Téma

Nem hivatásos papság

Az utolsó napi szentek gyülekezeteit püspök vezeti (vagy kisebb gyülekezetek esetében gyülekezeti elnök). A püspök viseli a papságot, és egy őnála rangidősebb egyházi vezető rendeli el őt a püspök hivatalába. Polgári foglalkozása van, és semmilyen fizetséget nem kap az egyházban végzett szolgálatáért. Bár a szolgálatnak nincs kötött időtartama, egy püspök általában körülbelül öt éven keresztül szolgálja gyülekezetét, aztán visszatér a gyülekezet tagjai közé, vagy azon kívül más feladatkört kap.

További papságviselők is támogatják feladataiban a püspököt, például két tanácsos. Ezen kívül a püspök az egyházközségi tanácstól is segítséget kap, amely olyan férfiakból és nőkből áll, akik jól körülhatárolható, fontos feladatköröket töltenek be a nyáj fiatalokból és idősebbekből álló tagjai javára.

Vannak a gyülekezetben olyan feladatok, amelyeket csak papságviselő végezhet el, ilyen például a test (kenyér) és a vér (víz) úrvacsorai jegyeinek a megáldása, a betegek szertartásos megáldása, vagy egy másik ember megkeresztelése. A papságot csak az arra érdemes férfi egyháztagok viselhetik.

Az olyan feladatok, amikor valaki prédikál a gyülekezetnek vagy imát mond a gyűléseken a gyülekezet nevében, nem követelik meg a papságot, és ezekben egyenlő mértékben osztoznak a férfiak és a nők.

Az utolsó napi szent közösségekben oly mélyen gyökerező önkéntesség hagyományának egyik oka az lehet, hogy gyülekezeti szinten nincs fizetett papság. Mindenkitől elvárják, hogy segítsen, és a helyi vezetők között nincs állandó rangidősségi beosztás. Lehet, hogy aki ma püspökként szolgál, a jövő héten már egy osztály tagjaként ül valahol, és olyan valaki tanítja, aki korábban a segédje volt. 

A papságon belül sincs rendfokozat szerinti beosztás. Majdnem minden férfi viseli az elder vagy a főpap hivatalát, aki tevékeny az egyházban. Ezek a férfiak úgynevezett kvórumokba gyűlve részesülnek hetente oktatásban, és egymással együttműködve elégítenek ki bizonyos szükségleteket, például gondoskodnak a szegényekről vagy segítik az egyedülálló szülő vezette családokat.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.