Téma

Saját nemhez való vonzódás

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza elismeri, hogy a saját nemhez való vonzódás olyan kényes téma, melyhez kedvességre, könyörületre és megértésre van szükség. A mormonandgay.lds.org weboldal megerősíti azt a tényt, hogy – ahogyan az egyik mormon szentírás is fogalmaz – Isten „szereti gyermekeit” (1 Nefi 11:17); és azt a célt szolgálja, hogy mindenkinek segítsen evangéliumi szemszögből jobban megérteni a saját nemhez való vonzódást.

Az egyház nem foglal állást a saját nemhez való vonzódás okát illetően. Dallin H. Oaks elder 2006-ban kijelentette: „Az egyház nem foglal állást abban, hogy mi okozza ezeket a fogékonyságokat vagy hajlamokat, az azonos nem iránti vonzódást is beleértve ebbe.”

A saját nemhez való vonzódás érzései nem minősülnek bűnnek. M. Russell Ballard elder leszögezte: „Beszéljünk világosan: Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza abban hisz, hogy »a saját nemhez való vonzódás megtapasztalása sok ember számára egy összetett valóság. Maga a vonzódás nem minősül bűnnek, ám az aszerint való cselekvés igen. Habár nem az egyének választják azt, hogy ilyen vonzódásaik legyenek, a rájuk adott választ igenis ők választják meg. Az egyház szeretettel és megértéssel karolja fel Isten minden gyermekét, beleértve [azokat is, akik a saját nemükhöz vonzódnak]«.”

Míg a saját nemhez való vonzódás nem bűn, ugyanakkor kihívást jelenthet. Bár ezeket az érzéseket az ember nem maga választja, elkötelezheti magát Isten parancsolatainak betartása mellett. Egy olyan illető szülője, aki a saját neméhez való vonzódást él meg, vagy melegként határozza meg magát, válassza azt, hogy szereti és elfogadja gyermekét. Az egyháztagok közösségeként az utolsó napi szentek igyekezzenek befogadó közösséget létrehozni.

Akik a saját nemükhöz való vonzódást tapasztalnak vagy melegként határozzák meg önmagukat, teljes mértékben részt vehetnek az egyházban. Az egyházi eljárásrend így fogalmaz: „Ha egyháztagok saját nemük iránt éreznek vonzalmat, de nem tanúsítanak homoszexuális viselkedést, akkor a vezetők támogassák és biztassák arra irányuló elhatározásukat, hogy az erkölcsi tisztaság törvénye szerint élnek, és ellenőrzés alatt tartják a tisztátalan gondolatokat. Ezek az egyháztagok kaphatnak egyházi elhívást. Ha minden más szempontból érdemesek és alkalmasak, akkor lehet templomi ajánlásuk és részesülhetnek templomi szertartásokban.”

A Mormon and Gay [Mormon és meleg] egyházi weboldal elnevezése azt a tényt tükrözi, hogy nem szükséges a két identitás között választani – az ember valójában melegként is élhet Krisztus tanításaihoz hűen.

További részletek a mormonandgay.lds.org oldalon találhatók.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.