Sajtóközlemény

Nelson elnök közösségimédia-bejegyzésben szólal fel a rasszizmus ellen és szólít fel az emberi méltóság iránti tiszteletre

A közelmúlt eseményeinek fényében Russell M. Nelson, Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza elnöke a következő üzenetet osztotta meg a közösségimédia-felületein:

Csatlakozunk mindazokhoz e nemzetben és szerte a világon, akiket mélységesen elszomorítanak a rasszizmus közelmúltbeli megnyilvánulásai és az emberi élet nyilvánvaló semmibevétele. Viszolygunk annak valóságától, hogy néhányan megtagadnák másoktól a tiszteletet és a legalapvetőbb szabadságjogokat pusztán a bőrszínük miatt.


Az is elszomorít bennünket, amikor az emberi méltóság elleni ezen támadások erőszakhoz és zavargáshoz vezetnek. Mindannyiunk Teremtője azt kéri tőlünk, hagyjunk fel az előítéletes magatartással Isten gyermekeinek bármely csoportjával szemben. Akiben közülünk előítélet van egy másik rasszal
szemben, bűnbánatot kell tartania!


A Szabadító a földi küldetése során folyamatosan szolgálta a kirekesztetteket, a háttérbe szorítottakat, a megítélteket, a figyelmen kívül hagyottakat, a bántalmazottakat és a lenézetteket. Az Ő követőiként beérhetjük-e ennél kevesebbel? A válasz: nem!

Hiszünk a szabadságban, a kedvességben és az igazságosságban Isten minden gyermeke számára! Legyen világos mindenki számára: Fivérek és nővérek vagyunk, mindegyikünk egy szerető Mennyei Atya gyermeke. Az Ő Fia, az Úr Jézus Krisztus mindenkit hív, hogy jöjjön Őhozzá – „feketét és fehéret, szolgát és szabadot, férfit és nőt” (2 Nefi 26:33). Mindannyiunk felelőssége megtenni minden tőlünk telhetőt a saját hatáskörünkben, hogy megőrizzük az Isten minden fiának és leányának kijáró méltóságot és tiszteletet.


Egy ország csakis annyira lehet nagy, mint a népe. Ez megköveteli, hogy az állampolgárok kialakítsanak magukban egy erkölcsi iránytűt, amely segít nekik különbséget tenni helyes és helytelen között.


Az olyan törvénytelen cselekedetek, mint a fosztogatás, a rongálás vagy a köz- és magántulajdon tönkretétele, tűrhetetlenek. Helytelen cselekedetet soha nem hozott helyre egy újabb helytelen cselekedet. Gonoszságnak soha nem vetett véget még több gonoszság.


Táplálnunk kell abbéli hitünket, hogy Isten az atyánk és az emberek testvéreink. Táplálnunk kell a minden emberi lélek emberi méltósága iránti alapvető tiszteletet, függetlenül a bőrszínüktől, a hitvallásuktól vagy az általuk képviselt ügytől. Valamint fáradhatatlanul a megértés hídjainak felépítésén kell dolgoznunk az elkülönítés falainak felhúzása helyett.


Arra kérem mindannyiunkat, hogy munkálkodjunk közösen a békéért, a kölcsönös tiszteletért, valamint a szeretet kiáradásáért Isten minden gyermeke számára.


Russell M. Nelson elnök

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.