Téma

Pecsételés

Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházában a pecsételés szó azt jelenti, hogy egy férfit és egy nőt, valamint a gyermekeiket az örökkévalóságra egyesítik. Ezt a pecsételést kizárólag az egyház egy templomában végezheti el egy olyan személy, aki rendelkezik a papsággal, vagyis az Istentől kapott felhatalmazással. Az utolsó napi szentek hite szerint a pecsételés azt jelenti, hogy ezek a családi kapcsolatok a halál után is megmaradnak, ha az érintett egyének Jézus Krisztus tanításai szerint élnek. Az utolsó napi szentek számára a család létfontosságú Isten tervében, és ez a legfontosabb egység mind a földön, mind az örökkévalóságban.

Amikor egy férfi és egy nő házasságot köt egy utolsó napi szent templomban, a szertartást pecsételésnek nevezik. Ha ennek a házaspárnak később gyermekei születnek, akkor ők már automatikusan a szüleikhez lesznek pecsételve. Azoknak a házaspároknak, akik házasságkötésük után csatlakoztak az egyházhoz, vagy eredetileg valamely más okból nem a templomban kötöttek házasságot, később lehetőségük van arra, hogy a templomban egymáshoz pecsételjék őket. Ilyen esetben a gyermekeiket is a szülőkhöz pecsételik. Ezek a pecsételő szertartások helyettesek által a halottakért is elvégezhetők, ennek következtében a családok nemzedékekre visszamenőleg össze lesznek kötve.

Maga Jézus Krisztus is beszélt a pecsételés fogalmáról az Újszövetségben:

„Mikor pedig Jézus Czézárea Filippi környékére méne, megkérdé tanítványait, mondván: Engemet, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek? […]

Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.

És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám.

De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.

És néked adom a mennyek országának kulcsait; és a mit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és a mit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen” (Máté 16:13, 16–19).

Az utolsó napi szentek hite szerint a Péternek adott felhatalmazást 1829-ben Joseph Smith is megkapta, majd ezt továbbadatott az egyház mindenkori prófétájának és elnökének, egészen a jelenlegi elnökig. Csakis a próféta adhatja meg valakinek a pecsételő hatalmat, és egy időben viszonylag kevés ember rendelkezik ezzel a felhatalmazással.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.