A Sajtószoba Blog

25 éves a szombathelyi gyülekezet

1990. április 26-án, a helyi újságban a következő hír jelent meg: "Jézus Krisztus Mai Szentjei Egyháza, a mormon egyház, bécsi missziója hozzájárulásával mormon gyülekezet és misszió alakult Szombathelyen. A két ifjú misszionárius, Shane R. Lyon és Aaron W. Johnson tegnap délután érkezett a megyeszékhelyre, tervük szerint mintegy 20 hónapig terjesztik ezt a nálunk alig ismert, Amerikából elterjedt vallást. A szombathelyi gyülekezet a harmadik az országban. Vasárnap délelőtt tizenegykor az első szombathelyi mormon összejövetel a Savaria Múzeumban lesz, az első emelten. Ezentúl vasárnaponként, mindenki számára látogatható a celebráció."

25 esztendő telt el azóta, hogy a ma már Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza néven ismert mormonok, minden vasárnap összegyűlnek a Herényi városrészben található gyülekezeti házban. Sokan vannak azonban, akik emlékeznek még a kezdetekre, és arra, hogy miként is ismerték meg az egyház tanításait, fogadták el azokat, és keresztelkedtek meg.

Keresztelők, esküvők, különleges rendezvények, szabadidős tevékenységek adnak lehetőséget arra, hogy az egyház tagjai ne csak vasárnap találkozzanak, és így a hitüket nem csak ezen az egy napon gyakorolják. Az evangéliumi tanok szervesen beépülnek a mindennapokba, és az imádkozás, a szentírások olvasása, mind-mind komoly segítséget jelent a nehézségek leküzdésében.

szombathelygyulekezetihaz

(A szombathelyi gyülekezet épülete. Az egyháztagok itt gyűlnek össze vasárnaponként Istentiszteletre és hétköznap a különböző programokra.)

Minden egyháztag életében fontos pillanat, amikor először megy Szent Templomba, ahol az egyház tagjai olyan szertartásokban vesznek részt, melyeknek az a célja, hogy családjukat mindörökre egyesítsék, és segítsenek nekik visszatérni Istenhez. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházának tagjai aktívan részt vesznek a családtörténeti munkában. Sok egyháztag végez kutatást ősei beazonosítására.

A gyülekezetben mindenkinek van valami feladata. Ezek a megbízások, elhívások néha rövidebb, néha hosszabb időre szólnak, aminek az egyház tagjai legjobb tudásuk szerint próbálnak megfelelni.

Az elmúlt évek alatt nem csak Szombathelyre érkeztek rendszeresen a misszionáriusok, hanem az itt élő egyháztagok közül is egyre többen vállalták, hogy távol a családjuktól hirdessék az evangéliumot.

Ma már sok családban a gyerekek születésüktől fogva ismerik az egyházat, és amikor betöltik a 8. életévüket, akkor megkeresztelkednek. De addig is a családjukban, és a gyülekezetben is tanulnak a hitről, a bűnbánatról, Jézus Krisztusról, a keresztelkedésről, ismerkednek a Mormon Könyve tanításaival, megismerik Isten parancsolatait.

Családunk boldogságunk legnagyobb forrását jelentheti. Nincs mélyebb szeretet, nincs teljesebb öröm, mint amely a családi körben létezhet. A családok segíthetnek megadni az élet lehető legjobb dolgait. Mint minden értékes dolog, a családi kapcsolatok is ráfordítást igényelnek, de minden energiát megérnek, hiszen a családok célja az, hogy örökkévalóak legyenek, és örömet nyújtsanak.

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházának néhány alapvető hitelve a következő:

 • Isten a mi Mennyei Atyánk, aki szeret minket, és szeretné, ha visszatérnénk Őhozzá.
 • Jézus Krisztus Isten Fia. Ő a mi Megváltónk. Jézus Krisztus által Mennyei Atyánk módot biztosított minden embernek, hogy olyanná váljanak, mint Ő, és visszatérhessen színe elé, ahol mindörökre vele élhetnek. Ő a mi példaképünk és Szabadítónk.
 • A Szentlélek segít felismernünk az igazságot.
 • Az evangélium első tantételei és szertartásai a következők: a Jézus Krisztusba vetett hit, bűnbánat, keresztelkedés és a Szentlélek ajándékának elnyerése.
 • Jézus Krisztus egyháza vissza lett állítva a földre.
 • Isten papsági felhatalmazása jelen van egyházában ma, ahogy jelen volt az eredeti egyházban is. A történelem folyamán Isten prófétákat választott -- például Noét, Ábrahámot, Mózest és másokat -- az evangélium tanítására és egyházának vezetésér. Ez ma sincs másként. Mindannyiunknak szüksége van Isten útmutatására ebben a néha zavaros világban. Mivel Isten szereti gyermekeit, továbbra is küld élő prófétákat. Joseph Smith volt napjaink első prófétája. Isten kinyilatkoztatja akaratát a prófétáknak napjainkban éppúgy, mint ahogy az ősi időkben tette. Ma Thomas S. Monson Isten választott prófétája.

Isten az apostolok és próféták által szent iratokat adott gyermekeinek, melyeket szentírásoknak nevezünk. A szentírások segíthetnek abban, hogy megismerjük Istent, az Ő irántunk érzett szeretetét, valamint tanításait. A legismertebb szentírásgyűjtemény a Szent Biblia. A Biblián kívül az utolsó napi szentek a következő könyveket is elfogadják szentírásként:

 • A Mormon Könyve: Egy másik tanúbizonyság Jézus Krisztusról című kötetet, mely Krisztusnak az ősi Amerika lakosai között tett látogatásáról szól.
 • A Tan és a szövetségeket, mely isteni kinyilatkoztatások és sugalmazott kijelentések gyűjteménye, amelyek Jézus Krisztus egyházának az utolsó napokban való megalapítására és szabályozására vonatkoznak.
 • A Nagyértékű gyöngyöt, mely Joseph Smith válogatott kinyilatkoztatásait, fordításait és írásait tartalmazza.

Testünk Isten becses ajándéka. Hogy testünket és elménket egészségesen és erősen tarthassuk, Isten 1833-ban egy egészségre vonatkozó törvényt adott Joseph Smithnek. Ezt a törvényt Bölcsesség szavaként ismerjük.

Azon kívül, hogy kihangsúlyozta a helyes táplálkozást és a testi-lelki egészséget, Isten intett a következők ellen:

 • dohánytermékek,
 • alkohol,
 • kávé és tea,
 • drogok.

Isten nagy fizikai és lelki áldásokat ígér mindazoknak, akik betartják a Bölcsesség szavát. Napjaink tudósai is alátámasztják ugyanazokat az alapelveket, melyeket szerető Istenünk közel két évszázaddal ezelőtt adott meg Joseph Smithnek.

A tized törvénye

A tizedfizetés alapelve, ami azt jelenti, hogy az ember önként Isten munkájának ajánlja bevétele egytizedét, már az ószövetségi időkben ismeretes volt. Ábrahám tizedet fizetett Melkisédeknek . Az Úr a tized törvénye által fedezi egyházának munkáját. Napjainkban Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházának hithű tagjai tizedként befizetik jövedelmük egytized részét. A tizedből befolyt összegeket használják:

 • templomok, gyülekezeti házak és egyéb épületek építésére,
 • az egyház működési költségeinek fedezésére,
 • a misszionáriusi program finanszírozására,
 • az egyházi tanórákon és szervezetekben használt anyagok előállítására,
 • templomi munka, családtörténet és más fontos egyházi tevékenység támogatására,
 • oktatásra.

Amikor az Úr emlékeztette népét erre a törvényre az ószövetségi Malakiás prófétán keresztül, azt az ígéretet tette, hogy megáldja mindazokat, akik készek becsületes tizedet fizetni.

Erkölcsi normák

Az egyház vallja a Jézus Krisztus által tanított erkölcsi normákat. Ezek között szerepelnek a következők:

 • Becsületesség, szeretet, őszinte jellem kialakítása.
 • Krisztus személyes példájának követése.
 • A polgári törvényeknek való engedelmesség.
 • Csak olyan férfi és nő közötti szexuális kapcsolat, akik törvényes házasságban élnek.

Ha az emberek ezek szerint az erkölcsi alapelvek szerint élnek, mentesek lehetnek sok olyan problémától, mellyel a mai világban sokaknak szembe kell nézniük, és békességet érezhetnek életükben.

Isten a legjobbat kívánja Önnek és családjának. Életünknek szent célja van.

 • A családok mindörökre együtt lehetnek.
 • Mások szolgálata révén örömre lelhetünk, és közelebb kerülhetünk Istenhez.

A Blog böngészése

Névjegy: This blog is managed and written by staff of the Public Affairs Department of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. The information here is reliable and accurate but should not necessarily be viewed as official statements from the Church. The purpose of this blog is to provide journalists, bloggers, and the public with additional context and information regarding public issues involving the Church. For official news releases and statements from the Church, visit MormonNewsroom.org.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS: Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.