További források

Tudni és megérteni

Bizonyságot szerezni, és élő tanújaként állni mindannak, amiről tudjuk, hogy igaz, létfontosságú a halandóságon át tartó utazásunk során elérhető lelki fejlődésünkhöz. Ezért meg kell értenünk mi a bizonyság, hogyan tudunk szert tenni rá, és mit kell tennünk azért, hogy táplálni és erősíteni tudjuk azt.

Kezdjük azzal, hogy igyekezzünk mélyebben megérteni, mi is a bizonyság. Dallin H. Oaks elder azt mondta: „Az evangéliumról való bizonyság személyes tanúság, melyet a Szentlélek tesz a lelkünknek, hogy bizonyos örök jelentőségű tények igazak, és hogy mi tudjuk, hogy azok igazak.”1

A bizonyság alapja az a tudás, hogy Mennyei Atyánk él és szereti a gyermekeit; hogy Jézus Krisztus él, hogy Ő Isten Fia, és hogy véghezvitte a végtelen engesztelést; hogy Joseph Smith Isten prófétája, akit arra hívtak el, hogy visszaállítsa az evangéliumot; hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza a Szabadító igaz egyháza a földön; és hogy az egyházat ma egy élő próféta vezeti. Ebből az alapból kiindulva a bizonyság addig gyarapodik, amíg magába nem foglalja az evangélium összes tantételét.

A Kalauz a szentírásokhoz a tudás szó jelentését a következőképpen határozza meg: „Megértés, felfogás, különösen az igazságé, amint azt a Lélek tanítja, illetve megerősíti.”2 Amikor azt mondjuk, hogy valamiről tudjuk, hogy igaz az evangéliumban, akkor valójában azt mondjuk, hogy éreztük, hogy igaz. Nem tudhatjuk valamiről, hogy igaz, anélkül, hogy a szívünkben ne éreznénk, hogy az igaz!

A Kalauz a szentírásokhoz a megértés szó jelentéséről pedig azt írja: „Megismerni, illetve felfogni valamely igazság jelentését, beleértve annak alkalmazását az életben.”3 Ahhoz, hogy megértsük vagy felfogjuk azon dolgokat, melyekről éreztük, hogy igazak, azok szerint kell élnünk, és át kell ültetnünk őket a gyakorlatba. Csakis ekkor lesz hiánytalan és teljes a tudásunk.

Például, én tudhatom, hogy a tized törvénye igaz tantétel és Mennyei Atyánk isteni törvénye. Erre a tudásra szert tehetek, ha olvasom a tized tantételét, elgondolkodom rajta és imádkozom róla, vagy ha hallok valakit tanítani a tizedről, és közben a Szentlélek megerősíti annak igazságát. Ha azonban e tanúság után soha nem fizetek tizedet, akkor vajon mennyire értettem meg mi is a tized valójában?

Az evangélium egy törvényéről vagy tantételéről szerzett bizonyság a következő két dolog kijelentése: egyrészt azon tudásé, melyet a Szentlélek nyilatkoztatott ki nekünk, másrészt pedig azon megértésé, melyet úgy szerzünk a tudásról, hogy állandóan az adott törvény vagy tantétel szerint élünk.

Az egyik legnagyszerűbb módja a bizonyságunk megszerzésének vagy erősítésének, hogy eljárunk a templomba. A templom számunkra, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagja számára a hitünk és bizonyságunk jelképe. Nem létezik jobb mód arra, hogy gyarapítsuk az evangéliummal kapcsolatos tudásunkat és megértésünket, minthogy eljárunk a templomba. Mindaz, amit annak érdekében kell megtennünk, hogy beléphessünk az Úr házába, és az ott tanultak folyamatosan táplálják és erősítik a bizonyságunkat.

Áldottak vagyunk, hogy ilyen sok templom van a területünkön. Tegyük a templomot a hódolatunk jelképévé azáltal, hogy olyan gyakran járunk oda, amilyen gyakran csak tudunk. Ha így teszünk, folyamatosan több tudásra és megértésre teszünk szert, ami meg fogja erősíteni a bizonyságunkat, az életünket pedig örömmel és békességgel fogja betölteni.

 

1Lásd Dallin H. Oaks: Bizonyság. Liahóna, 2008. máj. 26.

2 Kalauz a szentírásokhoz: tudás. scriptures.lds.org

3 Kalauz a szentírásokhoz: megértés. scriptures.lds.org

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.