Mormon Newsroom
Sajtóközlemény

Magyarország ENSZ-nagykövete egyházi vezetőkkel találkozott Salt Lake Cityben

Utahi útja során az egyház több létesítményével és világméretű programjával is megismerkedett Magyarország ENSZ-nagykövete, Bogyay Katalin.

Az április 7-én lezajlott látogatáson a diplomata és kíséretében lévő férje megtekintette az egyház nemzetközi segélyezési erőfeszítéseiben kulcsszerepet játszó Emberbaráti Központot, valamint az egyház jóléti létesítményeinek zászlóshajóját, a Püspökök Központi Tárházát. Bogyay nagykövetasszony elismerését fejezte ki a rendszer kiterjedtsége és szervezettsége láttán. „Ez igazán bámulatos. Önök csodát tesznek itt a szükséget szenvedőkért” – jelentette ki az üzemlátogatás végén.

A továbbiakban a vendégek két misszionárius nővér segítségével magyarul tájékozódhattak az egyház történetéről és hitelveiről, amit a Konferenciaközpont meglátogatása követett. Ezután M. Russell Ballard elder – Donald L. Hallstrom elder, a Hetvenek elnökségének tagja társaságában – az irodájában fogadta a nagykövetasszonyt és férjét, ahol további beszélgetést folytattak, többek között az apostolok szerepéről és elhívásáról, a papság visszaállításáról, a Mormon könyvéről, illetve a tized tantételéről és a templomi szertartásokról.

A látogatást hivatalos vacsora zárta, melyen Donald L. Hallstrom elder elnökölt, és jelen volt mások mellett Linda K. Burton nőtestvér, a Segítőegylet általános elnöke is. A Nemzetközi Gyermekkórus előadása, melynek része volt a Himnusz és egy magyar gyermekdal is, különösen lenyűgözte a magyar diplomatát, aki ezután a gyermekek nagy örömére mindegyikükkel kezet fogott.

A vacsorán szó esett a nők szerepéről az egyházban és az egyháztag nők szerepéről a világban. Hallstrom elder kifejtette, hogy az egyház reményei szerint az Úr Lelke világszerte megérinti majd az emberek szívét, és ők segíteni fognak a felebarátaink iránti szolgálatban. Kijelentette továbbá, hogy az emberbaráti munka önmagában nem elégséges, hanem abban is segítenünk kell, hogy a megsegítettek mindannyian, egyenként új életet építhessenek fel. A keresztények a világ számos részén veszélyben vannak – tette hozzá –, de együtt kell munkálkodnunk a katolikusokkal és más keresztény vallásokkal a szükséget látók megerősítése céljából. „Amikor a családok megerősíttetnek az egyház tanításai szerint, akkor képesek vagyunk megszüntetni a világban tapasztalható gyűlölet és félelem zömét” – zárta mondanivalóját Hallstrom elder.

Egyetértés volt a beszélgetés során abban, hogy fontos minden nemzettel baráti és szeretetteljes viszonyra törekedni. A nagykövetasszony kiemelt érdeklődést tanúsított a menekültek és más szükséget látók megsegítését célzó erőfeszítések, illetve a családok fontosságának témája iránt, és kijelentette: „Ki akarok állni a nőkért és a rabszolgaság ellen. Fel kell ismernünk ezt a problémát és változtatnunk kell rajta, különösen annak fényében, hogy a női menekültek közül sokakkal közönséges rabszolgaként bánnak.”

A látogatás végén Bogyay Katalin és férje reményüket fejezték ki, hogy a Konferenciaközpontban tartandó karácsonyi koncertre ismét Utahba látogathatnak majd.

Fotó: A Utahi Nemzetközi Gyermekkórus (Magyarország állandó ENSZ-képviselete jóvoltából)

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.