainak is tartottak egy különleges gyűlést. A cövek egy adott földrajzi területhez tartozó gyülekezetekből áll.

Ugyanezen az estén a Velence Cövek tagjai is összegyűltek Padovában, hogy meghallgassák Nelson eldert.

Nelson eldert, aki nemzetközileg elismert sebész és kutatóorvos, 1984. április 7-én támogatták a Tizenkét Apostol Kvórumában. Neve szerepel a Ki kicsoda a világban?, a Ki kicsoda Amerikában? és a Ki kicsoda a vallásban? című lexikonokban. A Tizenkét Apostol Kvóruma egyike a legfőbb elnöklő testületeknek az egyház igazgatásában. Az elsődleges feladatukon felül – hogy Krisztus nevének különleges tanúi legyenek világszerte –, az apostolok felügyelik az egész egyház fejlődését.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.