Téma

Politikai semlegesség

Az egyház küldetése az, hogy Jézus Krisztus evangéliumát prédikálja, nem pedig az, hogy politikusokat válasszon meg. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza pártpolitikai kérdésekben semleges álláspontot foglal el. Ez minden ország esetében így van, ahol az egyház megalapításra került.

Az egyház irányelvei tehát a következők:

 • Nem támogat, nem népszerűsít és nem is ellenez politikai pártokat, jelölteket vagy politikai programokat.
 • Nem engedi meg, hogy egyházi épületeit, tagsági listáit vagy más forrásait pártpolitikai célokra használják.
 • Nem kívánja előírni tagjainak, hogy melyik jelöltre vagy pártra adják le szavazatukat. Ez minden esetre vonatkozik, függetlenül attól, hogy egy tisztségre jelölt személy tagja-e vagy sem Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházának.
 • Nem törekszik arra, hogy irányítsa vagy utasítsa a kormányzatok vezetőit.

Továbbá:

 • Arra buzdítja tagjait, hogy felelős polgárokként többek között azáltal is vállaljanak szerepet a közösségükben, hogy tájékozódnak a kérdésekről és szavaznak a választásokon.
 • Elvárja tagjaitól, hogy tájékozott és udvarias modorban vegyenek részt a politikai folyamatokban, tiszteletben tartva azt tényt, hogy az egyház számos különféle háttérrel és tapasztalattal rendelkező tagokból áll, akiknek pártpolitikai kérdésekben eltérő véleménye lehet.
 • Azt kéri a választott tisztségekre pályázó tagjaitól, hogy ne sugallják azt, miszerint jelöltségüket vagy programjukat az egyház támogatja.
 • Intézményként jogot formál arra, hogy – pártsemleges módon – felszólaljon olyan ügyekben, amelyek meggyőződése szerint jelentős társadalmi vagy erkölcsi következményekkel járnak, vagy amelyek közvetlen kihatással vannak az egyház érdekeire.

Az Egyesült Államokban, ahol a világ utolsó napi szentjeinek közel fele él, szokás, hogy az egyház az országos választások alkalmával kiad egy levelet, melyben arra buzdítja a gyülekezetek tagjait, hogy vegyenek részt a szavazáson, de egyúttal kihangsúlyozza az egyház semlegességét a pártpolitikai ügyekben.

Kapcsolat a kormányzatokkal

Azon utolsó napi szentek, akik megválasztott képviselők, saját döntéseket hoznak, és nem feltétlenül értenek egyet egymással vagy akár egy hivatalos egyházi állásponttal. Bár az egyház tájékoztathatja őket és bármely más választott tisztségviselőt is a véleményéről, mindeközben elismeri, hogy a tisztségviselőknek a legjobb ítélőképességük szerint, az általuk képviselni hivatott választókra tekintettel kell meghozniuk a saját döntéseket.

Újkori szentírásutalás a kormányzat szerepére: Tan és a szövetségek 134. szakasz

Elnöklő egyházi tisztviselők politikai pártban való részvétele

Az Első Elnökség 2011. június 16-án kelt levele újra leszögezi és további felvilágosítást ad az egyház álláspontjáról a politikai semlegességgel kapcsolatban. A kijelentés érvényes minden teljes idejű általános felhatalmazottra, általános segédszervezeti vezetőre, misszióelnökre és templomelnökre. A szabályzat nem vonatkozik a teljes idejű egyházi alkalmazottakra.

„Az egyház általános felhatalmazottai, általános tisztségviselői és házastársuk, valamint más teljes időben szolgálatot teljesítő egyházi vezetők ne vegyenek részt személyesen politikai kampányokban, beleértve a jelöltek népszerűsítését, a pénzgyűjtést, a jelöltek nevében való nyilatkozatokat vagy a jelöltek más módon történő támogatását, valamint az anyagi hozzájárulást.

Mivel a területi hetvenesek, cövekelnökök és püspökök nem teljes idejű tisztségviselői az egyháznak, szabadon tehetnek hozzájárulást, szolgálhatnak kampánybizottságban, és egyéb módokon is támogathatják az általuk választott jelölteket, a következő feltételek mellett:

 • Kizárólag egyéni állampolgárként vesznek részt a demokratikus folyamatban, és nem utalnak arra, illetve nem engedik, hogy mások arra következtessenek, hogy a tetteikkel vagy a támogatásukkal bármilyen módon is az egyházat képviselik.
 • Nem használnak egyházi fejléces levélpapírokat, egyházi címlistákat vagy e-mail rendszereket, illetve egyházi épületeket politikai hírverés céljából.
 • Nem vesznek részt az egyházi vezetésük alá tartozó egyháztagokra irányuló pénzgyűjtésben vagy más kampánytevékenységben.”

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.