Téma

Jogokkal és felhasználással kapcsolatos információk

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

E webhely használatával Ön beleegyezik az alábbi feltételekbe. Ha bármelyik feltétellel nem ért egyet, ne használja ezt a webhelyet! Fenntartjuk annak jogát, hogy ezeket a feltételeket bármikor módosítsuk, tehát kérjük, a webhely használatakor mindig nézzen utána, módosultak-e ezek a kitételek. Ha a feltételeket érintő módosítások közzététele után továbbra is használja a webhelyet, az ezen módosítások elfogadását jelenti.

HASZNÁLATI JOGOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Ezt a webhelyet Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Elnöki Testülete birtokolja és üzemelteti. Minden olyan anyag, amely ezen a webhelyen található (ideértve a szemléltetéseket, szövegeket, ikonokat, megjelenítéseket, adatbázisokat, médiát és általános információkat is), a mi tulajdonunkban van, vagy jogosultak vagyunk a használatára. Erről a webhelyről anyagok egyéb jelzés hiányában csakis személyes, kereskedelmen kívüli használatra tekinthetők meg, tölthetők le vagy nyomtathatók ki. Az anyagokat ezen kívül a média munkatársai is lemásolhatják abból a célból, hogy hagyományos hírközlési fórumokon felhasználják azokat, amennyiben nincs mellettük ezt megtiltó jelzés. Az anyagokat ezen kívül a média munkatársai is lemásolhatják abból a célból, hogy hagyományos hírközlési fórumokon felhasználják azokat, amennyiben nincs mellettük ezt megtiltó jelzés.E webhely anyagai engedélyünk nélkül nem tehetők ki más honlapra vagy számítógépes hálózatra. Erről a webhelyről nem továbbíthatók vagy oszthatók szét anyagok más webhelyekre. Ez a webhely, illetve a webhelyen található információk (ideértve az információkat közlő személyek nevét és címét) nem használhatók fel termékek vagy szolgáltatások eladása vagy reklámozása céljára, illetve ügyfél felkutatásra vagy bármely más kereskedelmi célra.

Az előbb említettek mellett is fenntartjuk magunknak annak kizárólagos mérlegelését és jogát, hogy megtagadjuk, visszavonjuk vagy korlátozzuk e webhely használatának jogát, a webhely tartalmának másolását is beleértve ebbe. Nem a mi felelősségünk azonban annak eldöntése, hogy azok, akik anyagokat szeretnének használni erről a webhelyről, mit értenek „tisztességes használat” alatt. Ez teljes mértékben a felhasználó felelőssége. Ezen kívül nem vagyunk kötelesek megadni további forrásmegjelöléseket, és azt sem garantálhatjuk, hogy az anyagok szabadon felhasználhatók más célokra. Ennek felelőssége végső soron a felhasználón nyugszik. Az egyház azonban fenntartja anyagai szabálytalan felhasználása megelőzésének, valamint a „tisztességes használat” értelmezésének jogát aszerint, ahogyan a törvényt értelmezi.

VISELKEDÉSI SZABÁLYZAT

Ön beleegyezik abba, hogy sem egyénként, sem másokkal közösen nem küld be vagy tesz ki olyan információkat erre a webhelyre, amely bántónak vagy sértőnek minősülhet más felhasználók vonatkozásában, és felhasználóként nem tetteti magát valaki másnak azért, hogy elrejtse a személyazonosságát, vagy másvalaki érintettségét sugallja ezzel. Beleegyezik abba, hogy semmi olyat nem tesz, ami akadályozhatja ezen webhely bármely irányú adatáramlását, ami hatással lehet ezen webhely szolgáltatásaira vagy teljesítményére, illetve kijátssza az általunk életbe léptetett szabályozások vagy használati szabályok bármelyikét. Tudatában van annak, hogy káros vagy sértő tettei eredményezhetik e webhely használati jogának visszavonását, illetve Önnel szembeni jogi lépéseket.

HIVATKOZÁS

Az Ön kényelme érdekében ez a webhely tartalmazhat mások által üzemeltetett webhelyekre való hivatkozásokat. Ezeket a webhelyeket nem mi tartjuk karban vagy felügyeljük, és a tartalmukért nem vállalunk felelősséget. Bár minden jóhiszemű erőfeszítést megtettünk azért, hogy csak ízléses, helyénvaló webhelyekre hivatkozzunk, ezek némelyike tartalmazhat helytelen vagy kifogásolható anyagokat. Ha e webhely használata során ilyen anyagokra bukkan, kérjük, azonnal tudassa ezt velünk!

Hitünk szerint akik információkat bocsátanak rendelkezésre az Interneten, tudatában vannak annak, hogy az a nagyközönség számára széles körben elérhető lesz. Ennélfogva úgy véljük, hogy jogilag megengedett és az Internetet használók elvárásainak megfelelő a más webhelyekre történő hivatkozás. Ha azonban egy bizonyos webhely hozzáférése korlátozandó, a webhely üzemeltetője azonnal tudassa ezt velünk!

HATÁSKÖR ÉS A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK

E megegyezést az Amerikai Egyesült Államok Utah államának törvényei szabályozzák, amint azok a felvállalt és teljes mértékben az államon belül végrehajtandó megegyezésekre vonatkoznak, nem szegve meg vagy hágva át más törvényeket. Ezen megegyezés betartatására vonatkozó lépéssel vagy e webhellyel kapcsolatos bármely ügyben a Salt Lake County területén található állami vagy központi törvényszékekhez kell fordulni, és Ön ezennel elfogadja és aláveti magát e törvényszékek személyére vonatkozó hatáskörének, ami az ilyen lépés jogi útra terelését illeti. Ha e megegyezés bármely kitétele teljes mértékben vagy részben törvénytelen, érvénytelen vagy betartathatatlan, az nincs hatással a többi kitételre, ha mi úgy nem véljük, hogy az érvénytelen vagy betartathatatlan kitétel a megegyezés elengedhetetlen eleme, amely esetben kizárólagos belátásunk szerint kiegészíthetjük a megegyezést.

A FELELŐSSÉGRE VONHATÓSÁG KORLÁTAI

Nem vállalunk felelősséget abból adódó különleges vagy továbbgördülő károkért, amelyek e webhely vagy egy hivatkozott webhely anyagának használatából vagy Ön számára fel nem használhatóságából erednek, a kizárólagosság nélkül ide értve a profitveszteségeket, az üzleti fennakadást, a programok vagy más adatok elvesztését az Ön információkezelő rendszerén. A károk, veszteségek és intézkedési okok összességéért vállalt teljes felelősségvállalásunk semmilyen esetben sem haladhatja meg annak mértékét, amennyit Ön vagy bárki az ezen oldalhoz vagy hivatkozott oldalhoz való hozzáférésért fizetett.

ZÁRADÉKOK

E WEBHELY VAGY BÁRMELY HIVATKOZOTT WEBHELY ANYAGAI ÚGY BOCSÁTTATNAK RENDELKEZÉSRE, AHOGY AZOK VANNAK, ÉS SEMMILYEN MEGJELENÍTETT VAGY BURKOLT GARANCIA NEM VONATKOZIK RÁJUK. A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK SZERINTI LEHETŐ LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN ELZÁRKÓZUNK A MEGJELENÍTETT VAGY BURKOLT GARANCIÁKTÓL, BELEÉRTVE EBBE – NEM KIZÁRÓLAGOS JELLEGGEL – A JOGOSULTSÁGI GARANCIÁKAT, VALAMINT AZ ADOTT CÉLRA VONATKOZÓ, MEGJELENÍTETT VAGY BURKOLT MEGFELELŐSÉGI ÉS VÁSÁRLÁSI GARANCIÁKAT. NEM GARANTÁLJUK AZT, HOGY E WEBHELY FUNKCIÓI FOLYAMATOSAN VAGY HIBA NÉLKÜL MŰKÖDNEK, HOGY A HIBÁK KIJAVÍTÁSRA KERÜLNEK, VAGY HOGY EZ A WEBHELY, ILLETVE AZ AZT MŰKÖDTETŐ SZERVER MENTES A VÍRUSOKTÓL ÉS AZ EGYÉB KÁROS KOMPONENSEKTŐL.

VÉDJEGYEK

„Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza”, a „Liahóna”, a „Mormon könyve” és a „mormon” az Intellectual Reserve, Inc. védjegyei.

KÉRDÉSEK ÉS SZERZŐI JOGGAL KAPCSOLATOS KÉRVÉNYEK

Azon anyagokkal kapcsolatos további segítség vagy információk végett, amelyekre az egyház formál szerzői jogot, felveheti a kapcsolatot az egyház Szellemi Tulajdon Hivatalával:

Telefon: +1-801-240-3959 vagy 1-800-453-3860, 2-3959-es mellék

Fax: +1-801-240-1187

E-mail:cor-intellectualproperty@ldschurch.org

Az egyház szerzői joggal védett anyagai felhasználási kérelméhez kérjük, töltse ki a kérelmének megfelelő formanyomtatványt:

Általános kérelem esetén:Szerzői jogi kérelem nyomtatvány

Valamely anyag kéziratban történő felhasználásához:Szerzői jogi kérelem – kézirat nyomtatvány

Zenei feldolgozások létrehozása végett:Szerzői jogi kérelem – zenei összeállítás nyomtatvány

A kérelmi nyomtatvány és az abban megnevezett szükséges anyagok ide küldhetők:

Attention: Licensing
Intellectual Property Office
50 East North Temple Street
Salt Lake City, Utah 84150-0018 USA

A nyomtatvány a fenti fax számra vagy e-mail címre is küldhető.

Megjegyzés: A kereskedelmen kívüli használatra vonatkozó kérelmekre körülbelül kettő-négy héten belül várható válasz; a kereskedelmi használatra vonatkozó kérelmekre pedig négy-hat héten belül.

Hatályba lépés dátuma: 2012. február 21.

(Frissítve 2012/02/21)

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.